Nelfos markedsrapport: stor grad av usikkerhet blant medlemsbedrifter

17/2/21
Bransjenytt
23/8/2023

Administrerende direktør i Nelfo Ove Guttormsen er bekymret for markedsutsiktene for medlemsbedriftene våren 2021. – Usikkerheten i forbindelse med oppdrag i prosjektmarkedet, kan gjøre nedturen dypere og lengre enn nødvendig, understreker han.

Han legger til Nelfos markedsrapport ser på hvordan markedet vil utvikle seg for medlemsbedriftene i det totale elektroentreprenørmarkedet.

– Nedgangen har så langt ikke blitt så dyp som forventet. Vi registrerer en svak nedgang i private bygg men forventer en solid økning i oppdrag på offentlige bygg frem til 2022. Samme tendens opplever vi på renovering av boliger og yrkesbygg. Årsaken er først og fremst regjeringens stimuleringstiltak i forbindelse med koronapandemien. Alt i alt har bransjen i dag godt med oppdrag, men den er usikkert hvordan 1. halvdel 2021 vil utarte seg. Det er fortsatt stor usikkerhet til hvordan verdensøkonomien vil påvirke skips- og plattformmarkedet som følge av lavere olje- og gasspriser.

Stor usikkerhet til eksportrettet virksomhet

Nelfo registrerer at det investeres tungt i samferdel, herunder vei- og jernbaneutbygging, noe som vil tilføre bransjen flere oppdrag. – Det er fortsatt stor usikkerhet til eksportrettet virksomhet først og fremst på grunn av et uforutsigbart internasjonalt marked.

Fornybar energi

– På energianlegg er det greit med oppdrag. Det har vært uroligheter med leveranse av solceller til privatmarkedet, men oppveies med solceller til forretningsbygg, sier Guttormsen, som opplever at automasjon er blitt en stadig større del av elektroleveransene. – Mer automatikk leveres i anlegg med avanserte styringssystemer. I tillegg til vanlige elektroinstallasjoner blir styring av klima og effektforbruk stadig mer vanlig. Installatører må ta inn flere lærlinger som vil danne grunnfjellet i fremtidens elektromarked. Nøkkelen er at bransjen har nok med arbeidsoppdrag slik at de kan ta inn nye lærlinger.

Stor grad av usikkerhet

Markedet for Nelfos medlemsbedrifter ser greit ut men det er stor grad av usikkerhet til våren 2021.- Det er ikke beksvart, sier Guttormsen, som håper at koronapandemien ikke fører til at enkelte elektrobedrifter må trekke inn årene. – Det viktigste er at statlige midler, som nå bevilges til kommuner, blir brukt på relevante prosjekter, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien