Halverer forbruket på å skifter veilys til LED i åtte Østre Agder-kommuner

12/3/24
Spennende prosjekter
12/3/2024

14.000 veilys skal byttes til LED-armatur i de åtte Østre Agder-kommunene. Etter tre års installasjonstid regner kommunene med en innsparingseffekt på forbruket på 50-70 prosent.

Det er en betydelig jobb for Traftec, som vant anbudet og som også har driftskontrakten med Agderkommunene.

Avdelingsleder for Traftec i Agder, Tone Lommerud-Hansen har hendene fulle med å koordinere arbeidet i de åtte kommunene Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Vegårshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad. Innen utgangen av 2024 skal alle veilysene byttes til LED-armatur.

- Omfanget er stort, og kommunene har investert mye for å få dette til, men så viser også målinger at utskiftningene vil gi store besparelser, hele 50-70 prosent sammenlignet med tradisjonelle veilys, sier Lommerud Hansen. Som eksempel kan nevnes at Grimstad kommune, som er den nest største av Østre Agder-kommunene, har investert 13 millioner kroner på fornyelsen av veilysene i kommunen, det anslås at investeringen skal dekke både utgifter til armaturer og nødvendige skap. Kommunen regner med en årlig besparelse på 1-2 millioner kroner, og tjener dermed inn hele beløpet på 7-8 år, avhengig av hvordan strømprisene utvikler seg.

Det er gamle armaturer som byttes.

- Her er det mye armatur som er veldig gammelt. Armaturen trakk mye strøm, dimmet aldri, og var på et fiktivt anlegg, uten muligheter for å måle. Som en konsekvens bytter vi til målt anlegg med styringsskap, og med mulighet for å dimme om natten. Dette er en jobb som går parallelt med utskiftningene, forklarer Lommerud-Hansen.

Store økonomiske og miljømessige gevinster

Nå får Agder-kommunene et sikkert, moderne og robust system med styring. I tillegg til å være strømbesparende, er det store miljø- og effektivitetsgevinster. Investeringen i overgangen til LED som løsning for hele veilysnettet er en stor miljøinvestering som har pågått siden 2022 da Agder-kommunene samarbeidet tett med Agder Energi Nett for å bidra til at å sikre at alle veilysanlegg får målere.

Før var forbruket basert på stipulert forbruk, for å sikre den økonomiske gevinsten ved overgangen til LED i form av redusert forbruk, må forbruket måles.

Driftskostnadene til kommunene vil også reduseres som følge av utskiftingene.

- Før måtte vi ut for å bytte pærer, også her vil man få store kostnadsbesparelser, sier Lommerud-Hansen, og viser til at Traftec også har driftsavtale på veilysene for Agder-kommunene.

Det er i hovedsak Thorn-armatur, og noe Signify, som blir benyttet.

- Veldig mye er standardarmatur, som er effektiv og streamlinen, dette er Produkter som fungerer veldig gode og som svarer til forventningene.

Sikkerhet i høysete

Gjennomføringen av prosjektet har gått smidig, og med bytte av veilys er selvfølgelig sikkerhet i høysete.

- På et så stort prosjekt, som går over flere år, og med fire-seks mann på jobb til enhver tid, har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser, samtidig klarer vi å være effektive, sier Lommerud-Hansen.
Med egne biler med lift, støtputebiler, sikkerhetsutstyr og kompetente medarbeidere har gjennomføringen gått relativt knirkefritt.

- Traftec er stolt av jobben vi utfører, dette er noe vi driver med hele tiden og som vi er gode på. Vi har løst oppgaven med skiftet til ny teknologi og med gode tilpasninger for kundene våre. Vi regner med å holde tidsskjemaet med ferdigstillelse av jobben i slutten av året, samtidig som vi håndterer de andre oppgavene som følger med driftsansvaret, avslutter hun.

Besparelsene for de åtte Østre Agder-kommunene blir betydelige når gamle 70 W-pærer blir byttet med 33 W LED. Her er ulike typer LED tilpasset bruk i de forskjellige omgivelsene, det være seg småveier i boligfelt eller større fylkes- og riksveier.

Lampene går på 230 volts spenning, men kan også tilpasses 400 volts-anlegg.

LED-armaturene har en levetid på rundt 100.000 timer. Vedlikeholdsvolum og -kostnader, med blant annet kontroll og utskiftninger av pærer, blir nå vesentlig redusert. Armaturene er i tillegg korrosjonsbeskyttet og har et innebygd overspenningsvern på typisk 6 kV (kilovolt). Østre Agder-kommunene har valgt en modell oppgradert til 10 kV.

Inne i hver LED-armatur sitter en intelligent enhet som kan dimme effekten ned til 50 prosent av maksimal ytelse. Dimmeprofilen blir forhåndsprogrammert inn på LED-enheten ut fra kundens krav. Enheten registreres når lysene blir tent og slukkes fra styringsskapet og regulerer effektbruken ved hjelp av den totale informasjonen. For å sikre seg mot leveringsproblemer inngikk Traftec avtale med de to leverandørene Thorn og Signify.

(Kilde: Kommunal veihold)

Flere artikler i denne kategorien