Norges største batterier installeres på Senja

10/8/22
Spennende prosjekter
3/8/2023

Fiskeindustrien på Senja er høyt automatisert og avhengig av stabil elektrisitetsforsyning. Øyas plassering i enden av nettet gir tidvis dårlig nettkvalitet. Smart Senja er etablert for å finne innovative løsninger på utfordringen og nå installerer man Norges største batterier.

Nyheten om fiskeindustriens behov for batterier kunne fagsjef for overføring og distribusjon Lars Ihler i NEK fortelle Sinus om på Eliaden. Han kunne fortelle at det har vokst frem en høyteknologisk industri i forbindelse med fiskemottak og behandling av fisk.

– Industrien er avhengig av stabil tilgang på elektrisitet for at produksjonen skal gå smertefritt, sier Ihler.

Strømbrudd kan svekke konkurransen Senja ligger imidlertid i enden av nettet og behovet for elektrisitet i forhold til folketall er svært høyt.

– Erfaringen viser at det tidvis er dårlig nettkvalitet på øya. Dette skjer ofte vinterstid da det er høysesong for mottak av fisk. Konsekvensen av et ustabile nettet er det som kalles for «klipping» hvor tilgangen på strøm plutselig blir borte og få dramatiske konsekvenser for fabrikkene. Produksjonslinjene kan stanse, og i verste fall stå stille i flere timer. For eierne kan det bety store tap og svekke konkurransekraft i en konkurranseutsatt næring, sier Ihler, som mener utbygging av nettet vil løse utfordringen med «klipping».

– I og med at Senja er en øy, kan dette medføre store kostnader som nettselskapet må ta igjen med økt nettleie. Dette er ikke kostnader nettkundene ønsker. Derfor ser Senja etter alternative løsninger.

Smart Senja

Derfor har de satt i gang Smart Senja som er et initiativ fra UiT, nettselskapet Arva og lokale interessenter. Formålet er å finne innovative løsninger på utfordringene med det underdimensjonerte nettet. Ett av tiltakene er smart styring av hele samfunnets strømforbruk ved å ta i bruk avansert teknologi og kunstig intelligens. Det neste skrittet er å få et stabilt nett med å installere batterier som sikrer jevn tilgang på kraft.

– Å installere batterier i utsatte deler av nettet er en kjent metode for å stabilisere strømtilgangen uten kostbare investeringer. Her sparer man store investeringer i nettet samtidig som man takler topper i strømforbruk og midlertidige utfall, forteller Ihler.

Norges største batterier

Batteriene som installeres på Senja er Norges største og hver av dem veier 20 tonn. Batteriet på Senjahopen vil få en kapasitet
på 0,8 MW, mens på Husøy får en kapasitet på hele 2MW. Dermed kan batteriet på Husøy dekke hele samfunnet med elektrisitet i 1 time. Imidlertid blir ikke batteriene installert for nødstrøm. Her ønsker man en aktiv styring av batterinstallasjonen for å eliminere «klipping» i fiskeindustrien.

– Til nå har vi ikke sett tilsvarende dimensjoner på batterier i Norge, og kan bli banebrytende for hvordan forvaltningen av det norske nettet vil foregå i fremtiden. Standardiseringen innenfor installasjon, drift og tilkobling av batterier til nettet har kommet langt. Nå trenger bransjen gode eksempler som dette for å lære er om mulighetene, avslutter Lars Ihler.

Flere artikler i denne kategorien