Positivitet i Osloavdelingen

20/5/24
Om Sonepar
20/5/2024

- Vi tar del i flere spennende prosjekter. Samtidig får vi flere nye kunder, som har fått øynene opp for hva vi leverer. Målrettet og systematisk arbeid bærer nå frukter i form av økt kundemasse, sier salgssjef Thomas Arnedal

Kundene til Sonepar sin Osloavdeling består i hovedsak av små og mellomstore elinstallatørbedrifter.

- Det er her ekspertisen vår ligger, på servicemarkedet, men vi stiller også sterkt på de større prosjektene, der vi også leverer avanserte logistikkløsninger. Vi har kommet oss inn på noen av de store kundene, det gir en god kundemiks, sier Arnedal.

På prosjektsiden er leveransene til Construction City godt i gang. Bygget blir blant Norges smarteste, og i skarp konkurranse om best pris, kvalitet og leveringsdyktighet ble det Sonepar som fikk oppgaven å levere alt materiell til sterkstrøminstallasjonene.

- Construction City er et enormt prosjekt, som krever mye av alle involverte. Vi er selvfølgelig veldig fornøyde og stolte over å få være en del av dette, sier Arnedal.

ENORMT PROSJEKT: Leveransene til Construction City godt i gang. Bygget blir blant Norges smarteste - Dette er et enormt prosjekt, som krever mye av alle involverte. Vi er selvfølgelig veldig fornøyde og stolte over å få være en del av dette, sier salgssjef Thomas Arnedal i Sonepar Oslo.

Unikt rehabiliteringsprosjekt

Et annet prosjekt som utpeker seg er Hartvig Nissen vgs, kjent som SKAM-skolen.

Det er et komplekst og stort prosjekt midt i Oslo sentrum, som både inkluderer nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

- Det er krevende for entreprenør og underentreprenør da skolen nå skal gjennom en total sanering og rehabilitering av de tre verneverdige byggene på til sammen 9.100 m2, noe som er en utfordring i seg selv, sier Arnedal. I tillegg skal Veidekke oppføre to nye bygg på totalt 3.600 m2 med passivhusstandard, som omfatter et underjordisk gymnastikkbygg med to gymsaler, garderober, teknisk rom med mer. Skolegården skal oppgraderes til et nytt byrom som binder skolebyggene sammen.

Her leverer Sonepar elektroinstallasjonsmateriell til Kontakt El-Installasjon AS, som står for alt av elektroarbeid både på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Total bygningsmasse er 12.700 m2 med en kostnadsramme på 1,7 MRD. Prosjektet skal være ferdig før skolestart i august 2025.

Bidrar på byens prestigeprosjekt

Osloavdelingen har fått leveransen på stort sett alt av elektromateriell på utbyggingen og rehabiliteringen av Edvard Munch vgs, gjennom Lys og Varme som har elektroentreprisen.
Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet.  Tiltaket består av rehabilitering og ombygging av i alt 11.600 m2 BTA, hvorav 6.600 m2 BTA i Kunstindustrimuseet – et fredet bygg fra 1903. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale bygget.

- Å slå sammen det gamle Kunstindustrimuseet med en skole i drift er teknisk utfordrende, og krever kompetanse, kvalitet og samspill fra alle parter, sier Arnedal.

Den utvidede skolen dimensjoneres for 1.230 elever. I eksisterende Edvard Munch vgs berøres ca. 4.000 m2 BTA. Av disse skal ca. 2.000 m2 ombygges, mens resterende i hovedsak er knyttet til endringer som følge av at rom har fått nye funksjoner på grunn av interne rokeringer i byggene.

UTVIDER EDVARD MUNCH VGS INN I KUNSTINDUSTRIMUSEET: Sonepar har leveransen på stort sett alt av elektromateriell på utbyggingen og rehabiliteringen av Edvard Munch vgs, gjennom Lys og Varme som har elektroentreprisen. (Foto: Betonmast)


- Så har vi begynt å levere kabler til Infratek på utbygging av Circle K-ladestasjoner, Gjennom Assemblin leverer vi materiell i forbindelse med rehabiliteringen av 30.000 m2 logistikkeiendom i Alf Bjerckes vei 27 på Alna, som blir Elkjøp og Meny sitt felles lagerlokale. Les mer om det nye logistikksenteret på Alna.

Styrker fornybarporteføljen

Produktporteføljen til Sonepar utvikles med nye segmenter: Det siste tilskuddet er varmepumper fra Samsung.

- Det er et nytt og spennende segment som vi har store forventninger til. Sammen med solceller og elbilladere utvikler vi oss innenfor bærekraftprodukter. Med nyansatt kategorisjef innen fornybar energi, Dag Henning Borg, styrker Sonepar kompetansen og satsingen innenfor et viktig vekstområde, det vil gi positive ringvirkninger for hele organisasjonen og komme kundene til gode, sier Arnedal.

Elbilladere modne for utskiftning

Innenfor elbilladere har det kommet en helt ny portefølje av produkter.

- Laderne blir mer og mer avanserte, anleggene blir stadig større og det blir flere av dem. Samtidig begynner de gamle ladeanleggene å bli modne for utskiftning. Vi kommer til å se et økende behov for utskiftninger fremover. Tiden går fort, ler Arnedal og ser tilbake til sin første elbil. - Den fikk jeg i 2015, mye har skjedd siden den tid.

Styrker bemanningen

Motivasjon er på topp hos staben på 11 i Østensjøveien på Bryn. Sonepar er kjent for sine dyktige fagfolk, og Osloavdelingen består av en faglig sterk gjeng, både på inne- og utesalg.

- Nå har vi fått inn en ny selger, i tillegg har vi styrket bemanningen i butikken med en kvinne, som er et flott tilskudd i et ellers mannsdominert yrke. Sonepar er opptatt av å ansette flere kvinner, det er gledelig at vi har fått til det i Oslo, sier Arnedal.

Dilan Shirwani. Foto Pixel & Co

- Vi har et kjempesterkt team i butikken, som er godt rustet for å ta imot nye kunder. Menneskene våre og nærkontakten med kundene er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Kundene møter oss, ansikt til ansikt, for faglige råd og diskusjoner, ingenting kan erstatte det.

Uteselgerne gjør også en kjempeinnsats, det er imponerende å se hvordan de holder trykket oppe. Sammen danner vi et helhetlig lag som trekker hverandre opp og frem.

2024 blir et spennende år, tror Arnedal.

- Slik det ser ut nå er vi godt rustet for nok et godt årsresultat, men det avhenger selvfølgelig av hvordan det ser ut på andre siden av sommeren. Kundene sier at markedet er roligere, og at tilstrømmingen av nye oppdrag er mindre. Samtidig er det mange som har mye jobb. Vi vet at det tar tid fra prosjekter igangsettes til man skal kjøpe varer. Dette har vi sett før, det svinger som en Sinus-kurve. Det gjelder å være god på å legge et solid grunnlag for nok jobb og sysselsetting i dårlige tider. Da må man være på ballen, og det føler jeg at vi er, det viser resultatene våre: Selv i et vanskelig marked lykkes vi med å få inn nye kunder og prosjekter som løfter oss.

Flere artikler i denne kategorien