IT-sikkerhet

20/11/22
Muligheter
23/8/2023

– Det er viktig å kartlegge egen virksomhet og avdekke hvilke IT-systemer, og rutiner som følges. Når jeg foretar analyser i bedrifter og kartlegger hvem de er og hvilke smertepunkter de tåler, er det generelle inntrykket at mange ikke har oversikt over sine systemer og mangler grunnleggende IT-forståelse, sier IT-spesialist Torgeir Waterhouse i konsulentselskapet Otte AS.

– Elektrobransjen må gjøre noe med dette for å skaffe seg bedre oversikt, komme i posisjon og etablere bedre en grunnlinje for sikkerhet. Det kan dreie seg om alt fra kunnskap hos ansatte, usikrede systemer til reguleringer som de ikke er kjent med og ikke følger, sier Waterhouse.

Truer virksomhetens drift og omdømme

– Har man ikke gode rutiner i bunn kan det føre til dårlig kvalitet på leveranser og lovbrudd som kan medføre bøter. I verste fall kan virksomheter gå konkurs. For mange kan det også føre til enorme kostnader hvis du ikke vet hvem du har avtale med eller hvem du skal fakturere dine tjenester til. Mangler du også oversikt over kunder og tilbud kan det skape mye støy og forsinkelser.

For dårlige IT-systemer

Waterhouse mener deler av bygg- og elektrobransjen har for dårlige IT-systemer og rutiner. – Det er vanskelig å sammenlikne med andre bransjer, men i alle sektorer ser vi at mange ikke har tilstrekkelig kontroll. I små virksomheter er montørene mer opptatt av å utføre sine installasjonssoppdrag mens store virksomheter er mer opptatt av IT-sikkerhet. Fagområdene terminologi og ansvar er noe de færreste tenker på til daglig. Rammes du av et hackerangrep skjer det uavhengig av hva som skjer hos andre, påpeker Waterhouse.

Lokaliser svakhetene

Waterhouse anbefaler elektrobransjen å kartlegge egen virksomhet. Når en montør møter opp i en bolig og sjekker status på det elektriske anlegget, sjekker IT-folk status på driftssikkerheten enten det handler om teknologi, kunnskap eller rutiner. Installatører trenger også bistand fra spesialister på dette området. Det handler om å søke hjelp fra fagfolk som kan hjelpe til med å øke IT-sikkerheten. Ikke nødvendigvis fordi det er så komplisert, men fordi det er områder som ledelsen ikke er vant til å håndtere eller har faglig og erfaringsgrunnlag til å gjøre noe med.

Avdekk behovene

– Hvordan skal bransjen bygge opp gode IT-rutiner i bedriften?

– I likhet med andre rutiner, må de definere sine behov. Det handler om å bli bedre kjent med egen virksomhet og hvilke rutiner som må følges opp. De ansatte må bli kjent med rutinene, følge dem opp og forbedrer dem over tid. Det gjelder også å søke hjelp enten det er hos tradisjonelle data- eller 3-partsleverandører. De er generelt gode på løsningssalg, men ikke på alt utover egne produkt og tjenester. Otte, som jeg er en del av, er eksempel på en leverandør som bistår bedrifter med å løse sine utfordringer. Vi hjelper ledelsen, styre eller fagledelse med å analysere og identifisere behov for sikkerhetstiltak. Vi ser også på sikkerhetsrutiner og hvilke tiltak de må iverksette for å lykkes. Vi tar også for oss forretningsmodeller og hvordan bedriften kan dra nytte av digital teknologi og Internett i egen forretningsmodell. Vår oppgave er å gjøre dem gode på å forstå konsekvenser av digital teknologi enten det handler om forretningsmodell, verdiskapning, personvern, databeskyttelse og sikkerhet, sier Waterhouse.

Industri 4.0

Administrerende direktør i NEK, Leif T. Aanensen, slutter seg til viktigheten av at elektrobransjen tilegner seg tilstrekkelig kompetanse om egne systemer. Han påpeker at denne kompetanse er en forutsetning for å bli en god leverandør innen fremtidens integrerte systemer. Det strekker seg fra fremtiden bolig til fremtidens industri.

IOT-struktur

Aanensen trekker frem flere markedsmuligheter for elektrobransjen. – Bak konseptet Industri 4.0 arbeider man konseptuelt med det samme som i boligsegmentet. Industriproduksjon har en IOT-struktur som kobles opp mot leverandørenes tjenestestruktur. Vi må tufte slik verdiskapning på systemer som snakker sammen og som har en arkitektur som er tuftet på internasjonale standarder.

I startgropa

Han kan fortelle at man er i den spede begynnelsen med Industri 4.0 eventyret i Norge. – Her må vi støtte oss på elektrobransjens kompetanse. Gjør bransjen de riktige tingene og er fremover lent, kan de øke sin fortjeneste her. Automatiseringen av norsk industri og næringsliv vil vokse og de er villige til å investere mer fordi norsk arbeidskraft er kostbart. Norge ligger langt fremme i å investere i automatiserte løsninger. På dette området kan elektrobransjen bli en ledestjerne som viser vei for andre.

IT-sikkerhet er et område bygg- og elektrobransjen må gjøre noe med for å skaffe seg bedre oversikt, komme i posisjon og etablere bedre grunnlinje for sikkerhet, sier IT-spesialist Torgeir Waterhouse i konsulentselskapet Otte AS.

Flere artikler i denne kategorien