Nye strømmålere gir falsk trygghet

27/2/24
Muligheter
27/2/2024

– Vi har i flere tilfeller registrert at de nye strømmålerne har ført til strømmålersvikt, lav spenning og branner. På grunn av uregelmessigheter med målere har eiendommer brent ned og huseiere blitt mistenkt av politi og forsikringsselskaper som brannstiftere. Flere saker vi har etterforsket viser strømmålersvikt, sier brannetterforsker Jon Henrik Leere i Brannetterforskning AS.

– Det har ført til blank frifinnelse for flere av de mistenkte.

Mange av huseierne har levd med mistanken i flere år og blitt fordømt i lokalsamfunn selv om rettsapparatet har frifunnet dem. – Dette er ikke rettsstaten Norge verdig, mener Leere.

Strømmålersvikt

En konkret sak fra Elverum-området hvor et hus brant ned, bekrefter strømmålersvikt. Måleren sendte ikke informasjon til netteier på to år. Netteier tok ikke affære for å finne og utbedre feilen. – Der strømmen har vært borte en periode og blir påsatt, kan det medføre brann. I Elverum ble strømmen og måleren skrudd av om våren og satt på om høsten/vinteren slik at huset hadde tilstrekkelig med varme når kulda satte inn, sier Leere. Han kan fortelle at det er registrert flere feil på anlegg der strømmen har vært frakoblet. – I Elverum hadde huseier satt på noen få ovner med minimum varme for å unngå frostskader. Allikevel var det nok til at strømmåleren høyst sannsynlig tok fyr og huset brant ned. I fem år ble boligeier mistenkt som brannstifter før vi ble engasjert i saken og han fikk erstatning uten rettssak da forsikringsselskapet forsto at mannskapene de hadde hatt inne tidligere i etterforskningen ikke hadde gjort grundig nok jobb.

Psykisk og økonomisk belastning

– Fra å ha vært mistenkt av politiet for brannstifting, ble tiltalen etter hvert henlagt. Når vi gjennomgikk politiets saksdokumenter så vi at etterforskere ikke hadde gjort konkrete tiltak for å finne årsaken til brannen. Her manglet det totalt tekniske vurderinger av sikringsskapet som hadde stått uåpnet i fire år. Forsikringsselskapet hengte seg på påtalemyndighetenes spor, og sendte inn egne etterforskere for å finne årsaken til brannen. De brukte pensjonerte politifolk uten brannetterforskningskompetanse (spesielt på elektroområdet), som konkluderte med at boligeier hadde tent på huset, sier Leere. – For boligeier ble dette en psykisk og økonomisk belastning som har satt varige spor.

Føre var

Flere millioner boligeiere i Norge er pålagt å installere de nye strømmålerne. Er de en udetonert brannbombe?

– Det har jeg ikke grunnlag for å påstå fordi vi til nå ikke kjenner til omfanget av alle branntilløp. Når det er sagt, har vi vært involvert i flere saker der de nye strømmålerne har sammenfallende historikk som saken i Elverum. Her har de sluttet å sende signal til netteiers målerinnsamlingssentral fra timer til måneder før brannen. Forholdet burde med enkelhet vært oppdaget. Derfor bør boligeiere være til stede når f.eks. e-verket jobber i nærheten av huset og frakobler strømmen. Når strømmen settes på igjen er det viktig å sjekke at måleren fungerer slik den skal og at det ikke lukter brent plastikk, sier Leere.  – Videre bør e-verkets eget mannskap sjekke med mottaker om det faktisk blir avlest målerverdier. Hvis ikke bør de umiddelbart stanse strømtilførselen og sjekke inne i boligen for potensielle feil før de kobler til igjen.

For dårlige brannetterforskningsrutiner

– I enkelte områder av landet frakobler e-verket måleren og strømmen til boligen uten å si ifra til boligeier. Da vet du ikke om det kan oppstå branntilløp i strømmåleren i etterkant, sier Leere. Brannetterforskning AS har registrert at noen målere har blitt fjernet som bevismateriale, enten fra politiet eller Elverkets eget mannskap. – Elverum er et eksempel på hvor måleren brant opp, mens andre steder har den hatt problemer med å sende signal til mottakerapparatet etter at strømmen er blitt påkoblet. Vi har også opplevd at målerne har blitt borte i etterforskningsprosessen. Det skyldes dårlige brannetterforskningsrutiner og rutiner på oppbevaring av bevismateriell, noe som bidrar til at det ikke kan bli gjennomført tilfredsstillende bevisvurdering i henhold til norsk lov.

Lave spenninger

– Hva er din oppfordring til boligeiere som tvinges til å installere de nye strømmålerne som i verste fall kan føre til brann?

– I utgangspunktet er dette et bra produkt men ligger husene langt fra transformatoren, kan det føre til lave spenninger. De kan være så lave at motorer, pumper og annet elektrisk utstyr ryker og kan forårsake brann, sier Leere. Han mener netteier enkelt kan sjekke spenningsnivået i måleren. Dette er en datateknisk finesse som enkelt kan programmeres inn i måleren, men som dessverre sjeldent blir gjort. Dermed vet man ikke om spenningen er lovlig eller ikke. Det er et tankekors at netteiere med monopol på strøminnkreving, ikke har noen pålagte rutiner for å sjekke at beboere får den rettmessige spenningen de skal ha ifølge lovverket og som bidrar til trygghet for brukerne.

Strømsjokk

Leere har etterforsket en del branner med de nye strømmålerne.

– Skrus måleren av kan det oppstå et strømsjokk. Blir den koblet av e-verket i forbindelse med utbedringsarbeid i boligområdet, bør man være tilstede, observere måleren og se om det siver ut røyk i etterkant når strømmen settes på igjen. Skjer det må hovedsikringen skrus av og kontakte en fagmann fra e-verket som kan kontrollere og utbedre feil med måleren. Den må byttes og destrueres, sier Leere til slutt.

– Slik var boligen etter brannen og etter at pipe og vegger var revet med gravemaskin. Mistanke om påsatt brann kom etter at forsikringsselskapets mannskap ikke fant noen sølvskjeer som var arvegods til boligeier på den plassen han mente å ha sett det tidligere, sier brannetterforsker Jon Henrik Leere i Brannetterforskning AS.

Flere artikler i denne kategorien