Skjerpede klimakrav i offentlige anskaffelser

20/5/24
Muligheter
20/5/2024

1. januar 2024 trådte skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser av kraft. Hovedregelen nå er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent.

Er bedriften en leverandør til det offentlige er det en veileder om hvordan de nye reglene for klima- og miljøhensyn skal vektes i offentlige anskaffelser.

Offentlige innkjøpere

Hovedregelen er nå at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent, med unntak dersom nærmere vilkår er oppfylt.

I veilederen forklarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) hvordan offentlige innkjøpere skal forstå regelverket. For Nelfos medlemsbedrifter, som leverer til det offentlige og er med å konkurrere om offentlige oppdrag, er det viktig å vite hva de må gjøre for å være med i konkurransen.

God energiytelse

Det offentlige skal etterspørre bygg med god energiytelse.

Byggeplassene må tidlig tilrettelegge for lading for å redusere transportutslipp i byggeprosessen. I rangering av tilbud skal det også vektlegges tiltak som reduserer samtidig effektbehov, som lastreduksjon, lastflytting, lokal energiproduksjon og energilagring. Ved å redusere samtidig effektbehov, blir belastningen på strømnettet mindre i perioder hvor mange bruker mye strøm samtidig. I tillegg optimaliseres brukerens kostnader til kapasitetsledd/effektledd i nettleien.

Vinneroppskrift

For å posisjonere seg i kommende anbud, er en vinneroppskrift å lage godt dokumenterte beregninger som viser hvordan samspillet mellom fleksible elektroinstallasjoner, bygningsautomasjon og digitale sluttbrukerverktøy reduserer det samtidige effektbehovet.

Flere artikler i denne kategorien