Markedsutvikling for elektrobransjen

15/11/21
Bransjenytt
3/8/2023

Koronapandemien har så langt påvirket elektrobransjen langt mindre enn fryktet. Overordnet er elektroentreprenører mindre berørt av pandemien enn andre håndverksgrupper.

– Slik sett forventer vi god vekst for elektrobransjen fremover. Etter pandemien har det bygd seg opp økt behov etter våre tjenester i markedet som raskt må dekkes. Det grønne skiftet er i ferd med å ta av der bl.a. alle fossile kjøretøyer skal skiftes ut med elbiler innen 2030. Vi registrerer også at flere har fått øynene opp for energieffektivisering i bygg, noe som vil redusere miljøavtrykket, sier sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

– Holder vi oss innenfor fagområdet elektro, leder våre medlemsbedrifter an utviklingen. Alt skal nå være strømførende og fornybar. Slik sett er det gjennomgående vekst på elektroområdet, understreker han.

– Vi forventer god vekst for elektrobransjen fremover, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Færre arbeidsledige

Antall arbeidsledige elektrofolk er lav. – Arbeidsledigheten for øvrige håndverksfag har derimot gått litt opp under koronapandemien. Kanskje skyldtes det usikkerhet i hele byggebransjen. Gjennomgående ser det lyst ut for vår bransje og veksten innenfor kraftproduksjon og automatisering er stor, sier Guttormsen. Han kan fortelle at veksten på ladeinfrastruktur for både privat og næringsmarkedet vokser.

– Ladning av biler i kombinasjon med solceller og batteri, gir vår bransje økte oppdrag. Også markedet for smarthusteknologi tar av.

Skal kutte energiforbruket med 10 prosent

– Skal vi klare å nå FNs klimamål må strømforbruket reduseres. Det vil vi klare med å modernisere og gjøre husene smartere.
Smarthus og automatisering er nøkkelbegreper i bransjen. Opp mot 10 prosent av Norges kraftforbruk kan reduseres klarer vi å gjøre bygninger smartere. Da kan vi redusere strømforbruket og kutte det totale energiforbruket på 140 TWh med 10 prosent, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien