Store energibesparelser med takvifter

24/10/23
Om Sonepar
24/10/2023

– Utjevner temperaturen i lokaler med stor takhøyde

Høyere energipriser og økt fokus på energibesparelser har ført til en mangedobling i salget av takvifter

I takt med at energiprisene øker og klimamålene stiller høyere krav til energieffektivitet, er det mange selskaper som tar en gjennomgang av varmesystemene sine. Et problem i store lokaler der det er høyt under taket, er at den varme luften stiger opp i taket og gir varmetap og dermed økt energiforbruk. Med takvifter kan den varme luften i stedet skyves ned igjen og utligne temperaturen i rommet. I mange tilfeller kan kostnadene til oppvarming reduseres med opptil 30 prosent.

- Jeg blir ofte kontaktet av sluttkunder, eiere eller driftere av industri- og lagerlokaler, som ber om råd når det gjelder oppvarming. Istedenfor å montere enda flere varmeovner er anbefalingen vår å montere takvifter, som presser ned varmluften. På den måten får man utnyttet varmen der den behøves, man reduserer energiforbruket gjennom å korte ned driftstiden på varmeanlegget, samtidig som komforten øker i oppholdssonen, sier Trond Kviserud, markedssjef og regionsansvarlig i Frico. Han har jobbet i Frico i 27 år, og har lang erfaring med kundenes behov.

Like effektiv sommer som vinter

Det typiske lokalet er industri, lager, kjøpesentre, verksteder og bilsentre med takhøyde fra fire til 25 meter.

- For mange av kundene er takvifter et like kjærkomment og energibesparende tiltak på sommeren som på vinteren. Da reverseres viftene og settes i sommerstilling for en nedkjølende effekt. Takviftene gjør seg svært godt i kombinasjon med varmepumper. Mange som investerer i varmepumper kompletterer med takvifter for å fordele varmen bedre, sier Kviserud.

UTNYTTER VARMLUFTEN: Takviften ICF presser ned den oppvarmede luften ved en lav hastighet. På denne måten utnyttes varmen bedre i området som benyttes, uten trekk.


Kort inntjeningsperiode

Med betydelige energibesparelser er nedbetalingstiden på takviftene kort.

- Konservativt vil jeg si at investeringen er nedbetalt på mindre enn to år, ofte kortere, alle årene etterpå er ren gevinst, slår Kviserud fast.

“Imponerende effekt”

Frico er et norsk selskap med lange tradisjoner, og har holdt på med varmeløsninger helt siden etableringen i 1932. De har et stort sortiment av takvifter tilpasset flere miljøer, det finnes varianter for normale så vel som for fuktige og støvete arbeidsmiljøer.

Sonepar har hatt Frico takvifter i sitt sortiment i over 20 år, og merker nå en betydelig økning i etterspørselen etter produktene, i takt med høyere energipriser og økt fokus på energieffektiviserende tiltak. Nå har også Sonepar tatt grep på eget sentrallager i Drammen for å redusere energiforbruket: I romjulen i fjor ble 18 takvifter montert på halve varelageret og satt i drift fra 1. januar i år. Energibesparelsene etter seks måneders drift er imponerende:

- På halve varelageret med takvifter har vi spart 90.000 kWh på et halvt år, sammenlignet med fjoråret, så dette har virkelig svart til forventningene! Med reduserte energikostnader har vi så godt som tjent inn hele investeringen på seks måneder, sier kvalitetssjef Lars Gunnar Larsen i Sonepar.

Betydelig potensial

I Norge har de aller fleste lokaler fortsatt ikke takvifter, så her er det et stort potensial for energi- og miljøbesparelser, mener Larsen.

- Å installere takvifter er noe av det enkleste og rimeligste tiltaket man kan iverksette for å få ned energiutgiftene, de koster lite, monteringen er rask og igangkjøringen enkel.
Det er en særdeles lavthengende frukt sammenlignet med andre langt dyrere og mer komplekse tiltak. Sekundæreffekten, som er like viktig, er at vi får varmen ned til gulvnivå der folk jobber. Essensen er at vi er kjempefornøyd med konseptet. Sonepar har mange forpliktelser på bærekraftssiden, dette tiltaket bidrar i stort monn for at vi skal kunne innfri på våre forpliktelser og oppnå våre bærekraftsmål. Frico har vært en leverandør til Sonepar i mange år, og produktene er tilgjengelig fra vårt sentrallager på kort tid for de som måtte ønske det, avslutter han.

ICF industritakvifte

Bruksområde: Takvifter brukes først og fremst til å utjevne temperaturen i lokaler hvor det er høyt under taket, f.eks i industri- og lagerlokaler, sportshaller og butikker.
Flere regulatorer, så vel som pendler og vifteblad i ulike størrelser, gjør det mulig å tilpasse takviften ICF til nesten alle applikasjoner.

Komfort: Varm luft er lettere enn kald luft og stiger derfor mot taket. I bygninger der det er høyt under taket, bygger det seg opp en pute av varm luft oppunder taket. Takviften ICF presser ned den oppvarmede luften ved en lav hastighet. På denne måten utnyttes varmen bedre i området som benyttes, uten trekk. Takviften ICF kan rotere begge veier, en fordel når den er installert ved en lav høyde. Les mer om produktene på https://www.frico.net/no/

VARIERT SORTIMENT: Frico har et stort sortiment av takvifter tilpasset flere miljøer

Flere artikler i denne kategorien