Kommunal storsatsing på solenergi

10/5/23
Spennende prosjekter
3/8/2023

Kristiansand kommune har bestemt seg for å ta grep når det kommer til bærekraftig energi. Nå ser de på mulighetene for solceller på hele 60 kommunale bygg.

I noen bygg vil det i tillegg bli montert solcellebatterier som lagrer energien. I april forventes det at den første konkurransen blir utlyst på det omfangsrike prosjektet, som har en kostnadsramme på 108 millioner kroner. Bygg som har et forbruk på 200 000 kWh per år eller mer, er mest aktuelle. Kommunen er i dialog med Agder Energi Nett om lov til å selge overskuddsenergien som produseres i sommermånedene. I de byggene hvor det også installeres batteribank, vil energien lagres i kortere perioder for å bruke den i de dyreste periodene, samt kunne redusere effekttopper. Prosjektet vil også inneholde en pilot på bruk av vindmølle.

I følge prosjektleder og rådgiver for energi i Kristiansand kommune, Jan Eirik Henning, har kommunen store ambisjoner om å redusere sine klimagassutslipp. Solcelleanlegg på kommunale bygg er en viktig del av dette arbeidet.

Henning forteller at kommunen allerede har installert solceller på et av byggene sine og at de nå ønsker å se på mulighetene for å utvide dette til flere bygg. Han understreker at kartleggingen vil gi kommunen en bedre forståelse av hvilke bygg som har størst potensial for solenergi og at dette vil være viktig informasjon når de skal bestemme seg for hvor de skal investere.

Kommunen har allerede inngått en avtale med et firma som skal gjennomføre kartleggingen. De vil undersøke takflaten på 60 kommunale bygg og beregne hvor mye energi som kan produseres ved å installere solcellepaneler på takene. I tillegg vil de se på hvilken type solcellepaneler som vil være mest egnet for hvert enkelt bygg.

Kartleggingen vil gi Kristiansand kommune viktig informasjon som de vil bruke når de skal utvikle sin bærekraftstrategi videre. Henning håper også at dette vil inspirere andre kommuner og bedrifter til å se på mulighetene for å utnytte solenergi i sine egne bygg. (Kilde: Kristiansand kommune)

PROSJEKTFAKTA

Grovkartlagt i mulighetsstudie: ca 60 bygg
Prosjekt oppstart: Januar 2023
Startdato installeringsfase:  Juni/juli 2023
Estimert sluttdato: Desember 2026
Kostnadsramme: 108 millioner kroner
Entreprenør: Vil bli utlyst, det blir flere konkurranser i dette prosjektet
Når omtrent vil det legges ut i markedet: Mars/april 2023
Inntjeningstid er detaljert gjennomgått og ligger i størrelsesorden  6-8 år
Rådgiver: Norconsult

Flere artikler i denne kategorien