Solklare bygg

18/11/22
Spennende prosjekter
3/8/2023

Elektroforeningen (EFO) lanserer nå solklare bygg. Målet er å få fart på utbyggingen av solcelleanlegg på tak og fasader. Beregninger viser at solkraftpotensialet er større enn dagens strømforbruk. – Skal vi raskt bli et helelektrisk samfunn må vi gå i bresjen for å rydde opp i regulatoriske hindringer, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

Illustrasjonsbilde

EFO tok for noen år siden initiativet til ladeklare bygg. Det bidro til å forenkle byggingen av ladeklare bygg og kuttet kostnadene. – I dag er ladeklare bygg blitt en del av forskriftene, sier Jaegtnes. – Med lanseringen av solklare bygg legger EFO forholdene til rette for solcelleanlegg i borettslag, næringsbygg og privatmarkedet.

Stort potensial for solkraft

Nylig la Solenergiklyngen frem en rapport som viser at potensialet for solkraft i Norge er på ca. 200TWh. Det er mer enn dagens samlede energiforbruk. – Bygges kun en del av potensialet ut, vil det dekke vårt energibehov. Vi må utnytte det raskest mulig. Alle prognoser viser at behovet for strøm vil øke kraftig med energikrigen i Europa. Derfor må solkraftutbygging få høyere prioritet, sier Tuv. – Det må etableres ordninger som gjør det mulig å dele strøm i bygg, nabolag og i nettet uten å pålegges avgifter når strømmen deles.

Med lanseringen av solklare bygg legger EFO forholdene til rette for solcelleanlegg i borettslag, næringsbygg og privatmarkedet, sieradm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

Nedsetter egen faggruppe

EFO nedsetter nå en faggruppe som skal arbeide med problemstillinger knyttet til solklare bygg. En viktig oppgave blir å tilpasse dagens forskrifter og regelverk til byggeforskriftene.

– I prosjekteringsfasen må vi legge forholdene til rette for solceller på tak og tilpasse øvrig teknisk infrastruktur. Våre medlemsbedrifter har riktig fagkompetanse og er godt forberedt på solkraftutbyggingen, sier Jaegtnes.

– Byggeteknikk og elektro må spille på lag når nye eiendommer designes for å fange opp sollyset på en optimal måte, sier Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen.

Solkraftpotensial

– En viktig del av vårt arbeid er å finne ut hvor stort potensialet for solkraft er på tak og fasader i næringsbygg, borettslag og eneboliger. Fornybar energi som solkraft må får en naturlig plass i energisystemet. Vi vil arbeide aktivt med å få bukt med barrierer som bl.a. går på hvor mye strøm det er lov å mate inn i nettet uten å pålegges avgifter. En annen barriere er begrensninger på å distribuere strøm mellom beboere i sameier og borettslag, sier Jaegtnes.  

Solkraft må prioriteres

Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen støtter EFOs lansering av solklare bygg fullt ut. – Når nye bygg oppføres og rehabiliteres må solkraft prioriteres. Det må settes en standard for miljøriktige bygg i fremtiden slik at solcelleanlegg blir en viktig del av designfasen. Kombinasjonen av kostnadseffektive og estetisk riktig utformede bygg må prioriteres. De største hindringene er hvor mye solstrøm vi kan produsere til nettet, noe som begrenser utnyttelsen av takarealer, sier Tuv. – Med strømpriser på mellom 6 og 10 kroner pr. KWh i Sør-Vest og Sør-Øst Norge, må regulatoriske hindringer fjernes. Solenergibransjen må få like rammebetingelser som kraftbransjen i produksjon av strøm for å dekke opp vårt økende energibehov. Vi forventer at Energikommisjonen vil sidestille solkraft med havvind og vannkraft allerede fra januar 2023.

Det må settes en standard for miljøriktige bygg i fremtiden slik at solcelleanlegg blir en viktig del av designfasen, sier Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen.

Flere artikler i denne kategorien