Byggenæringen strømmer til ZEB for å lære

9/5/23
Spennende prosjekter
3/8/2023

Verdens mest ambisiøse klimabygg ZEB-laboratoriet, er en suksess. Snaue to år etter at bygget ble tatt i bruk som kontorlokaler og laboratorium for bærekraftige bygg er det et et blitt et yndet utstillingsvindu for byggenæringen med besøkende fra inn og utland.

ZEB-laboratoriet er både et kontorbygg og et laboratorium for nullutslippsbygging. Laboratoriet ble i 2022 tildelt Statens pris for byggkvalitet og Bygg21 sin pris for beste praksis; Betonghammeren.  Foto: m.c. herzog / visualis-images

Bygget fungerer som arena for å teste ut og dermed redusere risikoen ved å ta i bruk nye løsninger for nullutslippsbygg og etter to års drift har de lært mye om hvordan de innovative energiløsningene fungerer. Flere av løsningene som ble bygget for første gang her, er nå blitt tatt i bruk i andre bygg.

Trygve Karlsen er avdelingsleder i Veidekke og var prosjektleder for byggingen. Han har med seg kollegaer fra Veidekke og GC Rieber til ZEB-laboratoriet. De kommer for å se på de nyeste og mest vellykkede løsningene.

– Det er alltid gøy å ta med samarbeidspartnere hit og vise hva som faktisk er mulig å få til i bygg, sier Karlsen.

GC Rieber har selv høye klimaambisjoner i sine prosjekter, og siden de utvikler eiendommer og områder i Bergen, var de naturlig nok spesielt interessert i fuktsikring av massivtrekonstruksjoner.

Lydgulv av massivtre og tretak med smart dampsperre

Veidekke har tatt i bruk flere av løsningene i nye prosjekter, blant annet en helt ny gulvkonstruksjon.

I ZEB-laboratoriet utviklet de et lydgulv av massivtre uten påstøp av betong. Gulvet er bygd opp med trykkfast mineralull, to lag sponplater og gulvbelegg over dekket av massivtre.

Etasjeskillene i ZEB-laboratoriet er utført uten gulvstøp for å redusere klimaavtrykket. Trinnlyddempingen oppnås ved bruk av en nyutviklet golvløsning med tung mineralull.

Også takkonstruksjonen har vakt oppsikt: En kompakt konstruksjon med bæring i tre og smart dampsperre. Mange var skeptiske til ulufta kompakte tretak på grunn av fuktrisikoen, men her har de fått det til ved involvering av byggherrens spisskompetanse og risikovilje. Målinger vil gi svar på hvor fuktsikker konstruksjonen er over tid. På grunn av lavere byggehøyde, redusert materialbruk, effektiv byggeprosess og økonomisk gevinst er det uansett stor interesse for denne takkonstruksjonen i næringen.

Ser løsningene de jobber med i praksis

Det at arbeidsplassen også er et laboratorium syns forskerne bare er positivt. Det merkes blant annet ved at ingen tekniske installasjoner skjult, men tvert imot vises fram.  Måleinstrumenter rundt omkring viser at det pågår overvåking av materialene, luftkvalitet, temperatur, energiproduksjon fra solcellene og energibruken. Alle som jobber i bygget, har enkel tilgang til dataene, noe forskerne på digitalisering i bygg setter pris på, de bruker bruker bygget aktivt i sine prosjekter. De jobber mye med energibruk i driftsfasen, og får kunder til å komme til ZEB-laboratoriet for å se hva man kan få ut av å samle data og digitalisere, til inspirasjon for å bygge tilsvarende løsninger. (Kilde: Gemini)

Flere artikler i denne kategorien