Samhandling mellom tekniske fag

28/4/23
Bransjenytt
3/8/2023

Tekniske systemer i næringsbygg blir mer og mer komplekse. Det stiller større krav til kompetanse og samspill mellom entreprenører og leverandører, sier adm. direktør Thomas Liland Vik i KE Automasjon og styreleder i IEE

Vi er opptatt av å komme tidlig inn i prosessen slik at vi kan være med på å påvirke valg av riktige systemer og oppnå stor grad av samspill, sier adm. direktør Thomas Liland Vik i KE Automasjon og styreleder i IEE.

– For å utnytte informasjonen fra tekniske fag bedre, må vi unngå å jobbe mot hverandre. Noen må ta ansvar og sy systemene sammen riktig slik at de fungerer optimalt. Vi må komme tidlig inn i prosessen slik at vi kan påvirke valgene til hvert enkelt fagområde. Det blir kjempeviktig å snakke samme språk, sier Liland Vik. Han legger til at det er et fåtall aktører som velger proprietære løsninger mens de fleste benytter åpne standarder, men åpne systemer krever også samhandling.

Riktig valg av standardløsning

– Er byggebransjen og tekniske fag som elektro og automasjon flinke med samhandling før de går til anskaffelse av teknisk avanserte løsninger?

– Noen er kjempeflinke mens andre kommer for sent inn i prosessen. KE Automasjon har opplevd begge deler. Vi er flinke på automasjon, men noen ganger er valgene allerede tatt før vi kommer med i prosessen. I et tilfelle bestilte en byggherre en varmepumpe som ikke hadde standardiserte kommunikasjons protokoller. Vi løste dette på en bra måte, men det var en lite optimal arbeidsprosess. Kommer vi med i prosessen fra starten av før bestilling, har vi større mulighet til å påvirke riktig valg av systemer, sier Liland Vik.

Øke lønnsomheten

KE Automasjon ønsker å komme slike arbeidsprosesser til livs. Før en varmepumpe bestilles må alle involverte parter finne frem til riktig løsning slik at denne fungerer sammen med de andre systemene som skal leveres, alternativt at andre systemer tilpasses varmepumpen. – Og vi må i tillegg få oversikt over hvem som leverer hva, slik at det ikke faller mellom to stoler. I enkelte tilfeller tror rørleggeren at automasjonsentreprenøren har levert ventiler og energimålere, mens automasjonsentreprenøren har trodd det motsatte. Resultatet kan bli store leveranse- og monteringsforsinkelser. Derfor må vi i forkant bli enige om nødvendige leveranse grensesnitt. I løpet av et par timer kan vi avsjekke grensesnitt- og leveransematriser og hvem som skal gjøre og levere hva. Slike prosjektavklaringer vil øke lønnsomheten for alle parter, mener Liland Vik.  

Vi må dra nytte av hverandres kompetanse

Tekniske systemer i bygninger blir mer komplekse og krever at alle involverte parter bidrar til riktig valg av systemer.

– Vi må dra nytte av hverandres kompetanse. Lever systemet sitt eget liv vil det uansett produsere varme, men dersom bygget ikke har behov for varme, er det da behov for at vi vedlikeholder varme som bygget ikke har behov for. Det samme skjer der kjøle og varme kjøres om hverandre. Vi ser dette både i gamle og nye bygg fordi man ikke får systemene man benytter til å samhandle. Derfor er det energiøkonomisk riktig å gjøre noe med systemer som trekker opp energiforbruket, sier Liland Vik.

Lagspill

KE Automasjon er opptatt av å komme tidlig inn i prosessen slik at de kan være med på å påvirke valg av riktige systemer og oppnå stor grad av samspill. – Det er viktig å dra nytte av tverrfaglig kompetanse. Vi har respekt for alle fag og faglig integritet. Vi må få alle til å ta enkle og riktige valg og ha et overordnet blikk slik at vi ser sammenhengene. Som enkeltstående faggrupper kan vi lett bli for opptatt av egen virksomhet og ser ikke hvordan det kan påvirke de andre fagene og sluttresultatet. Er vi samkjørte kan vi dra nytte av hverandres kompetanse og få alle systemene til å spille optimalt med informasjon og status. Slik sett er vi med på å gjøre byggene smartere og mer energieffektive, mener Liland Vik.

Stort sparepotensiale

På spørsmål om KE Automasjon har målt energibesparelsene med samkjørte systemer, svarer Liland Vik:

– Vi kan gå inn eldre bygg og redusere energiforbruket med 30-50 prosent bare med å få systemene til å spille sammen med optimal styring og kontroll. I enkelte nybygg kan sparepotensialet være like stort fordi systemene ikke spiller i lag. De tekniske fagene må bli flinkere til å samhandle slik at vi finner frem til de mest optimale løsningene. ITB rollen er klart nedfelt i Norsk Standard (NS). Vi må gjøre nødvendige tiltak slik at systemene fungerer optimalt og byggherre må påse at underentreprenører følger gjeldende standarder, sier Liland Vik.

Bedre arbeidsprosess

– Bruker de tekniske fagene noen timer på å gjennomgå alle leveranser og grensesnitt, kan vi vi spare både tid og penger på riktige valg. Her kan vi tilføre hverandre kompetanse og unngå fallgruver som kan oppstå. Gjennomgår vi nøkkelpunkter, lager agendaer og ansvarsmatriser på hvem som skal gjøre hva og bruker standard verktøy, skaper vi forutsigbare og gode arbeidsprosesser, sier Liland Vik til slutt.

Flere artikler i denne kategorien