Fra ladeoperatør til energiselskap

20/5/24
Bransjenytt
20/5/2024

Med over 1.600 hurtig- og lyn-ladepunkter fordelt på 400 plasser rundt om i landet, er Recharge Norges største ladeoperatør. Nå jobber de for å utnytte de betydelige investeringene de har gjort i ladeinfrastruktur for å ta en større rolle i det grønne skiftet. Det skal gjøres ved at ladestasjonene blir til ressurser i strømnettet, som tilbyr støtte til nettselskapene.

- Vi skal ikke bare være en ladeoperatør. Vi ønsker å gjøre ladestasjonene våre til batteridrevne kraftverk, noe som gjør Recharge til et energiselskap som gir betydelig støtte til strømnettet, sier leder for konsernkommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft Stian Mathisen i Recharge.

IKKE BARE EN LADEOPERATØR: - Satsingen gjør Recharge til et energiselskap som gir betydelig støtte til strømnettet, sier leder for konsernkommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft Stian Mathisen i Recharge.(Foto: Recharge)

Pionér

Med denne satsingen tar Recharge en posisjon i et nytt forretningsområdet, og er som en pionér å regne, i alle fall i Norden.

- Vi mener dette er en god forretningsmodell, men det krever volum. Det er ikke så mange andre ladeoperatører som har et så spredt nettverk, som åpner for denne muligheten. Denne løsningen kan bli en trend, og vi opplever stor interesse for det vi gjør. Norge og Sverige ligger et godt stykke foran på elbiler og elbilladere. Andre land ser til oss for å lære og høste erfaringer, sier Mathisen.

Skaper ny inntektskilde

Recharge har ikke bare Norges, men også et av nordens største ladenettverk. Med til sammen 4.500 ladepunkter på 800 forskjellige plasser i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

I 2023 leverte de 80 Gwh, det begynner med andre ord å gå med mye energi, samtidig bygger de fortsatt nye ladestasjoner og oppgraderer de eksisterende.

- Vi har lenge sett på muligheten for å benytte batterier for å bakke opp laderne, hvis vi ikke får nok energi fra nettselskapene, men batteriene er dyre og foreløpig har det ikke svart seg økonomisk. Derfor har vi sett på reservemarkedene i Norge og Sverige og muligheten for at vi kan selge støttestrøm til dem, for at de kan balansere strømmen bedre.

Å gjøre dette på  én enkelt ladestasjon monner ikke, men fordi vi har så mange har det en verdi for Statnett og Svenska Kraftnät. Dette skaper en inntektskilde for oss som gir mulighet til å investere i batteriene, som gjør at vi kan bygge ladestasjoner der det ikke er strøm nok tilgjengelig. I tillegg kan vi tilby strøm til de lokale nettselskapene gjennom fleksibilitetsmarkeder, forklarer Mathisen.

Recharge er den første ladeoperatøren i Norden som gjør ladestasjoner til små kraftverk. (Illustrasjon: Recharge)

Skaper ressurser

Selskapene som drifter strømnettet i Norge, står overfor massive investeringer for å møte behovet for elektrifisering i årene fremover. Statnett alene skal investere 100 til 150 milliarder kroner for å muliggjøre en dobling av kraftforbruket frem mot 2050. I tillegg kommer investeringene som skal gjøres av de nesten hundre nettselskapene som drifter distribusjonsnettene som frakter strømmen frem til dem som skal bruke den.

– Ved å gjøre ladestasjonene til ressurser i strømnettet, kan vi bidra til å begrense behovet for investeringer i et nytt nett. Det er alle i Norge tjent med, sier Mathisen.

Inngår partnerskap

For å realisere de nye planene inngår Recharge et partnerskap med softwareselskapet Sparkion som skal levere energistyringssystemet og -tjenester som trengs for å utnytte energi fra batterier installert ved ladestasjoner på steder der nettselskapet ikke kan levere nok effekt til kraftige ladere.

- Recharge bygger siten, mens Sparkion står for programvaren som sørger for at alle enheter snakker sammen og fungerer inn på balansemarkedet til Statnett og lokale fleksmarkeder til de lokale nettselskapene, forteller Mathisen.

Andre partnerskap som er inngått så langt er med Driivz, et søsterselskap av Sparkion. Recharge benytter allerede Driivz’ programvare som sitt back-end-system, som drifter alle laderne.

- Vi har ikke offentliggjort hvem som blir leverandør av batteriene, men valget er rett rundt hjørnet. Så snart batteriene er på plass, legges løsningen til rette for fleksibilitet-tjenester til lokale nettselskap. Det betyr at Recharge kan redusere strømforbruket ved ladestasjonene for å stabilisere lokale strømnett. Vi planlegger også for installasjon av solcellepaneler ved ladestasjonene, men dette ligger ennå noe frem i tid. Solenergien skal enten lade biler direkte ved Recharge-stasjonene, eller lagres i batterier ved ladestasjonene for senere bruk, forteller Mathisen.

Hvordan er responsen på planene så langt?

- Vi har ikke mottatt noen respons fra kundene ennå, det er for tidlig, men tanken er at nye inntektskilder åpner opp for oppgradering av ladestasjoner, som ikke har nok effekt, eller nye ladestasjoner på steder der det ikke er nok ladere. I Skåne i Sør-Sverige er det eksempelvis krevende og dyrt å etablere nye ladestasjoner. Der kan tilgang til nok effekt til en ladestasjon koste 10 Mkr mot 500.000 kr andre steder i Sverige. Håpet er at vi skal komme billigere unna med batterier i fremtiden, sier Mathisen.

- Hvordan blir veien fremover med tanke på omfang og utrulling?

- Planen er å legge den første etableringen til Sverige i år, så skal vi rulle ut i Norge etterhvert. Grunnen til at vi starter i Sverige er at reservemarkedet til Svenska Kraftnät er litt mer utviklet enn Statnett sitt, så det er litt raskere å komme i gang her. Per i dag vet vi ikke hvor mange ladestasjoner som får denne løsningen i det lange løp. Vi vil rulle det ut på flere steder i Norden, og høste erfaringer, sier Mathisen.

LEVERTE 80 GWH: Recharge har ikke bare Norges, men også et av nordens største ladenettverk. Med til sammen 4.500 ladepunkter på 800 forskjellige plasser i Norge, Sverige, Finland og Danmark leverte de 80 Gwh i 2023. (Foto: Recharge)

Behov for digitalisering og standardiserte løsninger

For å kunne tilby denne fleksibiliteten til nettselskaper at det er et behov for digitalisering og standardisering.

- Vi har veldig mange små nettselskaper, skal vi rulle ut denne løsningen kan vi ikke ha ulike avtaler med alle nettselskapene. Om nettselskapene ønsker å benytte seg av denne løsningen og tilskuddet det medfører, må de være tilpasningsdyktige, det krever digitalisering og mer standardiserte løsninger. Større aktører som for eksempel Elvia er proaktive, vi håper at de store kan dra lasset og komme opp med de løsningene som skal til for å dra nytte av løsninger som denne, slik at de mindre kan henge seg på de store etter hvert, avslutter Mathisen.

Flere artikler i denne kategorien