Setter et av Drammen viktigste bygg

13/3/23
Kundecaser
23/8/2023

Det nye tinghuset i Drammen på totalt 3.600 kvadratmeter, blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. NCC er totalentreprenør på bygget og Elektrisk Produksjon AS står for elinstallasjoner, med Sonepar som leverandør av materiell.

– Det nye tinghuset er et datakompakt signalbygg, og selvsagt er det gøy å være med på å sette en av byens viktigste bygninger, sier anleggsleder Johnny Langeland i Elektrisk Produksjon. Som Sandesogning har han mange minner knyttet til den gamle hotelltomten.

– Det mange husker som gamle Park Hotell, var visstnok fengsel på 1800-tallet, på den måten kan man si at ringen nå er sluttet, humrer han.

Den nye delen av hotellet, fra slutten av 1960-tallet, hadde også sett bedre dager og var riveverdig. Det ble gjennomført en gjenbrukskartlegging av det 6.500 kvadratmeter store hotellet før riving, men lite kunne gjenbrukes, og om lag 6.000 tonn med rivemasse er forsvarlig deponert.

Klar for prøvedrift

Byggingen av det nye tinghuset i Drammen startet for fullt våren 2022, og vår/sommer 2023 er bygget planlagt ferdigstilt, deretter følger en prøvedriftsperiode frem til endelig overtakelse i oktober. Tinghuset vil være en samlokalisering mellom tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i Drammen.

Datakompakte rettslokaler

Elektrisk produksjon startet arbeidene sommeren 2022 med røranlegg i dekke, for deretter å fortsette videre med opplegg i vegger.

– Vi leverer alt av kabling til IKT, AV , brann, nødlys, talevarsling, innbrudd, overfallsalarm,  lys og automatisering. Lys- og varmestyring er selvfølgelig etter dagens standard, så ja, man kan kalle det et smart bygg. Det er fullt automatisert varme, lysstyring, alarmer, talevarsling, så bygget er nokså kompakt i så måte. Vi opererer med 10 ulike tegningssett per etasje over forskjellige anlegg som skal inn, sier Langeland.

Nå trekkes kabler og stamnettet.

– Vi forbereder for en stor AV-leveranse til rettslokalene, tv/lyd/video, skjermer og tolkerom, på den måten er bygget spesielt og jobben nokså omfattende. Det er rett og slett datakompakt, med tanke på antall kvadratmeter er det trukket mye datakabler, i alt 30.000 meter. Det er også mye presisjon og detaljmåling i forbindelse med skjermer til rettssaler osv, på den måten er dette egentlig en relativt komplisert jobb, sier han.

Sonepar leverer

Sonepar er totalsamarbeidspartner på prosjektet.

– De har levert alt av installasjonsmateriell, stikkontakter, ja egentlig rubbel og bit. Samarbeidet har gått knirkefritt, med god service og oppfølging i alle ledd. Selv om vi har vært i en utfordrende tid når det gjelder å skaffe materiell, så strekker Sonepar seg langt for å levere, vi har ingenting å sette fingeren på. Tidene tatt i betraktning forsøker vi å ha en noe lenger horisont, ved å bestille i god tid, vi er jo godt vant med å få varer dagen etter bestilling, sier Langeland.

Nå går det mot sluttføring av bygget, og Elektrisk Produksjon har hatt en jevn strøm av 8-10 mann på prosjektet, hvorav 5-6 lærlinger.

– Det er en ung gjeng som er med her. Eldstemann er 23, (unntatt anleggsleder). Vi har med tre førsteårslærlinger og to andreårslærlinger. Når de jobber med erfarne folk går det veldig bra. Jeg synes det er en god måte å jobbe på. Vi danner en fin gruppe, med erfarne som sørger for god kompetanseoverføring til de unge, sier Langeland.

– De får lov til å prøve seg på forskjellige oppgaver på prosjektet, det er den beste måten å lære på.

Om Elektrisk produksjon:

Elektrisk Produktion AS har utviklet seg til å bli en ledende installasjonsbedrift i og rundt gamle Drammen kommune. Som autorisert elektroinstallatør har vi bred erfaring innen rehabilitering av eksisterende elektriske anlegg og ny installasjon for både bedrift og privatmarkedet.

I dag teller selskapet 56 ansatte med bred kompetanse innen elektro. Elektrisk Produksjon tilbyr prosjektering, energirådgivning, automasjon, installasjon i private hjem og bedrifter, termografering, internkontroll, el-sjekk samt drift og vedlikehold av små og store bygg.

Elektrisk Produktion AS ble etablert 16. mars 1918 på basis av kunnskap om elektrisitet og forutseenhet om hvilken betydning og mulighet som lå i denne. “Ingen annen teknisk viten og metodikk har hatt så stor innflytelse på næringslivet og menneskenes hverdag som bruken av elektrisk energi”, heter det på selskapets hjemmeside.

Flere artikler i denne kategorien