Mer lønnsomt med solenergi i borettslag og sameier

27/4/23
Bransjenytt
3/8/2023

Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg uten å betale nettleie og elavgift, slik det i dag er for eneboliger og rekkehus.

Effektgrensen på anlegg, som kan dele strøm innenfor en og samme eiendom økes fra 500 kW til 1000 kW, og det blir mulighet til å selge overskuddsstrøm ut på nettet.

Minsker forskjellsbehandling mellom boligtyper

Eier du en enebolig kan du produsere og bruke egenprodusert strøm uten å betale elavgift og nettleie. Slik er det imidlertid ikke for borettslag og sameier med flere strømmålere.  Dette er en urettferdig forskjellsbehandling som regjeringen nå signaliserer at de vil rydde opp i.

– NBBL skulle gjerne sett at det både ble en høyere grense enn 1000 kW, men også fritak for nettleie når egenprodusert strøm deles mellom bygninger i et større område enn begrenset til hver enkelt eiendom. Jeg har likevel forståelse for at myndighetene har behov for å avgrense en ny ordning når den iverksettes, men håper den utvides når vi vinner erfaringer, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Flere artikler i denne kategorien