50 prosent energibesparelse med smart teknologi

10/5/22
Muligheter
3/8/2023

Riktig bruk av smarte teknologiløsninger i nye og eksisterende næringsbygg kan gi et energisparepotensial på mellom 20 og 50 prosent, sier styreleder i IEE Thomas Liland Vik og adm. direktør i KE Automasjon.

Altfor få byggeiere har tatt i bruk smart teknologi og kjører på systemer som ikke snakker sammen på ventilasjon, varme og kjøling. I mange nybygg velger man ikke smarte systemer med åpne protokoller. Integrasjon og samhandling er til tider fraværende og leverandører leverer egne systemer som ikke samkjører, sier Liland Vik.

Thomas Liland Vik

For stort forbruk av energi

– Konsekvensen er at mange næringsbygg bruker alt for mye energi. Fortsatt leveres det proprietære kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg og mange byggeiere velger billigste løsning og dytter energikostnadene over på leietakere. Har ikke leietakere et bevisst forhold til energibruk i leielokalet, kan de få en ubehagelig overraskelse på strømregningen. Skyhøye strømpriser i vinter gjør at flere vil redusere energikostnadene med systemer som snakker sammen og hensyn tar behovet for varme, kjøling, ventilasjon og lys. Leietakere har i mange år budsjettert med en fast energikost og så lenge den har holdt seg innenfor budsjett har det ikke vært et problem. Eksploderende energikostnader har ført til budsjettsprekk og har blitt en styresak i mange virksomheter.

Satser grønt

– Interessegruppen for energieffektivisering bidrar til å øke kunnskapen om energieffektivisering hos sine medlemmer og i markedet. IEEs medlemmer har kompetanse og tekniske løsninger til å redusere energibruken i industri og yrkesbygg, sier Liland Vik. Han kan fortelle at interessen blant installatører/montører til å installere smarthusløsninger på eksisterende og nye bygg er blandet.

– Våre medlemmer er godt skodd for utviklingen og jobber aktivt med problematikken. Andre aktører driver med tradisjonelle monteringsoppdrag og er mindre opptatt av dette. Vi leverer smarte løsninger som snakker sammen og som bidrar til energieffektivisering gjennom bl.a. behovsstyring og prediksjon i tillegg til bruk av solceller på fasader og tak og batterilagring.

Smartere bygg

– Rehabilitering av eksisterende bygg med styringssystemer kan halvere energiforbruket. For byggeier er det viktig å få alle systemer til å spille sammen. KE Automasjon har utviklet et eget styre- og overvåkningssystem «Datavaktmesteren», som gjør bygg smartere. Systemet har en «digital hjerne»» som får systemene til å snakke sammen. Er det gammel og utdatert software foretar vi endringer i styringssystemet. Vi supplere med sensorer som registrerer behovet for luft, varme, kjøling og lys etter hvor høy belastning det er i bygget.

Rehabiliteringsprosjekter

– I rehabiliteringsprosjekter brukes alt fra trådløse, faste til hybride løsninger. Byggets utforming er avgjørende for riktig valg av løsning. Å trekke ledninger og kabelbaner i et rehabiliteringsobjekt kan bli ekstremt kostbart og forringer det estetiske uttrykket. Derfor bør rådgivere og utførende se på byggets utforming. Både entreprenører og byggeiere bør velge smarte løsninger som reduserer strømkostnadene. Leier du en næringseiendom bør du vite hvor stort energibruk er pr. kvm. Dermed kan du forlange at byggeier gjør nødvendige tiltak for å redusere strømforbruket, sier Liland Vik.

Kort tilbakebetalingstid

– Har du inngått en 10-års leieavtale og du investerer i nye energieffektive systemer av egen lomme, vil de være tilbakebetalt innen 2-3 år. Da har du fremdeles 7 år igjen av leiekontrakten og kan nyte godt av investeringene, sier Liland Vik. Han kan fortelle at interessen for smarte bygg øker på grunn av økte strømpriser og innføring av nye nettariffer i privatmarkedet.

– Noe som gjør at vi i tillegg til strømforbruk også er opptatt av samtidighetsuttak av effekt i både
næringsbygg og privatboliger, der næringsbygg blir belastet for dette i dag mens private huseiere vil måtte betale for dette ved innføring av nye tariffer, sier Liland Vik til slutt.

Flere artikler i denne kategorien