Underskudd på IT-kompetanse

10/8/22
Bransjenytt
23/8/2023

Hele bygg- og anleggsbransjen vil ha et stort behov for IKT- og digitaliseringskompetanse fremover. For øyeblikket er bransjen lite attraktiv for uteksaminerte studenter fra høgskoler og universiteter.

Vi konkurrerer mot et underskudd av IKTkompetansemot andre attraktive bransjer, sier teknologi- og bærekraftdirektør Mali Hole Skogen i IKT Norge og adm. direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen (EFO) og leder for Samordningsrådet for digitalisering.

Det kan bli en perfekt storm mellom gamle systemer og utdatert kunnskap, sier teknologiog bærekraftdirektør ,Mali Hole Skogen i IKT Norge. – Derfor må vi pøse på med mer kunnskap.

Mali Hole Skogen, som representerer ITbransjen, mener at digitalisering av samfunnet gjør at alle kniver om kompetanse og talenter.

– Den store flaskehalsen er at det ikke er nok folk som besitter teknologi og IT-kompetanse – ikke grensesnittet mellom proprietære systemer. Jeg representerer jo alle som lager disse systemene. Vi trenger flere IKT- studieplasser, videre- og etterutdanning i alle bransjer, mye mer teknologi og realfag i grunnskolen og teknologi må inn i alle fag også byggfag. Det er den beste måten å løser problemet for bygg og anleggsbransjen.

Lapping på gamle systemer

– Over tid er det utviklet løsninger inn mot enkelte siloer som i liten grad prater sammen. Utfordringen er å få dataene til å gli sømløst mellom løsningene. I utgangspunktet var de ikke designet for å snakke sammen, sier Frank Jaegtnes i EFO.

– Daglig lager bransjen integrasjoner som det strengt tatt ikke burde være behov for. Lapping på gamle systemer er noe nyutdannede systemutviklere ikke ønsker å jobbe med. I Samordningsrådet arbeider vi med etablerte standarder og felles digitale plattformer for å fjerne barrierene mellom systemer for å gjøre dem smartere, mer innovative og brukerorienterte. Klarer vi å tilnærme oss brukerne er sjansene tørre for å tiltrekke oss riktig IT-kompetanse, påpeker han.

Utdatert kunnskap og kompetanse

– Hvilke konsekvenser får det for bygg- og anleggsbransjen at den fortsatt bruker gamle og utrangerte proprietære systemer?

– Det er alvorlig. Det er ikke bare systemene som er gamle og proprietære. I tillegg er kunnskapen og den digitale kompetansen utdatert. IT- og teknologikompetanse er ferskvare. Den teknologiske utviklingen går kjapt derfor krever det kontinuerlig påfyll av kunnskap. Vi kan ikke stå inne for at all it-kompetanse er utdatert. Det blir en perfekt storm mellom gamle systemer og utdatert kunnskap, sier Hole Skogen i IKT Norge.

– Vi må pøse på med mer kunnskap. Tidligere gikk alle som tok utdannelse på høgskoler og universiteter inn i IKTbransjen. Nå skal teknologiene inn i alle bransjer. Da blir konkurransen om de som besitter denne kunnskapen knallhard. Nå kniver alle bransjer fra banker, oppdrett, nye trafikksystemer, bygg- og anlegg om it-kompetanse. Bygg- og anleggsbransjen skal nå gjennom en omfattende digitaliseringsprosess og fornye sine systemer. De må ikke bare bytte ut datasystemer, men konkurrere om de beste medarbeiderne. Det blir ikke enkelt når markedet mangler IT-kompetanse, understreker hun.

Standardiserte løsninger

– Skal selskaper overleve i fremtiden må de løfte seg opp i verdikjeden og velge åpne og standardiserte løsninger. Dette er noe EFO og jeg som leder i Samordningsrådet er spesielt opptatt av. Det kan skape muligheter og på sikt tiltrekke oss riktig kompetanse, sier Frank Jaegtnes til slutt.

Flere artikler i denne kategorien