Elektrifiseringsgraden i Norge er på 53 prosent

17/2/21
Bransjenytt
3/8/2023

Sammen med Bellona står EFO bak nettstedet Elbarometer.no. Det viser hvor elektrifisert Norge er, både som helhet og fordelt på sektorer. Mot slutten av oktober i år ble Elbarometeret oppdatert med 2020-tall som viser at Norge er 53 prosent elektrifisert. – Det gjenstår mye før vi er i mål med elektrifiseringsarbeidet, sier daglig leder Frank Jaegtnes i EFO.

Det er første gangen på to år at elbarometeret er oppdatert og transportsektoren har hatt størst fremgang i sitt elektrifiseringsarbeid.

– Elektrifiseringsgraden er drevet frem av flere elbiler og introduksjonen av elektriske ferger. Veitransporten har gått fra 7 prosent elektrifisering i 2018 til 13 prosent i 2020, mens kysttransporten har gått fra 0 til 3 prosent i samme periode. Dette er store sektorer som har bidratt til å øke landsgjennomsnittet.

Ambisiøse mål

– Elektrifiseringsgraden i transportsektoren viser at politikken fungerer. Politikerne har satt ambisiøse mål og fulgt opp med gode rammebetingelser og virkemidler, sier Jaegtnes. Han mener erfaringene fra transportsektoren må overføres også til andre sektorer.

– Det er avgjørende for at Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn.

98 prosent elektrisitet fra vannkraft

– Vi er bedre rustet enn mange andre land med ren energi. Det gjør at motivasjonen til å drive med elektrifisering er økende. Klimakur 2030 som ble lansert for ett år siden, gjorde at elektrifiseringen ble løftet frem som det mest innovative tiltaket for å nå våre klimamål innen 2030, sier Jaegtnes.

For EFO er det viktig å finne ut hvor elektrifisert Norge er pr. i dag. – Vi bruker mye elektrisk energi, som er 98 prosent utslippsfri, sammenliknet med fossil energi som olje, gass eller kull.

En del sektorer utmerker seg

Under EFOs 100 års jubileum i 2018 ble Elbarometeret brukt for første gang.

– Den gang var Norge 51 prosent elektrifisert og viser at litt over halvparten av energien som brukes her til lands kommer fra elektrisitet. I november i år ble barometeret oppdatert og viste en økning til 53 prosent. En økning på 1 prosent i året er ikke kjempeimponerende, men en del sektorer utmerker seg. Elektrifisering av husholdningene har økt fra 83 til 85 prosent. Kysttransporten har gått fra 0 til 3 prosent og skyldes bl.a. introduksjonen av flere elektriske ferger siden 2018. Det samme gjelder for veitransport hvor halvparten av alle biler som selges i Norge er elektriske, sier Jaegtnes til slutt.

– Erfaringene fra transportsektoren må overføres også til andre sektorer. Det er avgjørende for at Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

Flere artikler i denne kategorien