Tjuveri på arbeidsplasser

10/8/21
Bransjenytt
3/8/2023

For en tid tilbake utførte NHO en undersøkelse hvor man kartla tjuveri på byggeplasser hos sine medlemsbedrifter. – 20–25 prosent hadde opplevd slike hendelser men det er store regionale- og bransjeforskjeller, sier adm. direktør Ove Guttormsen. Naskingen er størst fra byggeplasser i de største byene.

– Tallene viser at 50 prosent av byggentreprenører har blitt utsatt for tjuveri. Hos tekniske entreprenører er tallene halvparten så høye. Det kan være flere grunner til dette, men vi ser at elektrobransjen er flinke til å bruke digitale bestillinger. Det har forbedret logistikken slik at materiell ikke ligger og flyter på byggeplassene. Bransjen har også gode rutiner på elektromottak- og fakturakontroll, noe som har redusert sjansen for tjuveri og svinn.

To typer kriminelle handlinger

Bransjeforeningen har ikke noen tall på hvor stor naskingen og svinnet er i elektrobransjen. – Det er to typer kriminelle handlinger som er gjengangere. For det første stjeles det lett omsettelig bygningsmateriell som kobberkabler. For det andre er det tjuveri av store mengder dyre og batteridrevne verktøy og GPS-utstyr, påpeker Guttormsen.

Fysisk sikring av verktøy

– Hva kan man gjøre for å få bukt med tjuveriene i de største byene?

– Det viktigste er fysisk sikring av verktøy og å ha gode kontrollrutiner. Våre medlemsbedrifter er blitt gode på å ta i bruk teknologi som forebygger slike hendelser. Ulempen med tjuveri er at det koster forsikringsselskapene store utbetalingssummer og kan medføre store prosjektforsinkelser, sier Guttormsen. Han oppfordrer alle som utsettes for slik kriminalitet å anmelde det til politiet. – Vi kan ikke gå i den felle å med at politiet ikke har ressurser til å etterforske sakene. Blir alle hendelser anmeldt får vi dokumentert omfanget, noe som kan gi politiet bedre kapasitet til å etterforske sakene.

Forebygging

– Vi må forebygge tjuverier med fysisk sikring og digitalisering av arbeidsprosessene og vareflyten. På den måten kan vi forhindre at materiell kommer på avveie og reduseres denne form for kriminalitet, sier Guttormsen. Han kan fortelle at det i hovedsak er snakk om organisert kriminalitet med bander som stjeler lett omsettelig verktøy over hele landet.

– Dette er et problem vi tar på alvor selv om vi den siste tiden har registrert en nedgang i antall hendelser som skyldes mindre fleksibilitet i samfunnet som følge av koronapandemien, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien