Blått bygg i Bodø blir til

17/2/21
Spennende prosjekter
3/8/2023

To finalister konkurrerer om å få bygge Statsbyggs 500-millioner kroner prosjekt ved Nord universitet

Oppdraget omfatter et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur med et nettoareal på ca. 5000 kvm, og en ombygging av et frigjort bruttoareal på 1680 kvm for fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Kontraktsformen er totalentreprise med løsningsforslag. Tilbyderne skal dermed både tegne hvordan prosjektet kan se ut og foreslå hvordan det kan bygges. Den som vinner konkurransen vil i tillegg stå for byggingen av sitt prosjekt, forutsatt at Stortinget bevilger midler til dette.

Satser på hav og helse

Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for Nord universitets satsing på både hav og helse. Bygget vil sette universitetet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i hele Nord-Norge.

Etter å ha lyst ut anbudskonkurransen våren 2020 inviterte Statsbygg i sommer deltagere til å gi tilbud. Nå har Consto Nord AS og HENT AS levert inn sine løsningsforslag, og snart er det klart hvem som stikker av med seieren i den prestisjefylte konkurransen.

– Vi har fått inn veldig gode forslag. Nå gleder vi oss til å se nærmere på dem og velge ut det vi mener er aller best, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Stort behov for nye lokaler

Bakgrunnen for byggeprosjektet er at dagens lokaler ved Nord universitet ikke er store nok. De er heller ikke tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Kostnadsrammen for hele prosjektet er estimert til i overkant av 500 millioner kroner. Statsbygg har foreløpig fått midler til å gjennomføre forprosjektet. Byggestart avhenger av at Stortinget bevilger midler til dette over statsbudsjettet. Kontraktsformen for prosjektet er totalentreprise med løsningsforslag. Tilbyderne skalder med både tegne hvordan prosjektet kan se ut og foreslå hvordan det kan bygges. Den som vinner konkurransen vil i tillegg stå for byggingen av sitt prosjekt, forutsatt stortingets bevilgning.

Kan vi ta opp langt flere studenter

Regjeringen ønsker å bevilge 15,5 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet.

– Bevilgningen er helt nødvendig for å holde prosessen gående, sier Ketil Eiane, prorektor for strategi og omstilling.

Blått bygg skal reises rundt det nybygde administrasjonsbygget ved Nord universitet. Blått bygg skal styrke det faglige satsingsområdet marin økologi, genomikk og havbruk ved Nord universitet. Bygget skal huse
moderne fasiliteter for forskning og undervisning. Byggeprosjektet er et bidrag til regjeringens satsing på hav og helse og vil styrke den marine- og helsevitenskapelige kompetansen i Nord-Norge.

«Ser ut til å gå på skinner»

– Bevilgningen på 15,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 er helt nødvendig for å holde prosessen gående. Dette ser ut til å gå på skinner, og det gleder meg veldig, sier Ketil Eiane, prorektor for strategi og omstilling ved Nord universitet the High North News.

Satsningen Blått bygg er to ting. Det er nybygget som fakultetet skal flytte inn i. I tillegg er det en oppgradering av de lokalene som frigjøres, som skal skape et bedre vilkår for helsefaglige utdanninger og forskning.

– Satsingen som vi kaller Blått bygg skal føre til at Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, som ligger på hovedcampus, skal flytte all sin aktivitet på campus over i det nye bygget. Da frigjøres ganske mye plass i hovedbygget, sier Eiane.

I Blått bygg vil det bli plass til rundt 100 forsknings- og undervisningslaboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer. Hvis alt går etter planen, skal bygget stå ferdig i 2023.

Skisseforslag av Blått bygg. Bygningen skal bli 8.000 kvadratmeter.
Illustrasjon: Nord universitet / Lerche Arkitekter.

Flere artikler i denne kategorien