Økt etterspørsel etter fornybare energikilder

20/11/22
Muligheter
23/8/2023

Lokal produksjon av solkraft, batterilagring og energieffektivisering vil øke sterkt i tiden fremover. – Klimaendringer og energikrig i Europa har økt etterspørselen etter fornybare energikilder. Det har ført til lange ventelister på å få montert solcelleanlegg, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

– Det blir meget viktig når vi kobler det mot fornybar kraft. Ser vi på solkraft på næringsbygg kan de på dagtid produsere mer enn det totale forbruket. Da er det riktig å montere batterier som lagrer strøm fra solcellene. I dag er utnyttelsen av solenergi i batterier i startgropa, sier Guttormsen. Han kan fortelle at batteriene kan levere store mengder strøm på kort tid. – Derfor er de meget effektive når det gjelder kortvarige svingninger i strømforsyningen. Batterier kan da være relevante for balansering innenfor en dagshorisont. Vi har store forventninger til utviklingen av ny batteriteknologi som vil øke levetiden, understreker han.

Regulatoriske hindringer

Myndighetenes regulatoriske hindringer er med på å bremse veksten i solkraftproduksjon. – Det må skapes ordninger som gjør at eiere av næringseiendommer ser seg tjent med å bygge ut hele taket og ikke kun deler av det. Her må det lages ordninger som oppfordrer til å bygge ut mest mulig av taket og deling av strøm internt og til andre eiendommer. Vi må oppmuntre til videre utbygging av solkraft og ikke skape begrensinger som hindrer den videre utbyggingen, sier Guttormsen.

Alle skal ha solceller

Etterspørselen etter solcellepaneler har økt kraftig globalt på grunn av globale klimaendringer og energikrigen i Europa. – Nå tar det ett år fra du bestiller et solcelleanlegg i ditt private hjem til det er montert. Økt global etterspørsel kan skape ytterligere forsinkelser i leveransene.

Når det er sagt må solkraft bli en viktig del av myndighetenes fornybarsatsing. Det er helt avgjørende for å nå våre energimål innen 2030, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien