Bygger nytt, nordisk kompetansesenter for nødstrøm og energilagring

31/10/23
Bransjenytt
31/10/2023

For å møte etterspørselen etter energilagring og nødstrømløsninger, bygger energistyringsselskapet Eaton et nytt produksjonsanlegg på 16.500 kvadratmeter i Vantaa utenfor Helsinki.

Anlegget, som er klart til innflytting høsten 2023, vil bli Eatons europeiske hovedkontor for sine Critical Power Solutions-løsninger. Sentralt står utviklingen og produksjonen av den nyeste teknologien innen nødstrøm og energilagring. I tillegg til produksjon og lager, samles både utvikling og forskning, produktstyring, salg og service under samme tak.

– Eaton er en av verdens største produsenter av trefase UPS-systemer (uninterruptible power supply). Internasjonalt ser vi en betydelig vekst i etterspørselen etter løsninger som sikrer kontinuitet og oppetid. Særlig aktuelle bransjer er datasentre, nærings- og industribygg, helsesektoren og maritime bransjer, forteller Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norden.

Karbonnøytral og fremtidsrettet

Det nye produksjonsanlegget tilsvarer mer enn to fotballbaner i grunnflate, og har stort fokus på bærekraft. Eaton har installert flere av sin egne teknologiløsninger for å redusere karbonavtrykket, blant annet intelligent strømdistribusjon på anlegget og storskala ladesystemer for elbiler.

Bygningen vil være bergvarmeforsynt for kjøling og oppvarming, og er i prosessen med å søke om miljøsertifiseringen BREAAM Excellent. Den vil være Eatons første produksjonsanlegg på verdensbasis som oppnår alle miljømålene til selskapet:

  • Karbonnøytral fabrikk og produksjon
  • Produksjonsprosesser helt uten behov for vann
  • Ingen overskuddsstoffer fra produksjonen som må deponeres

Om Eaton:

Eaton er en intelligent energistyringsbedrift som arbeider for å forbedre livskvaliteten og beskytte miljøet for mennesker overalt. Vi er styrt av vår forpliktelse til å gjøre forretninger riktig, å operere bærekraftig og hjelpe kundene våre med å administrere energi – i dag og langt inn i fremtiden. Ved å dra nytte av de globale veksttrendene innen elektrifisering og digitalisering, akselererer vi planetens overgang til fornybar energi, bidrar til å løse verdens mest presserende energistyringsutfordringer og gjør det som er best for våre interessenter og hele samfunnet.

Eaton ble grunnlagt i 1911, og markerer sitt 100-årsjubileum som notert på New York Stock Exchange. I 2022 rapporterte vi inntekter på 20,8 milliarder dollar, og betjener kunder i mer enn 170 land. Du finner mer informasjon på www.eaton.com. Følg oss på Twitter og LinkedIn.

Flere artikler i denne kategorien