Energityvene i bygg

10/8/22
Muligheter
3/8/2023

– Vi må få oversikt over hvordan energien brukes i bygg. På Eliaden anslo Micro Matic Norge at 70 prosent av energibruken i næringsbygg går til varme, ventilasjon og lys. Her kan entreprenør og elektrobransjen være pådrivere til å redusere energibruken. Vi må finne energityvene og få automasjonssystemene til å spille på lag og ikke mot hverandre, sier daglig leder Thomas Liland- Vik i KE Automasjon og styreleder i IEE.

– For elektroleverandører og eiendomsbesittere er det viktig å tilby behovsstyring og riktig energibruk. Spiller ikke systemene på lag kan du i verste fall bruke energi fra to systemer som ikke snakker sammen, sier Liland-Vik. – Når leverandører leverer systemer som jobber mot hverandre blir det ikke samhandling i leveransene. Vi har eksempler på åpne systemer som ikke samhandler og det skyldes at ingen har påtatt seg integreringsansvaret.

I dag er det et fåtall leverandører som leverer proprietære systemer. På Eliaden viste utstillere sine åpne protokoller mens utfordringen er å integrere dem. Eiendomsselskapet Entra mener bransjen mangler initiativ til å ta denne rollen. De sidestiller derfor automasjonsleverandører med andre tekniske entreprenører for å få frem integrasjonsrollen, sier Liland Vik.

Bevisstgjøring og forståelse

– Hva må gjøres for å få bransjen til å innta en slik integrasjonsrolle?

– Det går på bevisstgjøring, forståelse og noen må ta en aktiv rolle. Bransjen må komme med konkrete forslag til byggeier om automasjonsløsninger. På Eliaden sa Entra at mange kontrakter er bygd opp som totalentrepriser. Tidligere var 80 prosent av leveransen byggrelatert mens nå er kun 60 prosent byggrelatert og 40 prosent tekniske leveranser, Entra, som mener kanskje tiden er inne til å revidere totalentreprisemodellene.

IEEs oppgave er å bevisstgjøre våre medlemmer om at vi er en bransje som tar et klart ansvar på dette området. Samtidig må vi få byggeiere til å beskrive sine roller. Tar vi alle et ansvar kan vi spille på lag, sier Liland-Vik.

Systemkompetanse

– Har bransjen god nok systemkompetanse til å påta seg en slik rolle?

– Det varierer fra selskap til selskap. Noen har ikke kapasitet eller kompetanse til å gjøre det, mens andre innehar riktig kompetanse. Mange av våre medlemmer har kommet langt på dette området og kan påta seg slikt ansvar, sier Liland-Vik.

– Har du ikke god nok kompetanse kan du i verste fall få mange reklamasjoner og tape store summer i prosjekter. Er du bevisst på dette fra prosjektfasen, påtar deg en aktiv rolle og får systemene til å spille sammen, kan du oppnå gode resultater, påpeker han

Systemene må spille på lag

Med det grønne skiftet og krav til energieffektivisering må bransjen ta tak og vise vei. – Med solceller og energilagring i batterier, kan forbrukere redusere strømkostnadene. Her er det viktig å få systemene til å spille i lag både i nett, solceller, batterier og smarthusløsninger. Samspillet er komplekst og krever god kunnskap til å sette systemene riktig sammen.

Fortløpende lanseres det nye systemer på markedet, som krever at vår bransje er oppdatert og har god systemforståelse, sier Liland-Vik. – IEE vil spille en viktig rolle i å markedsføre og tilrettelegge for integrerbare systemer. Frem til vårt neste styremøte i høst vil vi utfordre leverandørene om å komme med forslag til løsninger i forhold til de nye nettariffene som trår i kraft 1. juli i år, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien