Enova-støtte til Rå Biopark

27/4/23
Spennende prosjekter
3/8/2023

Rå Biopark as har fått 39 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn. Anlegget, som skal stå ferdig i 2025, skal produsere biogass til veitransporten og CO2 til næringsmiddelindustrien.

– Biogass kan på kort og mellomlang sikt erstatte fossilt drivstoff der elektrisitet og andre fornybare energibærere er krevende. Biogass er særlig relevant innenfor tungtransport på vei, men også innenfor sjøtransport og industri som i dag benytter naturgass. Vi støtter de som går foran og Rå Biopark kan bidra med utslippsfri transport i Nordland, Troms og Finnmark, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Biogass er CO2-nøytral

Biogass, som i hovedsak består av metan, blir dannet når organisk materiale som matavfall, gjødsel og planterester brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral da den går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

– Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få utslippene ned, er å utvikle alternativer til fossil energi, både i produksjon og bruk. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Planene til Rå Biopark om bygging av biogassanlegg, blir et viktig bidrag til å bygge opp verdikjeden for biogass i nord, og akselerere denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ønsker å etablere en verdikjede

Bioressursene i Nord-Norge utnyttes i dag i mindre grad til energiformål. Det planlagte biogassanlegget i Skibotn vil endre på dette ved at den i full drift skal produsere ny fornybar energi på ca. 50 GWh/år. Dette tilsvarer årsforbruket til mellom 170-200 tunge kjøretøy.

– Vår ambisjon er å gjøre biogass til et fullverdig alternativ til veitransporten i Nord-Norge. Støtten fra Enova gjør at vi kan gå videre med planene for en komplett verdikjede for flytende biogass til veitransporten, sier daglig leder i Rå Biopark Harald W. Østbø. Han kan fortelle at selskapet tidligere i år fikk Enovastøtte til tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta.

C02 fangst

– I prosessen med å produsere flytende biogass vil vi også fange CO2 og tilby det til markedet. Det er relativt nytt at biogassprodusenter gjør dette og vi vet at etterspørsel etter slike produkter fra både transportnæringen og bryggerier er stor, sier Østbø.

Kunder innenfor transport og næringsmiddelindustri

Biogassanlegget skal inneholde mottak av råstoff, forbehandling, råtnetanker, vannrensing, biogassproduksjon og gassoppgradering ved såkalt kryogen destillasjon samt lagring av den flytende biogassen og den biogene CO2.  Rå Biopark har allerede flere kunder både innenfor transport og næringsmiddelindustri. Nylig inngikk Rå en intensjonsavtale med rederiet Seaworks i Harstad om leveranse av flytende biogass til selskapets nye fartøy som settes i drift neste år.

– Lykkes Rå Biopark med å etablere verdikjeder for sitt produkt, vil det styrke konkurransebetingelsene for flytende biogass i et arktisk klima, sier Nakstad.

Flere artikler i denne kategorien