Acti9 - Nye hjelpekontakter

8/8/23
Muligheter
8/8/2023

Driftssikkerhet i den elektriske installasjonen er avgjørende for å sikre kontinuerlig drift. En funksjonsfeil kan forårsake økonomiske tap eller i noen tilfeller til og med true personsikkerheten. For å hjelpe gi en bedre oversikt med installasjonen, har Schneider Electric utviklet en ny serie hjelpekontakter som benytter lav strøm og er optimale for tilkobling til PLS’er. Våre standard hjelpekontakter har endrede tekniske spesifikasjoner, som fører til at vi skifter hele serien.

Avansert kontroll og overvåking

I mange tekniske installasjoner kreves detaljert oversikt for hvilke kurser i den elektriske distribusjonen som er av eller på og rask beskjed dersom kurssikringen kobler ut som følge av en feil. En slik feil kan for eksempel være overbelastning, kortslutning eller jordfeil. Ved å benytte hjelpekontakter, vil kontrollsystemet i installasjonen umiddelbart få signal for hvilken kurs i anlegget som er koblet ut og feilsøking vil kunne komme i gang raskere. Dette gir en bedre oppetid for bedriften.

OF hjelpekontakter gir signal uansett årsak, enten kursen er manuelt utkoblet eller at den har koblet ut som følge av en feil i installasjonen.

SD hjelpekontakter gir kun signal dersom kurssikringen kobler ut som følge av en feil i installasjonen. Ved manuell betjening av kursen vil ikke SD kontakten gi signal. Dette gir en fordel ved at det kun er kurser med feil som gir statussignal eller alarm i installasjonens styresystem. 

Acti9 hjelpekontaktene kan benyttes på Schneider Electrics iC40, C60, iC60 og C120 automatsikringer, iID jordfeilbrytere og iCV40 jordfeilautomater, samt iSW lastbrytere.

El nummer:

Standard hjelpekontakter 100mA-6A (utskifting av eksisterende serie)
1612576-80, 1612591-93, 1612586-88

Lavstrøms hjelpekontakter 2-100mA for PLS-kontrollere (nye hjelpekontakter)
1612581-85, 1612594-95, 1612589-90 

Green Premium

Viste du at alle disse hjelpekontaktene er Green Premium produkter. Green Premium bidrar til å oppfylle bærekraftforpliktelsene dine ved å levere produkter som samsvarer med miljøforskrifter som RoHS og REACH, i tillegg til å være helt gjennomsiktig med miljøinformasjon og retningslinjer for produktutfasing.

Flere artikler i denne kategorien