Skal teste flytende solcelleanlegg i kombinasjon med batteribank

12/3/24
Spennende prosjekter
12/3/2024

Næringsparker er energikrevende, nå presenterer lokale krefter et helt nytt konsept i Haugaland Næringspark: Flytende solkraft, som skal styrke næringsparken med mer kraft. Anlegget skal være på 105 kWp, og virke sammen med en lynlader og batteribank.

Solcelleanlegget etableres på regulert område på Skiftestjørna i næringsparken og uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, EV Powercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.

Foto: Powercharge

Enovastøtte

Sunlit Sea har sammen med Endra og Ev Powercharge fått innvilget en søknad om 1,7 millioner kroner fra Enova i støtte til testing av det flytende solcelleanlegget sammen med en Supercharge lynlader/batteribank i næringsparken.

Støtten er gitt gjennom Enovaprogrammet "Fleksibilitet i energisystemet". Prosjektet vil styrke næringsparken som en viktig energihub og tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport. Samtidig vil det være med på å utvide Utsira Living Lab konseptet til Haugaland Kraft konsernet.

I korte trekk vil solcelle-panelet bygges flytende på u-utnyttede vannflater. Dette beskytter vannet og gir god kjøling og økt effekt på panelene. Det vil så lades strøm inn i batteribank.Batteribanken lader primært fra solstrøm, og alternativt fra nettet. Unntaksvis, ved lite lading, fases solstrøm ut på nettet. Totalt blir belastningen på nettet mye lavere, ifølge Sunlit Sea.

Flytende solkraft om vinteren

Spørsmålet er hvor godt systemet vil fungere vinterstid. Utfordringer med is og snø skal være løst med flottør-elementer av aluminium. Dette gir en robusthet som tåler is godt, noe som skal testes ut i stor skala.

I prosjektet skal Sunlit Sea analysere effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering, med mer, som vil gi et verdifullt datagrunnlag for videre forskning.

Et suksessfullt prosjekt vil åpne døren for videre utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning.

Kan gi sentralt tilskudd

-  Haugaland Næringspark er en sentral hub for den nye energimiksen. Solenergien vil være et flott tilskudd til parken. Haugaland Kraft Energi er med for å lære om mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan vi evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil vi selge/kjøpe strøm til/fra EV Powercharge gjennom vår Solkraft strømavtale, sier prosjektutvikler Kari-Marie Høyvik Holmstrøm i Haugaland Kraft AS.

Hun kan fortelle at tidsrammen for prosjektet er to år.

- Endra, som er et datterselskap i Haugaland Kraft konsernet, vil blant annet bidra med fasilitering mot kommunen og næringsparken. De har allerede sendt nabovarsel om anlegget og det har ikke kommet noen innsigelser. Videre vil de lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på, i tillegg til store bakkemonterte systemer, sier hun.

Klart for lading av elkjøretøy i mai

Nå skal Sunlit Sea foreta en befaring med entreprenørene for hvor de skal legge kabler til Supercharge ladestasjonen

- Tentativ installasjon er i mai, og anlegget skal være klart til lading for elkjøretøy i juni. Deretter skal det testes en stund og gjøres vurderinger underveis i forhold til om dette er sunn forretning, sier Holmstrøm.

- Å være et bindeledd mellom aktørene i verdikjeden og lære mer om batterier er viktig for å vurdere nye forretningsområder.Selv om det i første rekke er snakk om et beskjedent anlegg i Haugaland Næringspark, kan løsningen skaleres til andre vannspeil både i tilknytning til denne og andre næringsparker som trenger kortreist strøm for å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende industri.. Å få på plass et styringssystem som fungerer er også viktig for å få komponentene til å «snakke sammen» og samarbeide med nettet forørvrig

Høgskolen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marinemikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er glade for at aktørene ønsker å teste det i Haugaland Næringspark, som allerede er en sentral hub for den nye energimiksen. Prosjektet er et viktig kompetanseutviklingsprosjekt og vil passe inn i vår profil hvor vi ønsker å tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld i en pressemelding.

Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Her er dypvannskai og all infrastruktur på plass. Kombinert med Horisont Energis injeksjonshub for C02, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny kraft- og arealkrevende industri.

Blant aktuelle etableringer i næringsparken er battericelleproduksjon, inkludert batteri-resirkulering, lavkarbon prosessindustri, biokarbon og hydrogenproduksjon.

Kontaktpersoner:

Eirik Larsen, CDO/CFO Sunlit Sea, tlf. +47 416 70 269, e-post: eirik@sunlitsea.no

Tiril Fjeld, Daglig leder Haugaland Næringspark, tlf: +47 40482788, e-post: tiril.fjeld@haugaland-park.no

Flere artikler i denne kategorien