Midt-Norges eldste elektrobedrift: I front for å etterleve kundens forventninger

12/12/23
Kundecaser
12/12/2023

Fjeldseth AS er en av Midt-Norges ledende aktører innen elektro- og byggautomasjon. Selskapet er bygd opp gjennom 123 år av samme familie som startet selskapet. En familie som fortsatt er en av bærebjelkene. - Med tilstedeværelse over så mange år, i samme marked, ser vi på oss selv som en av samfunnsbyggerne, sier administrerende direktør Ørjan Kirkefjord.

Fjeldseth AS består av et team av elektromontører, teknikere, baser, prosjektledere, saksbehandlere, rådgivere, byggautomatikere og medarbeidere i administrasjon, som alle jobber sammen for å etterleve kundens forventninger og utvikle selskapet videre.

- Vi er 130 ansatte inkludert 27 lærlinger, som er stolte av å være en del av tre-partsamarbeidet i næringslivet. Sammen med klubben bygger vi et godt og fremtidsrettet selskap etter den strategi vi har valgt, sier Kirkefjord.

Leverer til “Fjeldsethstandarden”

Læring og forbedring er mantra hos alle i Fjeldseth. Grunnmuren består av verdigrunnlaget: Å være åpne, støttende, seriøse og pålitelige i kombinasjon med “Fjeldsethstandarden”.

- Fjeldsethstandarden er bygd opp “fra tidenes morgen” og definerer kvalitet, hvordan arbeidet skal utføres og hvordan vi skal opptre både internt og eksternt. Denne går vi ikke på akkord med, det skal synes at «her har Fjeldseth» levert. En sjelden gang går det ikke som forutsatt og da skal vi, uansett årsak og hvor feilen ligger, være verdens beste på reklamasjoner, slår Kirkefjord fast.

Det viktigste prosjektet i selskapet er videreutvikling av ansatte og organisasjonen.

- For å innfri kundenes krav, holde tritt med teknologiutvikling, økte krav til effektivitet og samtidig være en ettertraktet leverandør, står videreutvikling svært høyt oppe på prioriteringslisten vår, sier han.

Gode samarbeidspartnere

Gode og solide samarbeidspartnere er helt nødvendig for å lykkes.

- Vi trenger samarbeidspartnere vi kan stole på og som leverer, ikke bare på konkurransedyktige priser, de må ha leveringsevne og en effektiv og fleksibel logistikk. Vi er avhengig av at leveransene, både i volum og tid, kommer som avtalt, og at leverandører kan snu seg fort når avvik oppstår. Vi gjør regelmessige vurderinger av leverandørene våre for å være sikre på at vi har de rette med på laget. Denne våren avsluttet vi en revidering av grossistene våre, hvor Sonepar ble med videre på ferden som en av to leverandører. I dag er Sonepar en stor leverandør på prosjektene våre. Det er et signal om at Sonepar svarer til forventningene, men ros må ikke bli en sovepute - for konkurransen er stor blant grossistene, sier Kirkefjord.

BETYDELIG AKTØR: Med sine 123 år og 130 ansatte er Fjeldseth en stødig aktør i Trondheimsregionen og en av Norges eldste elektrobedrifter. Den veletablerte elektrobedriften er store innenfor offentlig nærings- og byggeprosjekter, og er samtidig en betydelig aktør på servicemarkedet, med mange faste kunder. - Vi søker stadig flere Fjeldsethere, så ta kontakt om du har lyst til å være med på reisen, sier adm. direktør Ørjan Kirkefjord.

Store lokale prosjekter

Granåsen er en av de største prosjektene Fjeldseth er i gang med. Det folkekjære idrettsanlegget har stor betydning for byens innbyggere, hoppinteresserte så vel som hverdags-trimmere. Her er Fjeldseth engasjert både på hoppannlegg og fotballhall.

Hoppanlegget i Granåsen er snart ferdigstilt, og fotballhallen er påbegynt og skal være klar til ski-VM i 2025.

Av andre større prosjekter Fjeldseth har gående er Cissi Klein VGS, Sintef Horizon, Medisinbygget og Teknostallen. I flere av prosjektene leverer de både elektro, byggautomasjon og solcelleanlegg.

