Usikkerhet og nedgang i boligmarkedet

20/11/22
Bransjenytt
3/8/2023

Igangsetting av nye boliger i juni 2022 var 38 prosent lavere enn i samme måned i fjor

– Salget av nye bolliger har falt siden juli 2021. Vi frykter at det vil fortsette å holde seg lavt i 2022, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Det ble solgt 29 prosent færre nye boliger i andre kvartal 2022 sammenliknet med fjoråret. Ifølge Boligprodusentene er det ikke målt lavere tall siden finanskrisen i 2008.

– Salget har falt siden juli 2021. Vi frykter at det vil fortsette å holde seg lavt i 2022. De langsiktige konsekvensene kan bli alvorlige, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Stort boligbehov

Samtidig som igangsetting og salg av nye boliger går ned, er boligbehovet oppjustert med mer enn 3 000 til 28 834 boliger i året.

Salget av fritidsboliger i første halvår 2022 var 57 prosent lavere enn samme periode i 2021. Tilsvarende tall for siste tolvmånedersperiode er 48 prosent.

Boligmarkedet bremser

Bremsen i boligmarkedet stemmer med signalene som kom med tallene for første kvartal 2022. Konsekvenser av krigen i Ukraina, sterk prisvekst på og uforutsigbarhet med levering av byggevarer, skaper stor usikkerhet i entreprenørmarkedet.

Flere artikler i denne kategorien