Nelfos medlemsbedrifter tar inn færre lærlinger

20/11/20
Bransjenytt
3/8/2023

Litt over en tredjedel av Nelfo-bedriftene sier de kommer til å ta inn færre lærlinger i år. – Vi er bekymret for ringvirkningene. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at bedriftene har nok jobb. Vi vet at det kommer en brems i markedet og da er det viktig at vi ikke gjør den nedturen dypere og lengre enn nødvendig, sier administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

Kommunene har fått krisehjelp til både vedlikehold og rehabilitering. – Midlene må raskt realiseres slik at nødvendige serviceoppdrag blir iverksatt. Det offentlig bør bruke sin innkjøpsmakt og starte nødvendige service- og byggeprosjekter, sier Guttormsen. Han kan fortelle at lærlingetilskuddet er økt den siste tiden. – Det blir en viktig gulrot for å få flere medlemsbedrifter til å tar inn lærlinger.

Stor usikkehet blant våre kunder

Norge opplever nå en oppblomstring i antall koronasmittede. På spørsmål om hvordan dette vil påvirke medlemsbedriftenes mulighet til å opprettholde og skaffe nye oppdrag, svarer Guttormsen: – Som bransje har ikke vi fått den verste smellen, men det er mye usikkerhet blant våre kunder som bruker våre tjenester. Vi har foreslått å redusere rot- og momsfradraget på håndverkstjenester slik at aktiviteten i privatmarkedet går opp. I praksis se vi for oss at privatpersoner får et fradrag til å stimulere til økt ny- og rehabiliteringsoppdrag.

Blandet mottakelse

Forslaget fra Nelfo har fått blandet mottakelse fra det politiske establishment. – Vi kommer til å jobbe aktivt med å påvirke dem i tiden fremover. Dette er et konkret tiltak som er lett å starte og stoppe. Norske kommuner har fått økte bevilgninger til vedlikehold og rehabilitering. Her mener vi at rot- og momstiltak vil virke direkte.

Større usikkerhet i prosjektmarkedet

– Hvordan er prosjekt- og servicemarkedet for medlemsbedriftene?

– På service går det ganske bra, men det er større usikkerhet til hvordan prosjektmarkedet vil utvikle seg utover høsten. De store byggherrene og entreprenørene opplever at ordrebøkene tømmes. Det gjør oss usikre på hva som skjer i løpet av høsten og nyåret. Grovt sett er det oversiktlig i servicemarkedet mens det er mer usikkert i prosjektmarkedet og på nybygg, sier Guttormsen. Hans oppfordring til myndighetene er å igangsette prosjekter tidligere både på infrastruktur- og energianlegg. – Det er viktig å holde aktiviteten i næringen flytende.

God tilstrømning av nye medlemmer

Nelfo opplever god tilstrømning av nye medlemmer til foreningen. – Derfor er jeg gjennomgående postiv til utviklingen selv om vi går usikre tider i møte. Nelfo har aldri hatt så mange nyinnmeldte medlemmer som nå ,og omfatter både bedrifter og enkeltpersoner. De ser nødvendigheten av organisere seg i et marked med stor grad av usikkerhet, sier Guttormsen til slutt.

– Vi er bekymret over ringvirkningene med at Nelfo-bedrifter tar inn færre lærlinger, sier adm. Direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Flere artikler i denne kategorien