Statsbygg holder hjulene i gang: 117 corona-prosjekter

17/2/21
Spennende prosjekter
3/8/2023

Med 194 millioner kroner ekstra til vedlikehold har Statsbyggs prosjekter fra Sørlandet til Svalbard gitt byggebransjen viktige oppdrag i en utfordrende tid. – Alt i alt har har byggenæringen klart seg bra i 2020, men når ordrereservene er borte er det flere som er urolige for utviklingen i 2021, sier Elin Karfjell, direktør for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg, hun blir ikke overrasket om der kommer flere tiltakspakker.

I løpet av 2020 opplevde Norge det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. Det var nødvendig å sette inn omfattende økonomiske tiltak for å dempe de negative konsekvensene av pandemien. Regjeringen bevilget derfor 194 millioner kroner til vedlikeholdsprosjekter i hele landet. I desember var 60 prosent av tiltakene iverksatt mens 29 prosent var under arbeid.

I alt dreier det seg om 284 vedlikeholdsprosjekter, som strekker seg fra forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy ved Arendal til Sysselmannsgården på Svalbard. Det største tiltaket er på 18,7 millioner, og er til brannsikringstiltak i Romerike fengsel. Det minste utgjør 12.500 kroner til innregulering av et varmeanlegg i Kongsvinger fengsel. Tiltakspakken har blant annet gått til vedlikehold av en rekke fengsler, samtidig har flere universiteter og høyskoler fått prosjektmidler, herunder Universitetet i Stavanger.

– Dette er tiltak som byggebransjen har satt stor pris på og som de vil ha stor glede av fremover også, sier Karfjell.

VARSLER NYE TILTAKSPAKKER I
2021: – Eventuelle nye tiltakspakker skal besluttes politisk, men Statsbygg har mange gode forslag klare, sier Elin Karfjell, direktør for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg.

Mange av prosjektene er knyttet opp til elbransjen.

– Elbedriftene har også fått glede av prosjektene, nye sd-anlegg, led-belysning og lysarmatur er knyttet til flere av tiltaksprosjektene. I tillegg til vedlikeholdsprosjektene fikk Statsbygg midler til grønne tiltak. Dette bidrar til at vi bl.a nå etablerer solcelle-tak ved Halden fengsel og Høyskolen i Østfold, Halden, sier hun.

Større bekymring for 2021

Til tross for pandemien oppfatter Statsbygg at aktørene i byggenæringen er rimelig godt fornøyd med 2020, takket være gode ordrereserver ved inngangen av året.

– En del virksomheter varsler nå nedgang i ordrereservene, og det er usikkerhet i forhold til oppstart av nye prosjekter. Det er dermed økt bekymring knyttet til 2021. Flere prosjekter opplever forsinkelser blant annet på grunn av reiserestriksjoner. Nødvendig ekspertise fra utlandet kan ikke reise fritt. Dette gjelder spesielt teknisk kompetanse, noe som kan være med på å forsinke prosjekter ytterligere, slik situasjonen er nå ser det ut til at reiserestriksjonene vil vare en god stund fremover. Konsekvensene av kriser eller nedgangstider slår gjerne sent ut på byggenæringen, og når ordrereservene er tomme og det er usikkerhet knyttet til fremtiden, ser vi ikke bort ifra at det vil komme nye tiltakspakker i 2021. Eventuelle nye tiltakspakker skal besluttes politisk, men Statsbygg har mange gode forslag klare, sier Karfjell.

Likviditetsdugnad til byggebransjen

For å bidra til å underlette for byggebransjen i urolige tider gjennomførte Statsbygg en såkalt likviditetsdugnad.

– Det innebærer at vi har betalt ut fakturaer til entreprenører vi har avtaler med før forfall, (eks. 14 dager før forfall). Til sammen dreier det dreier seg om nærmere 6 milliarder kroner, sier Karfjell.

Fengsler og undervisningsbygg er vinnerne

Statsbygg har i flere år meldt om etterslep på vedlikeholdet i norske fengsler. 74 av corona-tiltakene er nettopp derfor lagt til fengsler. Totalt er det igangsatt vedlikeholdstiltak i fengslene for nesten 62 millioner kroner. Prosjektene dreier seg om alt fra utskifting av elektriske anlegg til nye vinduer og dører, utbedring av råteskader og maling av vegger. Det satses også mye på vedlikehold av undervisningsbygg. 70 tiltak med en kostnadsramme på 44,5 millioner er avsatt til høyskoler og universiteter over hele landet.

FORSKNINGSSTASJON FLØDEVIGEN I ARENDAL

Eksempler på eiendommer der det pågår vedlikeholdsarbeider:

 • Høgskulen på Vestlandet på Stord
 • Norges Handelshøgskole i Bergen
 • TNU, Gunnerus gate i Trondheim
 • Samisk videregående skole i Karasjok
 • Ringerike fengsel
 • Halden fengsel
 • Bergen fengsel
 • Sem fengsel
 • Verdal fengsel
 • Hustad fengsel
 • Hedmark fengsel
 • Statsarkivet i Tromsø
 • Vegadministrasjon i Vadsø
 • Sysselmannsgården på Svalbard
 • Sjøgarasjen Sysselmannen på Svalbard
 • Åna fengsel
 • Politihuset i Oslo
 • Nasjonalbiblioteket i Nordland
 • Bodø trafikkstasjon
 • Ålesund trafikkstasjon
 • Forskningsstasjon Flødevigen i Arendal

Flere artikler i denne kategorien