Energieffektivisering i sentrum i felles energisatsning

10/8/21
Bransjenytt
3/8/2023

En ny rapport lansert av NHO og LO onsdag 26. mai peker på et potensial for energieffektivisering på 37TWh i 2050. Det kan realiseres med dagens teknologi, med økt komfort og helsegevinst.

Schneider Electric Norge har vært med i prosessen med å stake ut Norges kurs for en bærekraftig og verdiskapende industri. Innsatsen konkretiserer seg i rapporten «Felles energi og industripolitisk plattform», som ble lansert av NHO og LO i slutten av mai 2021.

At Norge som nasjon står overfor en stor omstilling, har vært diskutert med tidvis høy grad av konflikt i tidligere debatter.

Rapporten fokuserer på mulighetene for å forene lønnsomhet og miljøtankegang.

Bærekraft = Lønnsomhet og vekst

– Bærekraftig utvikling går hånd-i-hånd med økonomisk utvikling. I energieffektivisering av boligmarkedet alene anslås det at det ligger et potensial på 45 000 nye arbeidsplasser, påpeker Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, som deltok i konferansen da rapporten ble offentliggjort.

– At rapporten er utviklet i samarbeid mellom partene, gir en utrolig kraft og mulighet for bred politisk tilslutning. Så vi håper på faktiske tiltak i nær fremtid, fastslår hun.

Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge

En første plass vi ikke ønsker

– Med lave energikostnader, ligger Norge på verdenstoppen når det kommer til sløsing med elektrisk energi. Vi kan som nasjon skape energioverskudd til kraftintensiv industri kun gjennom større energieffektivitet. Merk at dette ikke handler om sparedusjer eller 18 grader i stuen. Vi kan beholde og skape enda mer komfort, samtidig som vi reduserer forbruket gjennom smart energistyring. På dette området handler det aller mest om å «sette i gang», sier Nystrøm.

Fremtidens industri er energieffektiv

«Felles energi og industripolitisk plattform» bringer nyhetsverdi gjennom sitt fokus på energieffektivitet.

Med dagens teknologi ligger det et enormt potensial i energibesparelser, både i husholdninger, næring og industrielle prosesser. Bygg alene står for 40 % av energiforbruket. I tillegg kan det effektiviseres i industriprosesser.

Norges andre største industribransje etter olje og gass, fiskeoppdrett, trenger sårt hjelp fra spesialister innen energi- og ressurseffektivisering:

- Et stort, lukket oppdrettsanlegg av den mest moderne sorten, basert på resirkulering av vann (RAS), forbruker generelt like mye strøm som en hel liten by, påpeker Karoline Nystrøm.

- Det sier seg selv at det ikke er nok å bruke fornybare energikilder.

- Det er utslagsgivende å utstyre Norges industrianlegg med dagens aller beste teknologi for energistyring og -distribusjon. Vi merker at etterspørselen øker, og med gode samarbeidspartnere er vi forberedt på å hjelpe blant annet bransjen med å vokse bærekraftig, påstår Nystrøm.

Strategisk og viktig med gode samarbeidspartnere

Elektrobransjen opplever økt etterspørsel etter grønnere løsninger. Flere og flere aktører tørster etter kompetansebygging og solide partnere for å levere verdens mest fremtidsrettede teknologi.

Tavlebyggerfirmaet Enira, som nylig inngikk EcoXpert-partnerskapsavtale med Schneider Electric på Vestlandet, merker selv økt fokus på bærekraft:

– De store landsdekkende selskapene, både i bygge- og industribransjen, er ofte litt frampå, og de mindre følger etter, sier Poja
Saleh, daglig leder i Enira. – Vi i Enira har bærekraft som et punkt på sjekklisten vår når vi velger produkter og samarbeidspartnere. Vi har som ambisjon å få bærekraft inn i hele verdikjeden. Og dette stemmer også overens med vårt forretningsmessige mål om å bygge en organisasjon på strategier som fremmer selskapets levetid.

Bærekraft er for øvrig et av hovedpunktene i strategien til Ernströmgruppen, som Enira er en del av.

– Både samfunnet og kundene ser en verdi i det. Bærekraftsmålene til FN betyr for oss å levere intelligente løsninger som ikke bare distribuerer energi trygt, men også gir mulighet for å spare ved hjelp av IoT-baserte komponenter, poengterer Saleh.

– I tillegg tenker jeg at det er viktig med mangfold og vekst på en fornuftig måte, med fokus på verdiskapning i samfunnet. Vi allierte oss i utgangspunktet med Schneider Electric på grunn av den tekniske kvaliteten på deres løsninger, men også på grunn av det store omfanget med kompetansebyggende, skreddersydde kurs vi fikk tilbud om, og fordi vi deler de samme verdiene. Vi kan sammen bidra, avslutter han

Flere artikler i denne kategorien