Kan elektroinstallatører bli ventilasjonsentreprenører?

20/11/22
Muligheter
23/8/2023

Rehabilitering og oppgradering av eneboliger og borettslag med ventilasjon, kan skape et nytt marked for elektroinstallatører. For Arkel El. entreprenør har systemet sammen med tradisjonell elektroinstallasjon økt oppdragsmengden.

– Å montere energieffektive ventilasjonssystemer er viktig for å nå det grønne skiftet, sier serviceleder Rolf Håvard Lunde. – Her er vi i ferd med å tilegne oss spesialkompetanse.

I en leilighet i Hellerudgrenda Borettslag i Oslo har installatøren nettopp montert et desentralt ventilasjonssystem for å forbedre inneklimaet til beboerne. Arkel El. Entreprenør er en av mange installatører som ser ventilasjon som et viktig tilleggsprodukt. Montør Erlend Olsen hos entreprenøren mener det er enkelt å montere et romventilasjonssystem. – Det tar 2-3 timer fra vi borer hull i vegg, installere ventilatorer med keramiske varmeveksler og trekke ledninger, til systemet er operativt.

Nytt marked med stort vekstpotensial

– Balansert romventilasjon er et relativt nytt marked for oss. Vi har lang erfaring i å montere baderomsvifter, men i det siste har vi montert slike løsninger. Fremover kan dette bli et viktig supplement til tradisjonelt installasjonsarbeid. Her snakker vi om kjente arbeidsmetoder som vi står overfor daglig fra boring av hull i vegg, trekking av kabler og tilkobling av 12 Volts strømforsyning. Installasjonsarbeidet har mange likhetstrekk med å montere down-lights, sier Lunde. – I prosjektene på Hellerudgrenda Borettslag har Lavenergisystemer utarbeidet forslag til ventilasjonsløsninger og levert produkter og dokumentasjon til rett tid.

Store markedsmuligheter

– Elektroinstallatørens kompetanse og erfaring er etterspurt ved montering av energieffektive desentraliserte ventilasjonsløsninger. Her kan det åpne seg store markedsmuligheter, mener adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. – Elektrikeren kan bli en viktig brikke ved ettermontering av boligventilasjon.

Monteres skjult i yttervegg

Tradisjonelt har ettermontering av balansert ventilasjon vært ensbetydende med omfattende ombygging. – Huseiere er ofte opptatt av estetikk. De ønsker ikke synlige kanaler i boligen, sier daglig leder Morten Storegjerde hos Lavenergisystemer.  

– Ventilasjonssystemet monteres skjult i ytterveggene og er knapt synlig. Ettersom løsningen verken krever aggregat eller nye kanalføringer er løsningen konkurransedyktig på pris.

Mindre varme til spille

Med balansert ventilasjon i oppholdsrom og behovsstyrt avtrekk på bad, går mindre varme til spille og oppvarmingsbehovet reduseres, sier Storegjerde. – Mer enn 80 prosent av varmen gjenvinnes. Det er komfortabelt, også for lommeboka. Fler enn 3.000 norske hjem benytter allerede våre ventilasjonssystemer.

Stort rehabiliteringsmarked

På spørsmål om elektroinstallatørene kan bli de nye ventilasjonsentreprenørene, svarer Storegjerde: – Desentral balansert ventilasjon kan bli et viktig supplement for elektromontører. I Norge er det et stort behov for renovering og energieffektivising av boliger. I forbindelse med moderniseringsprosjekter vil ventilasjon gi merverdi både for installatør og kunde. Desentral balansert ventilasjon fra Lunos er et velprøvd system og et fint supplement for elektrikere som til daglig utfører monteringsoppdrag.

Rekordhøye strømpriser

– Med dagens skyhøye strømpriser er energisparing blitt viktigere enn noen gang. En varslet energikrise i Europa har, i tillegg til globale miljøutfordringer, aktualisert behovet for miljøriktige løsninger. Oppgradering og energieffektivisering av eldre boliger og borettslag, er viktige tiltak for å redusere strømforbruket. Ifølge Sintef står bygningsmassen for over halvparten av strømforbruket i Norge. Da blir slike energitiltak viktige for å nå våre klimamål, mener Storegjerde. Elektrikeren blir den nye energientreprenøren.

Rehabilitering og oppgradering

Mange glemmer energisparende tiltak når de oppgraderer boligen. Både myndigheter og fagmiljøer tar nå til orde for at rehabilitering og oppgradering av boliger må inkludere energitiltak. Snart kommer nye EU-regler. I følge Huseierne, må over 200.000 boliger renoveres innen 2030 for å kutte utslipp.

– I debatten om energisparing i boliger blir ofte ventilasjon glemt. Når bygg isoleres bedre kan inneklimaet bli dramatisk forverret. Tettere bygg øker faren for kondens, sopp- og muggdannelse. – Ut fra et helseperspektiv er god ventilasjon nødvendig når vi oppgraderer og energieffektiviserer boliger, sier Storegjerde til slutt. Vi har alle behov for et sunt inneklima uten å sløse med kostbar varmeenergi.

Flere artikler i denne kategorien