Solid grep på boligsegmentet

10/8/21
Kundecaser
3/8/2023

Totaltek Trondheim svinger seg opp i boligprosjekter. Målbevisst innsats har gitt gode resultater: I 2021 og 2022 skal de gjennomføre el-installasjoner på over 1000 leiligheter og hybler.

Totaltek har lykkes godt gjennom uforutsigbarheten som korona-situasjonen har ført med seg. Elektrobedriften ser lyst på utviklingen både for andre halvår 2021 og 2022. Nedslagsfelt er Trondheim og omegn samt Stjørdal. Bedriften startet opp i 2013 som en avlegger av Totaltek Tekniske AS, og teller i dag ca. 40 ansatte. Sonepar har de jobbet med siden 1994:

– Vi er en god gammel kunde av Sonepar helt siden den gang de het Ingeniør Gran, og vi var Elektro Eksperten AS, forteller daglig leder John Jensen.

– Vi har vært bevisst på korona-situasjonens mulige utfordringer og har jobbet målbevisst for å sikre best mulig ordrereserve, fortrinnsvis boligprosjekter, noe som har gitt god uttelling i form av flere pro-sjekter. 2020 var utfordrende, men nå har trenden snudd og vi er godt fornøyd med utviklingen i år, sier Jensen.

Jobbet seg tilbake til boligprosjekter

Hovedtyngden av selskapets omsetning kommer av prosjektrelatert arbeid, en relativt liten andel av omsetningen skriver seg fra servi-cemarkedet.

– Tradisjonelt har vi arbeidet mye mot boligmarkedet, og føler at det er her vi har spisskompetansen og trives best. I en periode var det mer arbeid på næringsrelaterte prosjekter, men vi har ønsket oss en større andel boligprosjekter. Vi har nå en solid ordrereserve innenfor dette segmentet, sier Jensen fornøyd.

Det lover godt også for Sonepar

Historisk har Sonepar vært en av de største leverandørene våre og leverer på de aller fleste av prosjektene våre, sier han.

1000 leiligheter i sving

At Totaltek har svingt seg opp på boligprosjekter viser ordrebøkene: Bare i 2021 og 2022 skal de gjennomføre arbeid på over 1000 leiligheter og hybler.

– På Nardo bygges det 357 studenthybler i nærheten av Universitetet i Trondheim, dette er et betydelig prosjekt hvor vi ut-fører elektroinstallasjonen. Så har vi arbeid på Øvre Nyhavn hvor det skal bygges 208 leiligheter, halvparten ferdigstilles i disse dager, de siste ferdigstilles i begynnelsen av 2022. På Heimdalsporten gjør vi arbeid på i alt 200 modulbaserte leiligheter, hvor de siste skal fer-digstilles rundt årsskiftet 21/22.
Så er vi med på to byggetrinn på Nye Valentinlyst med 100 leilig-heter, som vi så vidt har startet på. På Heimdal har vi Smedparken med 109 leiligheter. Prosjekt Lilleby N2 på Lade har 125 leiligheter. Det er i det hele tatt lenge siden vi har vært oppe i så høye tall på boligmarkedet, fastslår Jensen.

Suksessformelen?

Vi har god kontaktflate ut i markedet og har jobbet målbevisst mot kundene, muligens har vi også regnet på flere prosjekt enn tidligere, sier han.

Gode næringsprosjekter

Øvrige prosjekter utenfor boligsegmentet er utvidelse av Quality Hotel Stjørdal med 76 hotellrom.

Oppdrag i forbindelse med utvidelsen av Sundland Bil og byg-gingen av nye Vestbyen Transformatorstasjon står også på blokken de neste månedene.

– Foruten boligprosjekter er det fortsatt god aktivitet i forbindelse med ladeanlegg for elbil. Vi er inne i en god trend og har all grunn til å se lyst på fremtiden, slår han fast

Flere artikler i denne kategorien