Lager Norges mest avanserte nettstasjon

15/11/21
Spennende prosjekter
3/8/2023

ABB og Ringerikskraft Nett samarbeider om nettstasjon i særklasse i Hønefoss, som forbedrer drift og fleksibilitet i distribusjonsnettet. Nettstasjonen er blant annet utstyrt med unik sensorteknologi for overvåking av eget teknisk utstyr. Informasjonen er tilgjengelig på driftssentralen for vurdering av behovsbasert vedlikehold og raskere og enklere feilsøking.

Norges mest avanserte nettstasjon skal sette en ny standard for pålitelig distribusjon av strøm med reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det norske Smartgridsenteret anslår at strømbrudd koster det norske samfunnet rundt 1 milliard kroner årlig. Et smartere distribusjonsnett, hvor nettstasjoner utgjør en vital del, er det viktigste verktøyet for å kutte dette tapet. Såkalt smartgrid er også sentralt for det grønne skiftet, med flerveis flyt av både strøm og informasjon.

Nettstasjonen er en del av prosjekt Effektpilot i regi av Ringerikskraft Nett, som tester hvordan systemintegrasjon, konvensjonell teknologi og smartgridrelatert teknologi sammen kan bidra til økt fleksibilitet, forsyningssikkerhet, leveringskvalitet, digitalisering og kostnadseffektivisering i distribusjonsnettet. Prosjektet er støttet av PILOT-E, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, etablert for å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked.

– Bakgrunnen for piloten er at vi gjorde en konseptutredningsjobb for tre år siden. Vi undersøkte forbruksmønsteret på trafoene våre og hvordan dette ser ut med tanke på effektøkningen vi har foran oss. Dette dannet grunnlaget for Effektpilot, som tester ny teknologi inn i strømnettet vårt, forteller Morten Sjaamo, prosjektleder hos Ringerikskraft Nett.

PRISVINNER: – Det er gøy at et lite nettselskap som Ringerikskraft Nett blir trukket frem i ulike fora i bransjen fordi vi tester ny teknologi, forteller Morten Sjaamo, prosjektleder i Ringerikskraft Nett.

Avansert sensorteknologi

Nettselskapet er opptatt av innovasjon og digitalisering for å tilby kundene best mulige strømleveranse, for å realisere dette kan smarte nettstasjoner være et viktig bidrag.

– Vi har utrustet nettstasjonen med ekstra sensorikk, vannfølere, røyk, rystelse og åpen dør-funksjon. Trafoen som sitter i den nettstasjonen er utrustet med følere som gjør at vi kan måle trykk og temperatur, vi samler data i et webgrensesnitt, og kan sitte inne på kontoret å få god oversikt over status på nettstasjonen. Den har også automatisk justering av spenningen til brukerne, såkalt automatisk trinning. Det betyr konstant spenningsnivå uavhengig av belastningen slik at kundene får strøm med riktig kvalitet til enhver tid, forteller Sjaamo.

Enklere vedlikehold

– Som netteiere er vi pålagt å besøke alle nettstasjonene en gang i året for kontroll, hvis vi får utrustet såpass mye sensorikk i nettstasjonen at vi slipper disse besøkene, kan vi drifte nettet mer effektivt. Vi ser også på mulighet for å sette inn kamera i nettstasjonen for å løse enda noen floker, på den måten får vi et visuelt bilde av hvordan det ser ut i nettstasjonen, for å erstatte et fysisk besøk, som kan redusere driftskostnadene ytterligere, og som til syvende og sist vil komme sluttbrukeren til gode.

Solcelletak som ekstra «gimmick»

Som en ekstra «gimmick» er det montert solcelle på taket til nettstasjonen, som produsere inntil 2 kW fornybar kraft, til eget forbruk eller til nettet. Det er begrenset hvor mye vi kan produsere, men når man begynner å aggregere dette opp kan det bli størrelse på det. Selvsagt må man vurdere kost-nytte-verdi, men det er et reelt potensial her. Når volumet øker på solceller, vil prisen falle, da kan det bli mer aktuelt fremover. Vi har koblet dette opp mot en inverter opp mot nettet, og dagens produksjon mates ut på nettet, forteller Sjaamo.

