Lyse utsikter i Elektroxperten

12/5/23
Kundecaser
3/8/2023

Solid ordrereserve langt inn i 2024 gjør at Elektroxperten i Kristiansand står fjellstøtt. Med 120 ansatte er totalentreprenøren innen elektro involvert i flere betydelige prosjekter i og rundt sørlandsbyen, med seg har de Sonepar som en av hovedleverandøren på brorparten av prosjektene.

Idyll i vannkanten: Trinn 2 av Amalienborg brygge er under oppføring. Elektroxperten har ansvaret for elinstallasjonene på de 99 leilighetene, med Sonepar som leverandør av materiell.

Elektroxperten er totalentreprenør innenfor elektro, og driver med alt fra energirådgivning til solceller, service, rehabilitering og nybygg. Kundene spenner fra privatmarkedet, industri- og næringsutvikling til store utbyggingsprosjekter.

– Vi har en egen svakstrømsavdeling, driver med internkontroll, og har mange oppdrag knyttet til det grønne skiftet, ENØK-tiltak og byggautomasjon. Nå merker vi, spesielt fra næringssiden, stor aktivitet og vilje til å se på muligheten for å redusere energiforbruket med skifte av gamle armaturer, sd-anlegg og solcelle på tak, her er trykket stort, sier daglig leder Frode Johansen..

God forutsigbarhet

Elektroxperten har lang horisont med gode prosjekter i pipeline et godt stykke inn i 2024.

– Ordrereserven er god, langt inn i neste år. Det gir oss stor forutsigbarhet i forhold til aktivitetene våre, sier Johansen og ramser opp en del av de større prosjektene som allerede er igangsatt og andre som skal igangsettes denne våren.

– Det er alt fra leilighetsprosjekter, som Amalienborg brygge Trinn 2 (se egen sak), med 99 leiligheter som skal ferdigstilles i første kvartal 2024, et stort skolebygg, Wilds Minne, som skal bygges på Lund, barnehager, studenthybler for Universitetet i Kristiansand, en del industriell leveranse, i tillegg til en jevn strøm av serviceoppdrag både for nærings- og privatmarkedet. Markedet i sør er overraskende stabilt, vi hadde trodd at vi kunne få endringer i det private, men aktiviteten er fortsatt god, selv med høye renter og høye energikostnader. Det svinger nok litt mindre på sørlandet enn i øst, boligprisene her har ikke løpt løpsk på samme måte, og folk flest er kanskje mindre sårbare for stigende rente, sier han.

Hovedleverandør

Etter mange års samarbeid med Kristiansand-avdelingen er Sonepar en av de foretrukne leverandørene, og leverer materiell på de fleste av oppdragene.

– Nå er i gang med elektroarbeider i forbindelse med utvidelsen av shoppingsenter og utbygging av leiligheter på Sørlandstunet. Senteret står foran en kraftig utvidelse, og blir på 50.000 kvadratmeter når det er ferdig. Dette er nybygg hvor vi har full installasjon av butikkene, som skal være ferdig til sommeren. Her er Sonepar med og leverer blant annet kabler og kabelstier, sier Johansen.

Skolebygg til 650 millioner kroner

På Wilds Minne er det også Sonepar som skal stå for vesentlig deler av leveransene av materiell. Byggingen av skolen er så vidt igangsatt og skal være ferdig til januar 2024. (Se egen sak).

– Dette blir et bygg i massivt tre, men med mye teknikk, det skal blant annet et stort solcelleanlegg opp på taket. Sonepar er med oss i alle prosjektene i større eller mindre grad, de viser at de er konkurransedyktig på pris og leveranser, og har vokst seg godt inn i vårt system gjennom årenes løp, sier Johansen.

100 nye studenthybler

Studentsamskipnaden i Agder er i ferd med å bygge nye studenthybler på UiAs campus i Kristiansand, her har Elektroxperten ansvar for installasjonene.

– Vi holder på med cirka 100 studenthybler nå på universitetsområder, også her er Sonepar med og leverer. Prosjektet skal være ferdig til sommeren.

– Dere har hektiske dager?

– Ja, her er vi 120 ansatte i sving til enhver tid. Aktiviteten er god og vi ser veldig lyst på fremtiden. Med så høyt aktivitetsnivå må vi sørge for å ha nok kvalifiserte folk tilgjengelig. Den sikreste veien til rekruttering er gjennom lærlinger. Vi tar inn fem – ti nye lærlinger hvert år, som vi kan være med på å forme og utvikle slik at de blir flinke innenfor sine felt. Per i dag har vi 25 lærlinger, erfaringen tilsier at flertallet blir værende i bedriften. For oss er dette en god investering i fremtidig kompetanse og bemanning, avslutter han.

– Hvordan lykkes dere med å komme inn på så mange store prosjektene?

