Vil stenge strømmen med smartmåleren – går det mot strømrasjonering?

18/11/22
Bransjenytt
3/8/2023
DETTE KUTTES FØRST: Først reduseres gatelys, hyttestrøm og varme i offentlige bygg. Neste steg ved rasjonering er skyhøye priser, eller at strømmen blir kuttet noen timer hver dag.

Får nettselskapene ja fra NVE til å koble ut strømmen via AMS-målere, blir det enklere å skille mellom ulike kundegrupper ved rasjonering. – Da kan nettselskapene koble ut kunder i ulike kundegrupper og kan differensiere på de som er prioritert og som skal ha kontinuerlig strømforsyning, sier Hilde Walmestad, leder for kunde og nettdrift i Lede.

Lede er et av flere nettselskaper som har kommentert til NVE at man må vurdere å bruke målerne til utkobling dersom man ønsker å differensiere på ulike kundegrupper. I dag er det kun mulig å koble ut på avgangsnivå i transformatorstasjon, det vil si veldig mange kunder per utkobling. For at nettselskapene skal klare å levere på kraftrasjoneringsforskriften, og differensiere på ulike kundegrupper, kan det være en løsning å benytte AMS-målerne. NVE har tidligere sagt nei til dette, men har uttalt at de vil se på saken på nytt.

Blir det en regntung høst og en vinter med mye nedbør kan det bøte på situasjonen, forholdene internasjonalt kan også endre seg i positiv retning, men i verste fall blir det en kald og tørr vinter med fortsatt uroligheter i Europa, da er utsiktene dystre, spesielt sør.

– Norge har aldri vært så nær strømrasjonering som jeg kan huske, sier Walmestad. Ifølge Statnett er det inntil 20 prosent sjanse for at det kan bli rasjonering av strøm til våren.

Ved rasjonering må man i dag kutte strømmen i et større område om gangen, men i slike områder kan det være viktige kunder som må ha strøm, som helsevesenet, politiet, forsvaret, vann og avløp og viktige bedrifter. I dag må også alle andre kunder i samme område få strøm. Ved å bruke strømmåleren, kan man i perioder på noen timer av gangen koble ut alle på det samme stedet bortsett fra viktige kunder.

NÆR RASJONERING: – Norge har aldri vært så nær strømrasjonering som jeg kan huske, sier Hilde Walmestad, leder for kunde og nettdrift i Lede.

Ruster opp

Selv om NVE foreløpig melder at det ikke er behov for tiltak, gjøres det forberedelser i flere leirer. For nettselskapene sin del innebærer det gjennomgang av beredskapsplaner, disse følges opp av styrende myndigheter og organer, som Statnett og NVE.

NVE tar situasjonen på alvor, og har allerede gjennomført skriftlig revisjon av nettselskapenes beredskapsplaner – alt skal gås nøye igjennom i sømmene. Nå er det i tillegg varslet plasstilsyn av planverket i hvert enkelt nettselskap.

– Veileder for rasjoneringsforskriften (som kom i 2018) er ute på høring, nettselskapene leverte innspillene sine for en måned siden. Nå ventes det svar på høringen, sier Walmestad og peker på at alle aktører ruster opp for å være best mulig forberedt på det som måtte komme.

– Alle nettselskapene brusher nå opp sine beredskapsplaner, det vi opplever nå har vi aldri opplevd tidligere, sier Walmestad.

Trestegs-plan

Hvis NVE sier ja til at nettselskapene kan stenge strømmen via AMS-målere får nettselskapene sannsynligvis en trestegs-plan som de må forholde seg til:

1. Frivillighet, som nettselskapene sammen med NVE er sterkt involvert i. Frivillighet blant kunder på fleksibilitet og uprioritert forbruk, som eksempelvis oppvarming av store utearealer og fritidshus. Om dette ikke får forbruket tilstrekkelig ned, eller hvis det ikke fungerer, vil man potensielt ta neste skritt som er:

2. Kvoterasjonering, som innebærer at hver kunde får en kvote med strøm som de ikke kan overstige. Dette gjelder alle kunder som ikke er prioriterte. Prioriterte kunder er helsevesenet, vitale samfunnsinteresser, næringsliv (visse deler) med særskilte økonomiske interesser. Denne prioriteringen tas i samråd med kommunene. NVE på sin side setter rasjoneringskvoten. Forbrukerne/sluttkundene blir formidlet kvoten via sine nettselskaper og NVE. Samtidig er det viktig at statsforvalteren tar en rolle i kommunikasjon for å treffe alle berørte parter (det er ikke gitt at nettselskapene når ut til samtlige sluttbrukere). Rasjoneringskvoten vil variere fra 30 til 70 prosent av normalt forbruk. Det vil bli ekstrem pris for alle som bruker strøm over en bestemt kvote, dette vil også gjelde bedrifter.

3. Roterende sonevis utkobling
Først når man kommer til dette punktet kan nettselskapene benytte AMS-målerne og koble ut kundene. Ser man for seg en stor differensiering i forhold til kundegrupper, i tillegg til døgnutkobling, er AMS-målerne det eneste fornuftige verktøyet man kan ta i bruk. Da vil det være mulig å slå av strømmen mellom 2 til 8 timer av gangen. Dette vil skje ved at ulike geografiske soner blir koblet ut. Liv og helse skal prioriteres. Det vil si at sykehus, politi, forsvar og basestasjoner for internett og telefoner skal ha strøm hele tiden.

Flere artikler i denne kategorien