Marked i endring

27/2/24
Muligheter
27/2/2024

For Nelfos medlemsbedrifter er det til tider vanskelig å skaffe nok kloke hoder og sterke hender. – Markedet har endret seg mye på grunn av innstramninger i innleie av arbeidskraft. I land som Polen hvor vi tidligere importerte arbeidskraft, har byggeaktiviteten tatt seg opp. Resultatet er at yrkesfag nå har mindre tilgang på slik arbeidskraft, sier adm. direktør Ove Guttormsen i foreningen. 

Den sikreste måten å øke kompetansen, er å ha en langsiktig plan for å motivere ungdom allerede på ungdomsskoletrinnet til å velge en yrkesfaglig utdannelse. – Starter vi løpet nå er vi sikret gode fagfolk om 4-5 år. Vi må ha et langsiktig perspektiv til å skaffe oss riktig kompetanse. Selv om byggmarkedet nå er nede i en dyp bølgedal, vil markedet høyst sannsynlig ta seg opp om 2-3 år, sier Guttormsen. – Det krever at vi er godt forberedt og tar inn nok lærlinger til å dekke behovet, understreker han.

God søkning til elektrofaget

Flere mener at det må hardere lut til og at bransjen må drive med aktiv markedsføring av yrkesfag allerede på ungdomsskolenivå. – Vi har flere aktiviteter på gang. Elektrobransjen er i den heldige situasjonen at det er god søkning til faget. Vi er nå midt oppe i et grønt skifte, der alt skal bli fornybart og gå på strøm. Her har vår bransje en forse, men innrømmer Guttormsen, vi konkurrerer med mange næringer om å få de beste hodene. Derfor må vi være synlige og fremsnakke fordelene med å jobbe i elektrobransjen.

Sikret fast jobb

– Hva er fordelen med å jobbe i denne bransjen?

– Ut fra arbeidstakersiden er den åpenbare fordelen at du er sikret en fast jobb så lenge du orker å stå i faget. Vi er midt oppe i en storstilt elektrifisering, som akselerer i ekspressfart. Den er drevet frem av det grønne skiftet. I mitt hode er vi en næring med et stort vekstpotensial i uoverskuelig fremtid. At det bygges færre bygg nå er forbigående. Elektronæringen er drevet av oljebransjen. Dersom du går fra å være en tradisjonell elektriker til å bli oljemedarbeider er det ikke slik at du slutter å jobbe med strøm. Høyst sannsynlig vil du fortsette å jobbe med strøm. Den tradisjonelle offshore næringen kan bli en fremtidsrettet arbeidsplass der elektrifisering av plattformer og offshore vindkraft vil skyte fart. I alle vekstsektorer er elektro et must for fremtidig vekst, mener Guttormsen.

Energismarte bygg

Oppføring av nye næringsbygg og private boliger er over halvert mens rehabiliteringsmarkedet vil nå nye høyder.

– Når yrkesbygg skal rehabiliteres møtes man med nye krav til energieffektivisering. I tillegg til å etterisolere og skifte ut gamle vinduer, skal det inn mye avansert automasjonsutstyr i byggene slik at de blir energismarte. Det som tidligere var en tradisjonell rehabilitering av yrkesbygg, er blitt mer teknisk omfattende. Her vil elektro være med på å gjøre bygget energieffektivt. ROT-markedet blir viktigere for elektrobransjen enn tidligere, mener Guttormsen.

Stort energitap

– Eldre næringsbygg har et energitap på 60 til 70 prosent. Her må det gjøres aktive tiltak for å tette igjen lekkasjene. Driver du profesjonelt i næringsbyggmarkedet, blir det vanskelig å leie ut et moderne bygg har man ikke tatt høyde for nødvendig energieffektiviseringstiltak, sier Guttormsen. – For at byggene skal bli lønnsomme som utleieobjekter må de moderniseres og være energieffektive. Det vil stilles krav til at utleiere må kunne dokumentere slike tiltak. Etter hvert vil byggene bli energipositive når de genererer energi og være med på å fastsette utleiepris. Et moderne bygg blir dyrere å leie ut og gi mer penger til utleier. Slike krefter er på full fremmarsj og vil demme opp for bortfallet av jobber i nybygg og da særlig i bolig- og hyttemarkedet som er i en nedgangsperiode.

Kompetanse

– Er vi der vi skal være med digital kunnskap og med å rekruttere bredere på dette området?

– Kompetanse er det aller viktigste for vår bransje. Kunnskap må gjentas til det sitter. I Nelfo bruker vi mye krefter på å utvikle gode nettkurs som elektrikeren kan ta når han/hun har tid og anledning til det. Vi kaller det for mikrolæring, som du ikke må bruke flere år på skolebenken for å lære. Du kan friske opp kunnskapen når du føler behov for det, sier Guttormsen.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens vil få en fremtredende i prosjektering. – KI er et fancy ord for smart programvare og kraftig maskinvare. Det kan hjelpe oss til å utføre prosjekteringsarbeid raskere, bedre og mer nøyaktig. I vår bransje er det to områder som peker seg ut. Det er design av lys og energioptimalisering av bygninger. Her kan datamaskinen brukes til å gjøre arbeidet mer presist og raskere. Avansert data, programvare og kraftige maskiner, vil hjelpe oss til å forbedre arbeidsflyten og heve kvaliteten, mener Guttormsen. – Dette vil tvinge seg mer og mer frem og sade som ikke er med på gamet kan etter hvert miste fotfeste. I dag finnes det ikke en arbeidsplass uten en pc og regneark.  Spørsmålet er heller hvor god er du til å utnytte dine dataverktøy. Her vi være mer fremoverlente, understreker han.

Motoren i hele elektronæringen

– Er det lønnsomt for elektrobedrifter å skaffe seg læringer?

– Det er det smarteste våre medlemsbedrifter kan gjøre. Skaffer du deg ikke slik arbeidskraft, vil du etter hvert gå tom for kvalifiserte medarbeidere. Lærlinger er med på å sikre fremtidig vekst og er motoren i hele elektronæringen, sier Guttormsen. Han mener bransjen henger etter når det gjelder rekruttering av jenter til faget. – Vi opplever en positiv trend til å få flere jenter inn i faget og at økt satsing på mangfold går i riktig retning. Som næring har vi fortsatt en jobb å gjøre for å få flere jenter inn i faget og skape større mangfold. I dag er det mindre enn 10 prosent jenter som søker elektrofag. Selv om vi klarer å øke andelen vil det ta mange år før vi får en jevn fordeling av gutter og jenter, sier han til slutt.

Flere artikler i denne kategorien