Vi må forberede oss på lavere byggeaktivitet

13/3/23
Bransjenytt
3/8/2023

– Vi forventer lavere aktivitet det kommende året og en negativ utvikling for elektro i nye boliger og yrkesbygg. Det skyldes økte byggekostnader og renter, sier Harald Lid i Nelfo.

– Bedriftene må følge med og sørge for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Vi har sjelden opplevd så mye usikkerhet i verden og Norge som nå, sier økonomidirektør i Nelfo Harald Lid.

Han oppfordrer bedriftene til å se etter nye muligheter. – Det ventes en betydelig vekst i kunder som ønsker rådgivning og tekniske tiltak for å styre og redusere strømforbruket. Nå får kundene også Enova-støtte for noen av de smarte valgene. I løpet av inneværende år blir det mer attraktivt å investere i energieffektivisering, smart strømstyring og egenproduksjon med solceller.

Markedsrapporten, som kommer ut to ganger i året, tar pulsen på bransjen.

Mørke skyer

– Rett etter at den økonomiske aktiviteten hentet seg opp etter pandemien, har vi en krig i Europa som dessverre ser ut til å vedvare. Som følge av dette har vi fått en energikrise med rekordhøye strømpriser, høy inflasjon, økte renter og utfordringer i internasjonal handel og dyr frakt. Dette vil påvirke medlemsbedriftene, sier Lid.

Utviklingen i byggekostnadene er en sentral driver for markedsutviklingen. Etter rekordhøye priser tidligere i 2022 har nå prisene på kobber, polysilisium, litium, stål og de fleste andre innsatsvarer (unntatt energi) gått noe ned, men materialkostnadene var i september 2022 fortsatt 35-45 prosent høyere enn i 2019.

Petroleum, samferdsel og fiber bidrar positivt

– Vi må forvente negativ utvikling for elektro i nye boliger og yrkesbygg i 2023 på grunn av lavere aktivitet, økte byggekostnader og rente, før det snur i 2024. De viktige ROT-markedene i bygg vil fortsatt ha vekst. Dessuten har vi oppgang i markedene for petroleumsvirksomhet og samferdsel (vei og bane), sier Lid.

Moderat positiv vekst

– Infrastrukturinvesteringer i ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen av samfunnet, forventes fortsatt å bidra positivt. I sum gir det altså en moderat positiv vekst i aktiviteten i hele perioden. Som alltid er anslagene i faste priser slik at prisjusteringer kommer på toppen av aktivitetsutviklingen, sier Lid til slutt.

Flere artikler i denne kategorien