– Godt samarbeid med entreprenørene og kvalitet i leveransene er helt avgjørende for vellykkede prosjekter. Alle i organisasjonen, og de som jobber på prosjektene, er alltid bevisst på dette. Logistikk og prosjektledelse er også avgjørende. Vi ønsker å være godt forberedt og være «hands on» i møte med kollegaer på byggeplass, eller i bedrift. Vi har ressurser og bred kompetanse til å håndtere store og krevende prosjekt. Responsen fra kundene er positive, og vi får ofte tilbakemelding på at vi gjør oppgavene riktig første gangen. Resultatet er at vi får flere store oppgaver i næringslivet, avslutter han.

Skolebygg med høye miljøambisjoner

Kristiansand kommune og Veidekke bygger ny Wilds Minne skole, med stor vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon. Elektroxperten har elektroentreprisen og Sonepar skal stå for vesentlige deler av materiell leveransene.

Selve skolen har et arealbehov på 5630m² og flerbrukshallen er estimert å ligge på 2300m². Den gamle Starthallen skal rives og ny flerbrukshall bygges der det i dag er parkeringsplass, og cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal utføres i KL-tre. Selve skolebygningen skal rives gradvis. Planen er at elevene skal ta juleferie i desember 2023 og komme tilbake til ny skole i januar 2024. Selve uteområdet, som også inneholder to fotballbaner, skal stå ferdig til sommersesongen 2024.

Massivtre og limtre

Skolen skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers.

Gjenbruk og miljøgevinst

Noe av det som gjør dette prosjektet spesielt er miljøfokuset i byggeprosessen og samspillet som har vært med skolen og elevene i forkant. Det er lagt stor vekt på gjenbruk, miljøgevinst og innovasjon, fordi man erstatter stål og betong med massivtre vil bygget, i tillegg til besparelsen i CO2-utslipp, også fungere som et karbonlager gjennom hele levetiden. Etter endt levetid kan materialet males opp og graves ned. En annen miljøgevinst som skal prøves ut, er knyttet til overvannsledningene. Regnvannet skal samles i store kummer og vannet skal brukes til toalettene, for å unngå å bruke springvannet til dette.

FAKTA: Wilds Minne

Adresse: Marviksveien 90
Startdato: i slutten av juni 2022
Estimert sluttdato: august 2024
Kostnadsramme: 632 millioner kroner
Antall kvadratmeter: Skolen 5630 – flerbrukshall 2300
Tiltakshaver: Kristiansand kommune
Totalentreprenør: Veidekke
Arkitekt: Norconsult AS avd. Bergen
RI Akustikk: Cowi AS avd. Kristiansand
RI Ventilasjon: Rådgivende Ingeniører Løyning AS
Ventilasjonsinstallatør: Ventec AS
Rørlegger: Moi Rør AS
Elektroinstallatør: Elektroxperten AS

Limtrekonstruksjon og massivtre: Nye Wilds Minne skole skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtrekonstruksjoner, og dette gjenspeiles i arkitektur, bygningskomponenter og i materialvalg ellers. (Illustrasjon: Norconsult AS)
Idyll i vannkanten: Trinn 2 av Amalienborg brygge er under oppføring. Elektroxperten har ansvaret for elinstallasjonene på de 99 leilighetene, med Sonepar som leverandør av materiell.

Nybygd sørlandsidyll

Amalienborg Brygge er et av de siste sjønære utbyggingsområder i Kristiansand. Nå står Trinn 2 for døren, og byggingen av 99 høykvalitetsboliger midt i skjærgården.

Det gamle industriområdet på Lunder er under total forandring, når i alt 300 leiligheter skal bygges. Trinn 1 ble tilbakelagt i 2022, klare for innflytting, nå står det største byggetrinnet for tur, som omfatter 99 leiligheter og en parkeringskjeller med 190 plasser. Bokvalitetene taler for seg selv; tett på sjøen, rusleavstand til brygge, badestrand og småbåthavn. Fiskebrygga og Kilden er kun en rask båttur unna. Alle leilighetene har sjøutsikt, solvendte balkonger og terrasser. Boligene får vannbåren gulvvarme som sørger for økonomisk og stabil oppvarming. Beboerne kan regne med moderate kostnader til oppvarming da leilighetene får høy «energiklasse» med lav energibruk. Bygget er BREEAM- sertifisert og bygges med klimavennlige og giftfrie materialer. Amalienborg Brygge er blant de første boligprosjektene på Sørlandet som bygges etter den strenge miljøstandarden.

Ambisiøse utbyggingsplaner

Byggetrinn 3 og 4 blir på henholdsvis 40 og 78 enheter. Amalienborg brygge kan til slutt romme så mye som 700-800 leiligheter avhengig av reguleringsplaner.
Det er Lumber AS som eier og utvikler Amalienborg Brygge. Kruse Smith er totalentreprenør på prosjektet og et av Norges største familieeide entreprenørskap. Kvalitet og bærekraft er noe både utbygger og entreprenør er opptatt av. Det gjenspeiles i valg av materialer og byggtekniske løsninger i Amalienborg Brygge.

Flere artikler i denne kategorien