Solid solcellekompetanse

Når det gjelder solceller og batteribank har Fjeldseth solid kompetanse og erfaring, gjennom blant annet leveranser til Tiller VGS, hvor de også var med å utvikle løsningen for batteribank. I 2020 kjøpte Fjeldseth AS seg inn i solcelleselskapet GETEK, som kunne skilte med over 30 års erfaring fra solcellebransjen, og en unik kompetanse fra både nettilknyttede og off-grid anlegg.

- Vårt eierskap i GETEK har bidratt til å øke kompetansen vår innenfor et felt i vekst. Vi har videreutviklet et service- og vedlikeholds-konsept for solcelleanlegg. Alle prosjektene har en egenart, ulikt behov for teknologi og ulike utfordringer som gjør at vi hele tiden må være skjerpet. Et fellestrekk med prosjektene vi er med i, som også er et fokusområde for oss, er en sterk miljøprofil, ordnede arbeids- og HMS-forhold, samt ryddige entreprenører og byggherrer hvor vi sammen finner beste løsning gjennom gode samspillsprosesser. Prosessene er krevende, men nødvendige, her er løsning, grensesnitt mellom fag, samt «mest igjen for pengene» tema. Investering i samspill er kostbart for underleverandører, men vi mener dette er en riktig investering som bidrar til effektiv gjennomføring, som reduserer risikoen for bunnlinjen for alle i prosjektet.

Service- og sikkerhetsavdeling

Fjeldseth har en veletablert service- og sikkerhetsavdeling, som i tillegg til å levere til privatmarkedet, har bygd opp en god portefølje av næringskunder. Underveis i levering av prosjekter involveres serviceavdelingen slik at byggherre skal få en sømløs overgang fra prosjektfasen til garanti- og servicearbeid. Målet er naturlig nok et langt ekteskap med byggherre/drifter.

Eget team på byggautomasjon

I 2022 formaliserte Fjeldseth satsingen på byggautomasjon og selskapet har allerede lykkes med å bygge et sterkt team, som er attraktivt i markedet.

- Vi har knyttet sterke partnerskap med selskaper som leverer løsninger innen toppsystemer, sensorteknologi mm. Vi benytter kun åpne protokoller, noe som gir byggherre valgmuligheter - vi ønsker ikke at byggherre skal være tvunget til å bruke oss hvis vi ikke svarer til forventningene, sier Kirkefjord.

“2024 blir et vanskelig år”

Med utviklingen i rammebetingelsene i markedet knyttet til økende priser, uro i verden, stigende renter og generell økende «frykt» hos investorer og i husholdningene er det uro rundt igangsettelse og fremdrift i prosjektmarkedet i tiden fremover.

- I tøffe tider er det viktig å ha gode partnere og et solid nettverk, som blant annet Sonepar, som man kan stole på og arbeide sammen med, sier Kirkefjord. Han tror 2024 vil bli et vanskelig år med lav aktivitet, men vi at den vil ta seg opp igjen mot slutten av året.

- Siden det er tunge prosesser i forkant av bygging vil effekten av oppbremsingen for entreprenører som oss vare inn i 2025. Dette gir også muligheter som vi har tenkt å gripe: Vi ser det som en styrke at vi nå har en bredde hvor vi kan levere på tilnærmet alle behov i markedet rundt rådgiving/prosjektering, elektro og byggautomasjon. Tilbakemeldingene fra entreprenører er positive på at vi kan stille med full teknisk gruppe innen RIE, installasjon og automasjon i prosjekter, samt at vi har en service- og sikkerhetsavdeling som sikrer kontinuitet på bygget i etterkant.

Vår suksessfaktor nummer én er kontinuerlig læring og forbedring, det inkluderer deling av erfaring og kompetanse på tvers i organisasjonen. Vi er fremtidsrettet og utvikler oss i takt med de store prosjektene vi er med på, samtidig som vi ruster oss for å ta imot den veksten som kommer. Vi ser at områder som kommer innenfor digitalisering, automasjon og lignende påvirker oss i stadig større grad. Vi har som strategisk mål å fortsette å være helt i front i denne utviklingen, avslutter han.

Flere artikler i denne kategorien