Norges første armerte betongbygg blir et FutureBuilt-prosjekt

7/5/21
Spennende prosjekter
3/8/2023

Oslo Havn har skyhøye miljøambisjoner for hovedkvarteret på Vippetangen: Skur 38 skal rehabiliteres etter sirkulære prinsipper som synliggjør byggets historie, samtidig som det tas i bruk moderne teknologi og energieffektive løsninger.

FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse prosjektene i byggenæringen og nå er rehabiliteringen av Skur 38 blitt et av forbildeprosjektene. Målet er også å oppnå BREAAMNOR Excellent sertifisering, det er svært ambisiøst for en mer enn hundre år gammel bygning. Totalt skal ca. 4 000 kvadratmeter rehabiliteres, fordelt på fire etasjer og med nær 160 arbeidsplasser. Planlagt ferdigstillelse er våren 2022.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen, eiendomsdirektør Åsa Nes og fungerende leder i FutureBuilt, Pia Bodahl.
Foto: Oslo Havn/ Kristian Riiser

Grundig kartlegging

Skur 38, som ble oppført som et lager i 1915, står på Byantikvarens gule liste, og er ikke oppgradert siden 1987, det legger imidlertid ikke en demper på miljøambisjonene til Oslo Havn. Nå er rehabiliteringen i gang etter sirkulære prinsipper: Eksisterende konstruksjoner skal bevares der det er mulig, og oppgraderes bygningsfysisk for forlenget levetid.

– Oslo Havn satt i gang en stor kartleggingsprosess for å avdekke hvilke bygningsdeler som egner seg til gjenbruk i dette prosjektet eller i andre prosjekter, med våre kriterier for sirkulære bygg til grunn, forklarer Ulla Hahn, arkitekt i FutureBuilt.

Byggebransjens bidrag til det grønne skiftet

Materialer og bygningsdeler som ikke lar seg bruke i bygget legges ut på «torget» for gjenbruk i andre prosjekter. Blant annet dreier det seg om store mengder med dører og kontorskillevegger som prosjektet ikke har behov for, men som er av kvalitet og som potensielt kan gjenbrukes av andre prosjekter eller næringsvirksomheter. – Produksjon av byggematerialer medfører store miljøbelastninger, og FutureBuilt vil gjerne ha flere prosjekter i porteføljen med fokus på sirkulærøkonomi. Vi trenger utbyggere som går i front, så vi får vist at det er mulig for byggebransjen å gi et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Hahn.

Ombruk i vinden

Hun tror ombrukstankegangen trenger tid til å modnes i byggenæringen, men har tro på at utviklingen går i riktig retning, selv om regelverket og tilgang på byggematerialer med tilstrekkelig dokumentasjon fortsatt er en utfordring.

– Når flere interessenter kommer på banen, vil omfanget av ombruk gradvis øke. I første omgang må det nok gjøres i mindre skala enn det som er gjort på dette prosjektet, men ombruk har kommet for å bli, og på sikt kan det nok skaleres opp også, sier Hahn og peker på fremveksten av nye aktører, som ombruksrådgiveren Resirqel. Selskapet utformer ombruksrapporter for mange store riveprosjekter for å få til en mer sirkulær materialflyt i byggebransjen.

Kobles til sjøvarmepumpe

Med så sterke vernehensyn som skal ivaretas på bygget er det noen begrensninger når det gjelder hva som kan utrettes på energisiden, men på sikt skal Skur 38 kobles til en sjøvannsvarmepumpe.

– Solceller på taket har også vært vurdert, men på grunn av takets spesielle konstruksjon blir det ikke enkelt å få realisert. Byggeplassen skal være mest mulig fossilfri. Mest mulig begrensning av lysforurensning er også i fokus, sier Hahn.

Savner sprekere grep

Selv om trenden går i retning av økende miljøhensyn i rehabilitering av verneverdige bygg, også i Norge, er viljen fortsatt større utenfor landets grenser.

– Andre land er for eksempel mer åpne for å ta i bruk energisystem som solceller og til å lage moderne og energieffektive påbygg i tilknytning til verneverdige bygg. Kanskje vi bør se litt til utlandet for inspirasjon og våge å bli litt sprekere når vi leter etter løsninger som skal ivareta gamle bygg, avslutter hun.

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.

Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Flere artikler i denne kategorien