Rehabilitering og energieffektivisering

21/11/22
Muligheter
28/8/2023

– Med økte strømpriser og energikrig i Europa må vi både spare strøm og lage fornybar energi. Det er mulig å ta ut 13TWh i eksisterende bygningsmasse med energieffektiviseringstiltak, sier adm. direktør Guttormsen i Nelfo. – Samlet sett utgjør det ca. 10 prosent av Norges totale strømforbruk som i dag er på 160TWh.

– For å nå målene må bygningene isoleres i henhold til TEK-kravene. Når dette er på plass må varme, kjøling og ventilasjon utbedres på riktig måte, sier Guttormsen. – Men det vil kreve at anleggene snakker sammen. I enkelte anlegg har kjøle- og varmesystemene ikke kommunisert slik at energiforbruket har blitt skyhøyt. Derfor må vi gå bort fra proprietære løsninger som ikke snakker sammen og velge standardiserte og åpne systemer. Vi må sørge for at varme, kjøling og ventilasjon snakker sammen og ikke motarbeider hverandre.

Vi må øke bevisstheten

– Det er også viktig å ta i bruk enkle tiltak som å skru av lys når ingen oppholder seg i huset eller kontorlokalene. Et tiltak kan være sensorstyring av lys som slår seg på og av når det er medarbeidere i lokalet. Det er ingen hensikt å ha oppvarmede møterom hvis de ikke benyttes regelmessig, sier Guttormsen, som mener det er viktig øke bevisstheten om riktig bruk av energi.

Like gode støtteordninger

Nelfo jobber aktivt for at det skal bli like gode støtteordninger for næringsbygg som eneboliger har i dag.

– I tillegg til å spare strøm må byggene innføre energireduserende tiltak som montering av solceller eller varmepumper. Når vi har energieffektivisert næringsbyggene og oppnådd 13TWh kan vi produsere 7TWh energi med solcelleanlegg og varmepumper i de samme bygningene. Da snakker vi om 20TWh, som er mer enn Norges totale strømeksport. Ser vi på det totale strømforbruket som er på 159TWh er slike fornybare energitiltak viktig. Solceller kan gi mer strøm fordi tak på næringsbygg har store flater og er godt egnet for slik produksjon.

Rettighetsbaserte støtteordninger

Næringsbygg bruker mest strøm på dagtid når aktiviteten er størst og solenergien er optimal. Dette i motsetning til private bygg som normalt har mindre strømlaster. Solceller på næringsbygg har alle fordeler som skal til for å redusere strømforbruket, sier Guttormsen. Han kan fortelle at Nelfo jobber nå aktivt med å få til enkle og rettighetsbaserte støtteordninger for solceller på næringsbygg slik tilfellet er med privatboliger.

Lavthengende frukter

– Hvordan skal dere få myndighetene til å se fordelene med slike energieffektiviserende tiltak og ikke kun fokusere på havvindkraft og rehabilitering av eksisterende vannkraftanlegg?

– Vi trenger alle fornybare tiltak men energieffektivisering på 20TWh, er til stor hjelp for dagens kraftnett. Myndighetene begynner gradvis å se fordelene med slike tiltak. I den pågående diskusjonen om strømstøtte til bedrifter, foreslår vi energiffektiviserende og strømproduserende tiltak. Vi kan ikke ta i bruk tiltak som ikke virker. Vi er optimister og håper myndighetene ser nødvendigheten av slike lavthengende frukter i eksisterende bygninger. Vi er utålmodige og mener tiden nå er moden for å få fortgang i slike tiltak, understreker Guttormsen.

Generering av ny kraft

Den regjeringsoppnevnte Energikommisjon jobber nå på spreng med energieffektiviserende tiltak. Flere mener solkraft bør få en viktigere plass i dette arbeidet. – I europeisk perspektiv kan vi ikke leve med en situasjon der Russland bestemmer gass- og strømprisene. Generering av ny kraft, og da fortrinnsvis fornybar energi, er høyt oppe på den politiske agendaen. Vi må nå øke solkraftutbyggingen og tillate deling av strøm mellom bygninger og hus, mener Guttormsen.

Egenproduksjon av strøm

Iverksetter vi fornybare energitiltak raskt vil Europa bli mindre avhengig av russisk gass. – De fleste regjeringer i Europa ønsker å frigjøre seg fra russisk energiavhengighet. Da blir egenproduksjon av strøm og energieffektivisering de viktigste parametere i så måte, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien