Travle kunder på innlandet

3/8/23
Kundecaser
23/8/2023

Installatørbedriften Rolv Snare AS på Kongsvinger har 12 ansatte i sving i et bredt nedslagsfelt. De utfører prosjekteringer, installasjoner og kontroller av alle typer el-anlegg innen industri, privatpersoner og kunder innen offentlig sektor i området fra Kongsvinger til Oslo, med Sonepar som hovedleverandør.

- Vi er travle med oppdrag innenfor servicemarkedet, nybygg og rehabilitering for privatkunder, næringsbygg og industrien, ispedd en del offentlige kunder, så arbeidsfeltet er relativt bredt, sier assisterende prosjektleder Bjarne Finsrud. Bedriften har et mangeårig og godt samarbeid med Sonepar Hamar.

Avventende til markedet

Selv om Rolv Snare har en relativt lang horisont av oppdrag, aner Finsrud usikkerheten i markedet.

- Man må føle seg litt forsiktig frem, per dags dato ruller maskineriet greit med nok jobber, men usikkerheten råder når man ser litt lenger frem. Mitt inntrykk er at mange sitter på gjerdet og venter. Vi merker så smått effektene av høyere rentenivå og generell prisstigning, som får privatpersoner til å bli mer avventende når det gjelder å investere i oppussing og oppgradering av boligene sine. Vi har prøvd etter beste evne å forberede oss på det som mest sannsynlig kommer og har sikret oss relativt godt fremover. Å være gode på kalkulasjoner er viktig nå, det er nok noen del som har regnet seg litt “bort” på anbud med forpliktelser til å utføre oppdrag som går i minus. Heldigvis har vi dyktige ansatte som gjør en fremragende jobb med å regne på tilbud og anbud, sier han.

Totalentreprise på elinstallasjoner på Høgskolen Kongsvinger

Rolv Snare har flere ferske referanseprosjekter å vise til, blant annet nytt kontorbygg på Høgskolen i Kongsvinger, som omfatter 5.600 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Bygget oppføres etter BREEAM-standarden. Sonepar har begynt med leveranser av elektromateriell til byggeplassen. Hittil er det levert materiell for rør i grunn og straks er kabelbruer og diverse kabler på vei.

- Her har vi oppdraget på full installasjon av det elektriske - fra a til å. Det som er spesielt, er at byggeperioden er relativt kort. Råbygget er allerede oppe, og nå er vi akkurat ferdig med å legge rør i grunnen. I starten er vi seks stykker på prosjektet, det vil nok bli flere frem til overlevering våren 2024. Her er det en del “nyteknisk” med mye Enøk-styring. Vi har god erfaring fra tilsvarende prosjekter i samme størrelse, så vi ser positivt på gjennomføringen, sier han.

Store byprosjekter

Kongsvinger er en by med ambisjoner om å få både innbyggere og næringsliv til å etablere seg i sentrum. Haugekvartalet, er et betydelig sentrumsprosjekt som består av næringsbygg og leiligheter. Rolv Snare har gjennomført all elektrisk installasjon, med Sonepar som leverandør av elmateriell.

- Haugekvartalet har vært et pågående prosjekt de siste 3 årene, fordelt på flere ulike byggetrinn. Et stort prosjekt for oss, og et prestisjeprosjekt for byen, sier Finsrud.

Kongsvinger nye brannstasjon

For Kongsvinger kommune er vi i sluttfasen med arbeidene på den nye brannstasjonen. Dette er et bygg som er satt opp i massivtre, noe som har gitt oss mange nye erfaringer.

- Et prosjekt som har gått litt i stampe, men ikke grunnet oss, smiler Finsrud. Her har det vært mange forskjellige forsinkelser, men nå begynner det endelig å snøre seg sammen slik at vi nærmer oss ferdigstillelse. Det er et signalbygg for Kongsvinger og et flott referanseoppdrag for oss, sier Finsrud.

God prosjektstøtte

Arbeidshverdagen på store prosjekter krever god logistikk, at varene blir levert så raskt som mulig, til rett tid og sted.- Det er en av grunnene til at vi er en god kunde av Sonepar: Som totalleverandør av materiell gir de oss god oppfølging i forhold til lager og logistikk på byggeplassen. Det har vært noen post-corona-forsinkelser i forhold til leveranse av diverse, men nå har det heldigvis jevnet seg mer ut. Leveransene kommer når de skal. Hamar-avdelingen har også vært veldig behjelpelig med å bistå for å innhente tilbud fra ulike underleverandører. De sørger for at leveransene kommer når de skal, på “site”. De gjør hverdagen mye enklere for oss, sier Finsrud.

Flere artikler i denne kategorien