Vant innovasjonsprisen for løsning til nye Drammen sykehus

19/2/24
Bransjenytt
19/2/2024

Drammen Fjernvarme vant prisen for innovative løsninger i Brakerøya Energisentral, som skal levere fjernvarme og -kjøling til det nye Drammen sykehus.

Brakerøya Energisentral ligger ved Drammenselva, og bruker varme fra Drammensfjorden som energikilde. Det nye Drammen sykehus bygges vegg i vegg med energisentralen.

- Sykehuset og Helseparken på Brakerøya, vil ha behov for 23 GWh med varme og 12 GWh med kjøling, og det skal jobbe 9 350 personer der som skal inn og ut av sykehusområdet hver dag, sa adm. direktør John Vincent Haugen i Drammen Fjernvarme da han presenterte prosjektet på Fjernvarmedagene. Drammen Fjernvarme bygger et nytt prosessanlegg som består av to varmepumper à 9 MW, to kjølemaskiner à 1 MW og to elkjeler på 1 MW hver.  I tillegg skal det bygges et nytt sjøvannsinntak.

7 MW motor- og eksosvarme til fjernvarmeanlegget

Nødstrømsanlegget til sykehuset består av tre aggregater og har 13 MW med elektrisk og termisk kraftreserve og et batteri på 3 MW som reagerer lynraskt på frekvensavvik. Anlegget bidrar òg til å stabilisere kraftsystemet. Det består av tre aggregater som drives med avansert biodrivstoff og biogass.

– Aggregatene trenger forvarmes. Her kan vi bruke fjernvarme til forvarmingen istedenfor elektrisitet, sa Haugen.

Blir det uvær i Drammen, og strømmen går, vil batteriet levere strøm umiddelbart til sykehuset, slik at generatorene får tid til å starte. De trenger 5 til 20 minutter for å komme i gang, selv med forvarmingen fra fjernvarmen. Når generatorene leverer strøm til sykehuset, vil de levere termisk varme til Drammen Fjernvarme, i form av eksos- og motorvarme. Kapasiteten på den termiske leveransen til oss er på 7 MW, mens strømleveransen til sykehuset er på 7, 5 MW.

Kan kjøres i øydrift

Det er bygd doble nett med fjernvarme og kjøling i Brakerøya Energisentral.

– Vi kan kjøre anlegget i øydrift med en back-up-sentral som bare leverer strøm til sykehuset. Da er strømmen snudd, da produserer nødstrømsgeneratorene strøm til oss, slik at vi kan produsere varme og kjøling til sykehuset, sa Haugen.

Unik løsning

– Det som er veldig interessant og spennende med dette prosjektet, er at de har sett på hvordan de kan bruke nødstrømsanlegget til noe mer. Et nødstrømsanlegg er noe man bruker mye penger på og vanligvis bruker veldig lite, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

- Drammen Fjernvarme har sammen med Å Energi og Norsk Energi etablert en nødstrømsløsning som også kan brukes uavhengig av om det er en nødsituasjon, de får opp brukstiden på anlegget og det spiller sammen med varmeproduksjonen. Dette er ganske unikt, og sånn sett er Drammen Fjernvarme en verdig vinner av innovasjonskonkurransen, sier han.

De har i tillegg etablert en batteriløsning som gjør at hele nødstrømsbiten er kjappere. Det starter umiddelbart når strømmen faller ut på sykehuset. Dette gir også tid til å sette i gang selve anlegget som en strøm- og varmeproduserende enhet, som da også kan levere fjernvarme gjennom fjernvarmetilknytningen.

- Her får man mye mer enn bare et nødstrømsaggregat. Det vil også kunne fungere som en spisslastkjele i fjernvarmenettet, sier Tomren-Berg.

Her er veldig mange synergieffekter tenkt sammen i et anlegg, noe som ikke hadde skjedd hvis man hadde gjort som man pleier å gjøre når det gjelder nødstrømsaggregater. I tillegg er det en del spennende regulatoriske ting rundt dette prosjektet, som eventuell leveranse av strømproduksjon fra sykehuset og ut på nettet. At store strømkunder i perioder også kan være produsenter er noe som trolig vil bli mer og mer vanlig fremover, ifølge Tomren-Berg.

(Kilde: EnergiAktuelt)

Flere artikler i denne kategorien