Skyhøy andel jenter i staben

23/2/24
Kundecaser
23/2/2024

Av det totalt antall søkere til elektro og datateknologi, var 8,3 prosent kvinner i 2023, mot 7,6 prosent i 2022. Det er positivt at flere kvinner har oppdaget elektrobransjen, men det er ennå en vei å gå for å skape god kjønnsbalanse i yrket. I Eltro Installasjon er kvinneandelen skyhøy for bransjen, selskapet kan skryte av 21 prosent kvinneandel i staben.

I Eltro Installasjon blir gode lærlinger til faste ansatte, og lærlingordningen er, som i mange andre elbedrifter, den viktigste rekrutteringsplattformen.

- Hoveddelen av rekrutteringen skjer gjennom lærlingordningen, vi har ikke bevisst ansatt jenter, men tar inn de med beste kvalifikasjoner i kombinasjon med personlige egenskaper, sier prosjektleder Alexander Kristiansen.

- Så opplever vi ofte at jenter i lærlingalderen har et pluss, fordi de er raskere sosialt modne og hakket mer reflekterte. Det er ingen hemsko å være kvinne i bransjen i dag. Yrket blir stadig mindre fysisk, man jobber smartere og tar i bruk hjelpemidler med økt fokus på å unngå fysisk slitasje. Samtidig har holdningen heldigvis endret seg de siste fem årene, elektromiljøet er ikke like “macho” som før, sier han.

Elbedriften opplever at det, uten unntak, er positivt å ha så mange jenter på laget. Rykte sprer seg når det gjelder den gode kjønnsbalansen i bedriften.

- Det gir en forsterkende effekt, og flere jenter søker seg nok til oss, fordi jenteandelen allerede er høy og arbeidsmiljøet er godt, sier han.

Det kan det siste tilskuddet på laget, prosjektleder Silje Gunnestad, bekrefte. Hun er utdannet elkraftingeniør fra Universitetet i Tromsø avdeling Narvik, og relativt nyansatt i Eltro Installasjon.

Silje er storfornøyd med å lande drømmejobben, at jenteandelen er så høy ser hun på som en ekstra bonus.

- Det er soleklart at dette er positivt. 21 prosent jenter er overveldende bra, det er moro og overraskende å ha så mange jenter som kollegaer. Her skiller man ikke på jenter og gutter, det er rett og slett ikke et tema, og arbeidsmiljøet er veldig godt med inkluderende kollegaer.

Jeg er blitt mottatt på en veldig god måte. Det gjør det enklere å komme inn som ny jente når kjønnsbalansen allerede er så god, her merker man ikke at man jobber i det som tradisjonelt har vært et mannsdominert yrke. Jeg føler jeg har landet et sted jeg vil være, sier hun.

Flere artikler i denne kategorien