Tester batteri og varmtvannskontroll

I tillegg til den smarte nettstasjonen består prosjekt Effektpilot av to andre casestudier:

– Vi har satt ut et batteri fra Pixii, fra et nyoppstartet norsk selskapet, som består av en knippe tidligere ansatte i Eltek. Det er en spennende gjeng å jobbe med. Vi vurderer muligheten for å bruke store batterier på noen av nettstasjonene våre der det er for liten kapasitet. I tillegg har vi utviklet en avansert varmtvannsbereder med et integrert styringssystem, som brukes til å redusere effekttopper. Her samarbeider vi med OSO Hotwater, og har lykkes med å rekruttert 20 sluttbrukere i et området av Hønefoss. De har gått med på at vi bytter bereder til OSO hotwater, denne har vi full kontroll på, og vet til enhver tid hvor mye varmtvann det er i berederen, det gjør at vi kan koble ut når vi har behov for å dra ned effekten, uten at kunden merker det, sier Sjaamo.

Bakgrunnen for ønsket om å sette inn styrbare varmtvannsberedere er fordi de henger på en kabelavgang, som har problemer med å levere nok effekt i perioder. Husstandene bruker ikke mer strøm enn de skal, men kabelen som mater kundene er i ferd med å nå en kritisk grense. For å slippe å legge ny kabel med graving og alt det innebærer av ulemper, ønsker Ringerikskraft å se om det blir billigere å bruke ny teknologi. Det har vært noen sånne piloter før, men da har vi ikke hatt kontroll på at kunden har varmtvann. OSO Hotwater har imidlertid satset stort på dette, og ser at dette er en viktig bidragsyter til å øke fleksibilitet, sier Sjaamo.

Først ute med AMS-målere

Ringerikskraft var blant de første nettselskapene i Norge som installerte AMS-målere. Alle kundene til Ringerikskraft fikk AMS-målere i 2012 og 2013. Det gjør at vi sitter med landets beste historikk på forbruksdata på kundene. Nå opplever vi at el-installatørene spør oss om hvordan forholdene er i nettet. De vet at vi sitter med veldig gode forbrukstall. Installatørene kan melde inn ny effekt på for eksempel et nytt kjøpesenter eller leilighetsbygg, da kan vi fortelle dem at tilsvarende bygg har et effektuttak som er mye lavere enn det behovet de har meldt inn. Slik kan vi spare store penger for utbygger og vi slipper å gjøre store investeringer i nettet, sier Sjaamo.

Sluttrapport gir svar

Alle tre installasjoner i Effektpilot er oppe og går, og følges tett frem til prosjektet ferdigstilles 31.12, når sluttrapport over funn og erfaringer fra prosjektet skal deles med bidragsyterne.Det vi ser allerede nå er at disse løsningene koster en del, og at det kan være en showstopper i seg selv. Vi kommer til å lage kostnytte- beregninger på hver av casene, som sier noe om i hvilke tilfeller det kan være fornuftig å ta i bruk løsningene, sammen eller hver for seg. Etter prosjektet er avsluttet vil vi fortsette testing av smarte nettstasjoner og det som omhandler batteridelen, men det blir nok ikke vår rolle å styre varmtvannet til folk fremover. Det er mer naturlig at aktører innen smart-home-segmentet tar den oppgaven, sier Sjaamo.

Kom på pallen med Effektpilot

Ringerikskraft Nett og deres Effektpilot-prosjekt kom på pallen i Smartgridsenterets Innovasjonspris for sine smarte varmtvannsbe redere. Under Smartgridkonferansen 15.-16. september ble kåringen av Smartgridsenterets Innovasjonspris holdt. Innovasjonsprisen er en årlig tildelning som skal gi ekstra oppmerksomhet til prosjekter, programmer og tilknyttede aktivtiter innen kategorien smarte nett.

Flere artikler i denne kategorien