Fornybar energi med solcellepaneler

20/11/22
Spennende prosjekter
23/8/2023

Møller Bil på Hvam var den første bilforhandleren i konsernet som monterte solcellepaneler på tak. I august 2021 ble solcellleanlegget idriftsatt som årlig produserer ca. 270.000 kWh med strøm.

Det tilsvarer ca. 25 prosent av anleggets årlige strømforbruk. – Installasjonen av anlegget har skapt stolthet på arbeidsplassen med investering i grønn energi. Både solcellepanelene på taket og gjenbruk av batterier som lagrer strøm, er tiltak som skaper engasjement, sier daglig leder Erik Gjellan på Hvam.

Ekspansiv miljøsatsing

Så langt har Møller gruppen montert solcelleanlegg på Møller Bils anlegg i Stavanger, Bergen, Romerike, Trondheim og Møller Medvind Arena på Alnabru. Nå utredes også anlegget i Asker og Bærum for tilsvarende anlegg. – Dette er en viktig del av vår ekspansive miljøsatsing, sier Gjellan. – Fremover vil alle våre nye anlegg få installert solstrøm, og vi er godt i gang med å oppgradere de eksisterende anleggene.

Kontinuerlig overvåkning

Systemet som er installert hos bilforhandlerne gir Møller Bil mulighet til kontinuerlig å overvåke strømforbruket og gjøre eventuelle justeringer. Ansatte og kunder kan følge med på skjermer ute hos forhandlerne for å se status for produksjon, lagring og forbruk av strøm i sanntid. Den løpende overvåkningen av strømforbruket vårt gjør at vi målrettet kan redusere energiforbruket.

Fremtidig bærekraft

Som en del av den overordnede strategien til Møller Bil er det viktig å finne løsninger som er bærekraftige for fremtiden. Vi har derfor gjennomført både store og små energisparende tiltak for å ta oss i riktig retning.  På flere av våre anlegg har blant annet all belysning blitt erstattet med LED-lamper, friskluftaggregater er byttet ut og tak blitt etterisolert. Møller Bil satser på solceller og det jobbes mot at halvparten av våre 42 forhandlere som skal installere solcellepaneler innen 2025.  

Stor etterspørsel etter solcelleanlegg

Solenergi FUSen AS har hatt ansvaret for installasjonen av solcellepaneler både hos Møller Bil på Hvam og anlegget i Trondheim. – Vi har levert flere anlegg til Møllergruppen over tid, sier adm. direktør Thor Christian Tuv i selskapet. Han kan fortelle at etterspørsel etter solcelleanlegg i både næringsbygg og eneboliger har eksplodert som følge av skyhøye strømpriser.

Flere artikler i denne kategorien