Storsatsing på energitiltak

10/5/22
Bransjenytt
3/8/2023

Kraftoverskuddet i Norge står i fare for å forsvinne om fem år. – Energieffektiviseringstiltak og lokal strømproduksjon kan bidra til å bøte på dette, men det krever at regjeringen handler raskt, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Sammen med 26 andre organisasjoner krever Nelfo at det bevilges én milliard kroner til slike tiltak.

– Energitiltak i bygg kan raskt frigjøre kraft ved å bruke mindre og produsere mer selv. Ifølge prognosene til Statnett kan det norske kraftoverskuddet være spist opp i løpet av 2026 med kraftunderskudd i Sør-Norge. Det vil få negative konsekvenser for husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv, sier Strandskog.

Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør NELFO

Forsyningssikkerhet

– God forsyningssikkerhet innebærer minst 10 prosent kraftoverskudd i et normalår. Det må handles raskt for å få i gang tiltak som å bedre kraftbalansen i denne stortingsperioden. Energitiltak i bygg kan raskt frigjøre kraft ved å bruke mindre og produsere mer selv. Det er den raskeste veien til å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk som husholdninger og næringsliv opplever i dag, sier Strandskog.

Velprøvde og modne energitiltak

27 organisasjoner ber derfor regjeringen i statsbudsjettet for 2023 bevilge én milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger herunder borettslag og sameier. I tillegg ber organisasjonene om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk. – Et viktig virkemiddel er å intensivere utbyggingen av solkraft.

Solbransjen kan alene levere 7-10 TWh innen 2030. Et like viktig virkemiddel er å redusere «energisluket» i norske næringseiendommer som i dag stor for ca. 40 prosent med smarte byggeløsninger.

Varige tiltak

– Den politiske viljen har vært stor denne vinteren med å hjelpe husholdningene med akutte tiltak mot rekordhøye strømpriser. Det har vært nødvendig, men vi ber om at regjeringen bevilger midler til varige tiltak, som energieffektivisering og egenproduksjon, for å unngå at akutte tiltak hver vinter blir den nye normalen, avslutter Strandskog.

Flere artikler i denne kategorien