Pris på byggevarer har skutt i været

15/11/21
Bransjenytt
3/8/2023

Pris på byggemateriell inklusive elektrovarer har skutt i været i 2021. For mange bransjeaktører har prisøkningen vært krevende og et tema som opptar bedriftene.

– Installatører som allerede har inngåtte kontrakter, kan få et kjempeproblem. Det er ikke sikkert de har lagt inn en klausul om å reforhandle kontrakten knyttet til økte kostnader på materiell. Vi må overbevise byggentreprenører og byggherrer om at prisøkningen har vært så høy og kan utløse force majeure. Men, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo., det er ikke alltid like enkelt å overbevise motparten om dette.

– Elektroentreprenører som har en slik kontraktklausul må utnytte potensialet slik at de kan imøtekomme prisveksten og reforhandle ny pris. Når det inngås nye kontrakter må entreprenørene sørge for å få med slike klausuler slik at de tar høyde for økte kostnader på materiell.

– Etterdønninger etter post korona har ført til økte råvarepriser på grunn av redusert produksjonskapasitet på flere produkter over hele verden, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Etterdønninger

– Vi opplever nå etterdønninger etter post korona og får ikke gjort noe med de globale råvarebørsene. Konsekvensen er økte råvarepriser på grunn av redusert produksjonskapasitet på flere produkter over hele verden. Mange stålverk har i 1 ½ år gått med redusert kapasitet. Når boosten i markedet tar av med nye investeringer, får vi den såkalte ketchup-effekten. Det vil ta tid å geare opp etterspørselen etter elektromateriell fordi mye av det består av metaller. En del aktører har også i disse pandemitider utnyttet situasjonen til egen fordel med å øke materiellprisene. Jeg skal ikke peke på noen enkeltstående aktører, men mange i verdikjeden har sett potensialet med å øke prisene i en slik sårbar markedssituasjon. De skylder på manglende leveranser og økte kostnader fra store globale produsenter. Bildet er komplisert og som bransjeorganisasjon vil Nelfo forsøke å påvirke den norske verdikjeden slik at ikke grossistene blir for grådige. Vi må jobbe knallhardt med kontraktuelle forhold, vite hvilke potensialer som er i eksisterende kontrakter slik at vi kan utnytte dem fullt ut. Sist men ikke minst må vi sørge for at nye kontrakter har klausuler for økt materiellpris, sier Strandskog.

Realistisk forhold til problemstillingen

På spørsmål om noen produsenter/leverandør bevisst setter opp prisen og brukt koronaen som en unnskyldning for det, svarer Strandskog:

– Jeg har ikke belegg for å si at de kynisk har utnyttet pandemien til å øke prisene, men vi må være oppmerksom på markedsutviklingen. Vi må vite om prisoppgangen er riktig i forhold til dagens råvarepriser og ta høyde for ekstra profitt ved senere prisøkninger. Vi skal ha et nøkternt forhold til både produsenter og grossister og drive med jevnlig kontroller. Pr. i dag er det ingen indikasjoner på at noen utnytter situasjonen, men vi må ha et realistisk forhold til problemstillingen.

Samhandling Nelfo har nær kontakt med norske grossister og Strandskogs inntrykk er at de gjør en formidabel innsats. – De ønsker samhandling og i fellesskap løse utfordringene. Vi er jo i samme båt og bør unngå svarteper eller stol leken. Det er ingen tjent med og på sikt vil det skape dyp mistillit i verdikjeden. Derfor må vi finne felles arenaer der vi kan løse utfordringene og unngå å havne i åpne konflikter som kan skape mistenkeliggjøring.

Uheldig utvikling

Til syvende og sist er det jo sluttkunden som får sluttregningen med økte materiellpriser.

– Min hytte ble ferdigstilt høsten 2020 med helt andre materiellkostnader enn i dag. I august hadde jeg ett års befaring på hytta. Da fortalte hytteleverandør følgende: – hadde jeg bygd hytta i dag måtte jeg ha punget ut med over ½ million kroner i økte materiellkostnader. Det skyldes at råvarepriser både på plank og på teknisk utstyr har skutt i været. Det er sluttkundene som åpenbart blir skadelidende og mange kvier seg i å investere i nye fritidseiendommer. Selv om markedet nå vokser er det flere som lurer på om det er en smart investering. Vi ser også at en del store byggherrer begynner å telle på knappene om de skal kansellere store prosjekter de har besluttet å igangsette på grunn av usikre markedsutsikter. I verste fall kan det bli en brems eller obstruksjon, sier Strandskog, som mener en slik utvikling er uheldig.

Flere webinarer

– Hvordan kan Nelfo hjelpe medlemsbedrifter med å oppnå gode kundeavtaler?

– Vi har kjørt flere webinarer som har tatt for seg slike problemstillinger. Vi har bl.a. hyret inn advokatfirmaet Grefte, som har kjørt entimes digitale seminarer. Disse kan lastes ned fra nettet slik at våre medlemmer får en repetisjon på kontraktuelle forhold som følge av prisstigning på materiell. Vi kjører også kontraktrettede kurs sammen med Rørentreprenørene for å skolere opp våre medlemmer slik at de blir bedre til å takle dagens og potensielle konflikter i prosjektmarkedet, sier Strandskog. Han tror den uoversiktlige situasjonen vil vedvare langt inn i 2022.

– Det er en utfordring vi må leve med fremover. Vi får håpe at situasjonen vil roe seg ned når produksjonskapasiteten world wide tar seg opp, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien