Lander betydelige skoleprosjekter

7/5/21
Kundecaser
3/8/2023

AG Installasjon har vokst seg til å bli en all-rounder i elbransjen både innenfor privat- og næringsmarkedet. Bedriften trosser corona-utfordringene og lander store kontrakter, blant disse tre omfattende skoleprosjekter i Oslo og Bærum – med seg på laget har de Sonepar som hovedleverandør av elektromateriell.

I turbulente tider er det en seier å lande store kontrakter og de tre undervisningsbyggene utgjør betydelig aktivitet og sysselsetter nær halvparten av de ansatte i lang tid fremover. Nå pågår arbeidene på skoleprosjektene simultant: Oppføring av nybygg og rehabilitering av dagens bygningsmasse på
Bekkestua ungdomsskole. Voldsløkka skole, som er et nybygg på 14.000 kvm og Bakås skole med rehabilitering og nybygg, som til sammen utgjør 5.000 kvadratmeter.

BREEM-standard x 3

– Skoleprosjektene er både omfattende og krevende, alle bygges etter BREEMstandarden. Tilsammen utgjør de en omsetning for oss i størrelsesorden 65-70 millioner kroner og setter 30-40 mann i arbeid når alle prosjektene er i gang samtidig. Kontraktene omfatter alt innenfor elektro, svak- og sterkstrøm samt omfattende systemer med mye styring, som krever mye av oss som elektroentreprenør, og hvor vi må sette oss inn i andre fagområder, som blant annet ventilasjon og rør, sier daglig leder Anders Guneriussen i AG Installasjon.

Solid erfaring på offentlige prosjekter

AG installasjon har lang og bred erfaring med elektroinstallasjoner i næringslokaler og skolebygg, og har prosjektledere med erfaring fra prosjektering til prosjektledelse og utføring. Bedriften er i stadig utvikling og leverer i dag komplette tjenester innenfor de fleste segmenter.

– Vi har etterhvert opparbeidet oss god erfaring med offentlige prosjekter, det gjør at vi er godt forberedt for nettopp denne typen oppdrag og byggherre som stiller høye og nye krav. Her er prosjektering basert på BREEM og 3D, det krever at vi tilrettelegger for alt som skal gjøres før faktisk utførelse. Det kan være en krevende prosess, som er avhengig av at alle involverte parter jobber etter samme mal og metode. Teamene våre har fokus på god og riktig prosjektering, som sikrer god gjennomføring og kvalitet gjennom hele arbeidsprosessen, sier Guneriussen. AG Installasjon er involvert helt frem til ferdigstillelse på alle prosjektene: Bekkestua skal ferdigstilles i desember 2021, Voldsløkka i 2023 og Bakås i mai 2022.

Betydelig Sonepar-leveranse

De omfattende prosjektene krever tilsvarende store leveranser av elektromateriell. I den forbindelse gjennomførte AG Installasjon en konkurranse på de tre prosjektene samlet ut mot grossister.

– Valget falt på Sonepar, som leverer bra både på pris og den totale pakkeløsningen over hva de kan levere av tilleggstjenester, for dette dreier seg ikke bare om pris, selv om den er viktig. Sonepar har en god pakkeløsning, med bl. annet container, varelevering ihht til bestillingslister på datoer, god logistikk for hvor de leverer til ulike soner av bygget og i henhold til fremdriften på prosjektene. Leveransene og samarbeidet fungerer veldig bra, de sørger for at det er enkelt for oss å utføre arbeidet. Her er Sonepar mer involvert enn det som er vanlig og følger hele prosessen som strekker seg over lang tid. Til skoleprosjektene har Sonepar levert og håndtert alt av kabler, kabelbroer, leveranse av belysning og alt av installasjonsmateriell.

Felles kraftinnsats gir resultater

AG Installasjon teller i alt 68 ansatte. I 2020 omsatte bedriften 93 millioner kroner og forventer i år en omsetning på 110 millioner kroner. – I likhet med resten av bransjen har vi også møtt på store utfordringer grunnet corona-situasjonen. Denne tiden har vært preget av utsettelse av prosjekter, i tillegg har vi mistet en del arbeid på service-markedet, men takket være imponerende innsats og hardt arbeid fra de ansatte har vi lykkes med å få inn bra med kortsiktige anbud og har derfor lykkes vi tålelig bra. Mot slutten av 2020 og de første månedene av dette året har vært den tyngste perioden, men nå er den verste tiden bak oss, sier Guneriussen.

Går lysere tider i møte

– Hvordan ser dere på markedsutviklingen i månedene fremover?

– Det er mye som er satt på hold, og nå bærer markedet preg av at store ressurser blir satt inn i tilbudsberegning, med andre ord er konkurransen hard i et tøft prosjektmarked med pressede priser. Vi tror de som har vært flinke til å regne på oppdrag vil gjøre det greit også i år. Vi har helt klart forventninger om at mange prosjekter vil igangsettes i høst/vinter og at 2. halvår kommer til å gi god vekst, sier Guneriussen.
I mellomtiden kan de glede seg over at de fortsetter å trekke inn gode prosjekter:

– Vi har blant annet landet en stor jobb i Frysjaparken med 305 leiligheter, som skal igangsettes i løpet av våren. Det blir et spennende prosjekt som vi gleder oss til å ta fatt på, avslutter han.

Flere artikler i denne kategorien