Store markedsmuligheter med det grønne skifte

7/5/21
Muligheter
3/8/2023

Solstrøm har hatt en sterk vekst de siste årene både globalt og nasjonalt, viser en ny markedsrapport laget av Nelfo. – Alle prognoser tilsier at utviklingen vil fortsette de neste tiårene. Det grønne skiftet gjør at investeringer flyttes fra fossile til fornybare energikilder. Her har våre medlemsbedrifter store markedsmuligheter, sier adm. direktør Ove Guttormsen i landsforeningen.

Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020. Målet er nå å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Sol blir en viktig del av det grønne skiftet i kombinasjon
med vann- og vindkraft. – I fremtiden kommer det meste til å gå på strøm som er fornybar. På verdensbasis er den største veksten på installasjon av solkraft, noe vi også merker i Norge.

Enormt potensial

– Hensikten med rapporten er å samle det viktigste fra mange gode energirapporter som ble laget i 2020. Fellesnevneren for dem alle er at markedet har et enormt potensiale. Å montere solceller på bygninger er konfliktfritt sammenliknet med vindkraft der mostanden i Norge vokser, sier Guttormsen. Han mener det kan være riktig å bruke koronamidler på utbygging av grønn energi.

– Hensikten med rapporten er å samle det viktigste fra mange gode energirapporter. Fellesnevneren for dem alle er at markedet har et enormt potensiale.Adm. dirktør Ove Guttormsen, NELFO.

– På den måten kan vi holde liv i viktige norske arbeidsplasser, og samtidig klare å nå klimamålet. Sammenliknet med EU har Norge brukt mindre koronamidler til grønn omstilling. Vår strømforsyning er i utgangspunktet fornybar, men i fremtiden vil vi bruke mye mer strøm når vi går fra fossilt brennstoff til fornybar energi.

Vi må utnytte alle fordeler

Kombinasjonen vannkraft, vind og sol vil bringe oss raskere inn i fornybarsamfunnet.

– Vi kan ikke se oss blinde på en kraftkilde men utnytte fordelene med alle. Enova og Innovasjon Norge har gode støtteordninger. Enova støtter prosjekter innen fornybar energi, det være seg batterisystemer
i kombinasjon med solceller. Statsforetaket støtter også utskiftning av fossilt brensel på ferger, små- mellomstore og store skip med batteridrift. Her har våre medlemsbedrifter stor kompetanse på montering av slike batteripakker. Når all strøm i fremtiden blir fornybar, sitter vi midt i «grøtfatet». Vår kompetanse er viktig for at Norge skal nå det grønne skiftet, sier Guttormsen.

Solcelleanlegg i landbruket

Fordelen med solceller er at de er fleksible med tanke på plassering, og kan installeres på tak, på vann, langs veier og ikke minst over jordbruksareal. Sistnevnte kan komme til å bli viktig for å unngå å benytte matjord til energiproduksjon og for å redusere motstand mot utbygging. Monteringsteknologien i Agri-PV muliggjør bruk av jordbruksareal til både matproduksjon og energiproduksjon samtidig. Solcellepaneler vil gjennom skygging av avlingene redusere vannbehovet. – Slik sett peker solceller i landbruket seg ut som en markedstrend. Det er bl.a. økt fokus på elektrifisering av landbruket som vil kreve mer energi, i tillegg til kompensering for svakt nett i distriktene. Sist men ikke minst er det store areal tilgjengelig både på låvetak og jorder for solcellepaneler.

Stor etterspørsel etter batterisystemer

Etterspørselen globalt etter batterisystemer er anslått å øke fra omtrent 200 GWh i dag til 5000 GWh i 2050. – Å lagre egenprodusert strøm i et batterisystem vil øke utnyttelsen av solcelleanlegg. For boliginstallasjoner produseres det normalt mest strøm i perioder der behovet er lavest. Ved økt volum av sol- og vindkraft i kraftsystemene, vil strømprisen falle i perioder med mye sol eller vind. Selv om det er mulig å selge strømmen gjennom en plusskundeordning, er det normalt et tak på hvor mye som kan selges til en gitt pris. Dermed vil prisen være høyere for strømmen som kjøpes enn strømmen som selges. Ved å kombinere solstrøm med batterier kan den produserte energien lagres i batteriet fremfor å bli solgt til lav pris. Når kraftetterspørselen øker kan energien selges til nettet. Da vil svingninger i kraftprisen håndteres samtidig som det tilføres energi og fleksibilitet til nettet, sier Guttormsen til slutt.

Flere artikler i denne kategorien