Fullt trøkk for El Team Nord

15/11/21
Kundecaser
3/8/2023

Det som startet med Jan Robert Ovesen og Ovesen elektriske er etter 21 år i drift blitt til El Team Nord AS, en solid og fremoverlent elektrobedrift med 35 ansatte, som har hendene fulle med spennende prosjekter i og rundt hjembyen Bodø.

– Med nedslagsfelt i Saltenområdet, primært i Bodø-traktene, øst til Fauske og sør til Ørnes, er El Team Nord blitt en aktør å regne med. I sommer byttet de navn til fengende El Team Nord AS, et selskap som har alle grunner til å se lyst på fremtiden med travle dager på servicesiden og omfattende leilighetsprosjekter i ordrereserven: Referanselisten viser til en lang rekke store boligprosjekter, og flere tegner det til å bli.

– Vi har travle dager på servicesiden, og har vel halve staben i gang her. Så har vi god aktivitet på prosjektsiden, spesielt på leilighetskomplekser, et segment hvor vi har opparbeidet oss god kompetanse, i tillegg jobber vi inn på prosjekter som kontor-, verksted, dagligvarebutikker og forretningsbygg, sier prosjektleder Bjarne Kjærran.

– Industrikunder er det relativt lite av i Bodø-traktene, det er gjerne egne aktører som har spesialisert seg mot denne nisjen, sier han. Til gjengjeld er det godt med prosjekter i boligmarkedet, som tegner til å bli El Team Nord sin spesialnisje. Vi jobber mot store entreprenører som Consto, Hent og Gunvald Johansen, som er en ren Bodø-entreprenør, og en betydelig aktør i hele Nordland. I konkurranse om totalentrepriser samarbeider vi ofte GK eller Bravida.

Turistmagnet

Nord-Norge er blitt en turistmagnet, og som et av landsdelens viktigste knutepunkt merkes det godt på aktiviteten i Bodø.

– De siste to årene har det skjedd mye, byen har blant annet fått flere nye hoteller og byggeaktiviteten er god. Det er en ekspansiv by som har gått fra å være liten til mellomstor på kort tid, med god driv innenfor vårt markedssegment, men konkurransen er tøff mellom installatørbedriftene, vi har imidlertid et solid fotfeste, med en forholdsvis ung montørstab av flinke folk. Vi tar inn 2-3 lærlinger hvert år, og bygger sakte men sikker opp staben på den måten, sier Kjærran.

Spår gode tider

– Vi ser lyst på markedet i Bodø, her kommer det til å skje mye positivt i årene fremover. Skal man mene noe om fremtiden, så kommer man ikke unna den nye flyplassen. Konseptet “ny by – ny flyplass” er noe bodøværingene er opptatt av, sier Kjærran og henviser til den nye flyplassen som skal ligge en km sør for dagens beliggenhet på Hernes, en beslutning som hviler på at kampflyplassen flytter til Ørlandet. Et område på hele 2900 dekar blir tilgjengelig for byutvikling når Forsvarets Hovedflystasjon legges ned. Flyplass-prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel, vil koste 5,7 milliarder kroner. Det kan gjøre det til den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne. Planleggingen er i gang og ny flyplass skal være på plass senest 2027.

– Med ny flyplass får vi innflygingen på en annen måte, det åpner opp for store arealer som kan benyttes til boligbygging, det vil medvirke til at byggebransjen vil gå en lys tid i møte de neste ti årene, spår Kjærran. Om det er noen skyer på horisonten? Vel, umiddelbart vil jeg trekke frem økningen i prisnivået på byggevarer og mangel på elektronikk, det preger bransjen noe. Dette er noe vi også merker, blant annet er det mangel på halvledere og lang leveringstid på en del andre varer.

Vi ser for eksempel at prisen på kabel øker, og at det får konsekvenser for fortjenesten. Vi har også erfart at et par byggeprosjekter er blitt satt på vent på grunn av økte kostnader på byggevarer, slår han fast. Bekymringene overskygges imidlertid av gleden over å hanke inn tre nye store leilighetsprosjekter og et forretningsbygg, det medfører mye arbeid som igangsettes på senhøsten og utover vinteren.

Joda, vi ser høvelig lyst på det, og har fått inn flere større jobber, blant andre Norrøna Hotell i Bodø, et gammelt velkjent hotell som skal totalrenoveres og bygges om til 54 leiligheter. Så er det prosjektet i “I Parken”, med 114 leiligheter og Mørkvebukta terrasse med 25 enheter. På Buholmen Båt er vi også med ifm oppføring av nytt forretningsbygg, i tillegg har vi en rekke halvstore jobber på gang. Vi er alltid fremoverlent og har selvfølgelig en rekke anbud ute, og er hele tiden med i konkurranser om nye prosjekter.

Sonepar leverer

El Team Nord arbeider ofte tett med Sonepar sin Bodø-avdeling og avdelingsleder Hans Kanstad.Det er Sonepar vi benytter oss mest av. Kanstad & co er flink til å trå til med en gang, responstiden er kort og de er flink til regne fort. Sonepar har levert materiell til flere av leilighetsprosjektene vi har hatt, sier Kjærran og trekker blant annet frem Bryggerikvartalet, et unikt og moderne boligprosjekt i sentrums-området på en av Bodøs mest eksklusive tomter, bestående av 142 moderne leiligheter.

En betydelig jobb for El Team Nord hvor Sonepar leverte stort sett alt av elektromateriell. Så vil jeg spesielt trekke frem rosjekt Kvitbrygga fra sensommeren i år, her hadde vi et veldig godt og effektivt samarbeid med Sonepar på en jobb som skulle utføres på kort tid: Som et resultat av at TV2 kom hit og ønsket å spille inn programmet “Hver gang vi møtes” på Kjerringøy, ble den gamle brygga på siden av Kjerringøy hotell revet og bygget opp på ny i løpet av seks måneder. Her hadde vi elektroinstallasjonen, og Sonepar leverte materiell, blant annet kabel, rør, stikkontakter, brytere etc. Arbeidet gikk raskt og effektivt, frist for ferdigstillelse var 13.8 og allerede uken etter kom TV2 og rigget seg til. Det har vært veldig gode tilbakemeldinger på anlegget og miljøet rundt fra produksjonsteamet og deltagerne, så dette tegner til å bli god reklame for Saltenområdet. På toppen av alt klaffet det værmessig under hele innspillingen, i en ellers nokså laber sommersesong, sier han.

Flere artikler i denne kategorien